Nu skal der følges op: NEJ-kampagne med Folkebevægelsen i topform

Af Lisbet Bonde, APK

 

ud_af_eu2

 

Mange enkeltpersoner, partier, faglige klubber, bevægelser bidrog til det fantastiske nej. Også vores parti APK og netavis kpnet.dk gav daglige gode indlæg, argumenter og aktiviteter. En særdeles bred folkelig bevægelse blev udfoldet.

Folkebevægelsen mod EU, som det samlende talerør for den folkelige modstand, viste sig fra sin stærkeste side.

Kampagnen kom flyvende i gang. Aktivister over hele landet – mange unge, mange nye aktive og mange af de gamle medlemmer – har været på gaden igen og igen gennem alle 3 måneder.

Tusinder plakater, aviser, løbesedler er blevet sat op og uddelt. Gennem månederne blev aktiviteterne og aktivisterne flere og flere, nye materialer og plakater måtte trykkes.

Frontkæmperne, Rina Ronja Kari, Lave Knud Broch og mange flere lavede en top-indsats. Rejste landet tyndt til møder og gadeaktiviteter.

De økonomiske midler var mange gange større på ja-siden. Men der blev indsamlet mere end 400.000 kr. – ikke fra fonde og rigmænd, fra medlemmer og mange andre. Dertil lokale indsamlinger til bl.a. store annoncer med lokalkendte nej-fortalere.

Alt dette i et så gennemkapitalistisk land, hvor medierne er fuldstændig koblet op på at tale magtens sag. Journalister som Ole Ryborg, Kim Bildsø Lassen og mange andre har slet ikke kunnet se andet end ja-argumenter.

I TV og aviser blev nej-siden på mange måder forsøgt nedgjort. Vi blev ensidigt fremstillet som nationalistisk, på intet tidspunkt – heller ikke efterfølgende – er den sande og dybe bredde af modstanden blevet fremstillet i de borgerlige medier.

Alligevel vandt gadeaktivisterne, den folkelige bevægelse – det er det, der gør nej’et så fantastisk.

At måske nogle sider af den nødvendige argumentation var for lidt prioriteret i Folkebevægelsen, især hele den sociale kritik af EU, det må indgå i opsummeringen og forbedres i fremtiden.

Dette nej må følges op af kravet om at komme ud af EU

Det er blevet særdeles tydeligt, at den eneste vej EU kender er MERE EU. Ja-politikerne er uanfægtet forsat med at knytte os til mest mulig retspolitik, til opbygningen af den militære Union, forberedelsen af EU-staten som EU’s 5 præsidenter har fremlagt køreplanen for.

Bindingen til EU’s asociale nedskæringspolitik, EU styret finanslov – alt dette vil fortsætte og forstærkes.

Hverken England eller Danmark vil have reel mulighed for at få en mellemting mellem inde og ude af EU. Den mellemting findes ikke.

Folkebevægelsen har en kæmpe og en meget vigtig opgave i nu at skære igennem alle illusionerne og fupnummeret om at man kan være med i lavere tempo.

Ja til hele verden – Ud af EU har altid været Folkebevægelsens mål.

Nu skal vi ud at agitere for dette, bane vejen for at denne udtræden en dag kan blive en realitet.

Der er masser af diskussioner, oplysning og aktiviteter, der kan sættes i gang i en sådan langsigtet kampagne.

Lisbet Bonde er medlem af APK og af Folkebevægelsen mod EU’s kampagneudvalg

Læs også

For en ny dansk EU-politik? Vi siger Ud af EU!
KPnet 7. december 2015

KPnet 8. december 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne