Social dumping: Virksomhedspraktik underbyder indslusningsløn

LO_kongres_slidaritet_eller_frit_fald

Regeringen foreslår en indslusningsløn på 70 kr. for flygtninge – men det kan slet ikke matche den gratis arbejdskraft som arbejdsgiverne får fra folk  i virksomhedspraktik, mener Dansk Industri.

En af arbejdsgiverregeringens mange tilpasninger til EUs indre marked er angreb på mindstelønnen og social dumping. Aktuelt har regeringen foreslået at bruge flygtningesituationen som murbrækker for at få sænket mindstelønnen til 70 kr. I første omgang for flygtninge.

Argumenterne er fuldstændig de samme som arbejdsgiverne og skiftende regeringer har brugt omkring unge, arbejdsløse og andre grupper. Lavere løn vil angiveligt skaffe flere i arbejde. Det holder ikke. Det bliver der ikke flere jobs af. Til gengæld vil det rykke hele lavtlønsmarked endnu en tak nedad.

Alligevel støtter Dansk Industri ikke forslaget. Dansk Industri (DI) mener ikke en mindsteløn på 70 kr. kan matche den lukrative virksomhedspraktik, hvor arbejdskraften er fuldstændig gratis for arbejdsgiverne.

Viceadministrerende Direktør DI, Kim Graugaard udtalte således på tænketankens Cepos nylig afholdte konference om indslusningsløn og flygtninge:

– De forslag til indslusningsløn, der har været nævnt, giver ikke virksomhederne en økonomisk fordel i forhold til de eksisterende redskaber. Virksomhedspraktik koster ikke virksomhederne en øre, og det kan ganske enkelt ikke matches af nogen indslusningsløn.

Forslaget om indslusningsløn til flygtninge er til gengæld blevet støttet af Dansk Flygtningehjælp. Hvilket har fået nogle fagbosser helt op i det røde felt og rejst en helt usædvanlig diskussionen om fyring af formanden for Dansk Flygtningehjælp og boykot fra fagbevægelsen af Dansk Flygtningehjælp.

Uden at tillægge nogen skjulte motiver kan man konstatere, at det har flyttet fokus i debatten væk fra det faktum, at LO-og FTT toppen står over for forårets trepartsforhandlinger om en ny jobreform med kommende angreb på mindstelønnen og udvidelse af tvangsarbejdsmarkedet.

Statsautoriseret centralistisk styret social dumping i form af tvangsordninger for arbejdsløse, syge, unge, kontanthjælpsmodtagere er sat i system og omfatter hundrede tusinder af arbejdere i Danmark. De arbejder til langt under mindstelønnen og helt ned til 40 kr. i timeløn. Der hørte vi ikke fagtoppen råbe stop.

Fagtoppen har i årevis ikke bare godkendt, men også aktivt medvirket til denne udvikling. Og medvirket til at arbejdsgiverne fik foræret gratis arbejdskraft. Både i den kommunale vuggestue og den private Føtex butik er de fleste i diverse midlertidige tilskud ordninger og praktikker. De skiftes ud hele tiden og de faste job er nedlagt.

Arbejdsgiverne og regeringen forsøger hele tiden at spille de forskellige grupper ud mod hinanden for at kunne forringe løn- og arbejdsvilkår. Solidariteten må opbygges nedefra blandt alle de forskellige grupper i arbejderklassen, hvor de end kommer fra og hvilke ordning de end arbejder på.

Udenlandske medarbejdere står for to tredjedele af Danmarks fremgang
DI Business 10. december 2015

Læs også

’Det skal kunne betale sig at arbejde’: Kursen er sat mod løndumping og sult
KPnet 4. juni 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne