CIPOML: For arbejderklassens og de undertrykte folks fælles kampfront imod imperialisme og reaktion

logo_mundo-cipoml

Nej til en politik med krig, terror og elendighed!

I løbet af den seneste måned har vi set at tendensen til imperialistisk krig er accelereret faretruende. Ved at misbruge solidariteten med ofrene for de barbariske angreb i Paris har Frankrig, USA, Rusland, Tyskland, UK og andre imperialistiske lande inden for kort tid intensiveret deres militære intervention i Syrien, døren til Mellemøstens olieregion, og har erklæret sig som værende i krig med den såkaldte Islamisk Stat.

Samtidig forøger de kapitalistiske regeringer militærudgifterne, for nedskæringspolitikken er kun rettet mod sociale udgifter, og ikke de militære. De sætter politiet ind med repressive foranstaltninger imod arbejderklassen og kæmpende fagforeninger og overfor unge mennesker, der udtrykker deres protest. De forstærker deres vilkårlige foranstaltninger imod flygtninge og migranter, der undslipper krigszonerne. De forstærker de kapitalistiske staters reaktionære udvikling, og forgifter masserne med racisme og islamofobi.

I hele dette scenarie har den tyrkiske hærs nedskydning af et russisk kampfly intensiveret rivaliseringen mellem imperialistiske og kapitalistiske magter om at beherske Syrien og hele regionen, og den kan resultere i en generel militær konfrontation.

Vi fordømmer uforbeholdent den terror mod folket, som har ramt Tyrkiet, Frankrig, Tunesien, Libanon, Egypten, Nigeria, Mali, Cameroun, og som har dræbt et stort antal uskyldige mennesker. Det er en reaktionær terrorisme , som har til formål at fastholde folk i tilbageståenhed, i underkastelse og i religiøs formørkelse, og som afleder deres kampe i retninger, der er til gavn for imperialismen, og i stedet rammer de progressive og revolutionære kræfter.

Vi fordømmer imperialistmagternes og de herskende klassers infame manipulation med disse angreb, for at trække arbejderne og folkene ind i en ny imperialistisk krigs sfære.

De blodige angreb begået af disse bander af fanatiske jihadister må fordømmes. Men hvem har skabt, bevæbnet og støttet dem?

Jihadist-terrorismen har udviklet sig på et grundlag af årtiers ødelæggelser med USA-imperialismens og dens allieredes væbnede interventioner i Mellemøsten, i Afghanistan, Maghreb og i Afrika syd for Sahara, som er gennemført på baggrund af løgne og under falske påskud for at udbytte disse folk og deres naturrigdomme.

Det er den direkte konsekvens af krigspolitikken, af imperialistisk udplyndring, af sammensværgelser og indblanding, der har medført millioner af ofre, mishandling, tortur, ødelæggelse af byer, politisk destabilisering, masseflugt, elendighed og desperation. Den har medført en reaktionær borgerkrig i Irak og Syrien, lande der er blevet sønderlemmede for at der skal tegnes et nyt kort over regionen.

De imperialistiske magters ledere er ansvarlige for militære interventioner, der har næret jihad -anatismen. Det er dem der har støttet og bevæbnet zionisternes statsterrorisme i årevis og det er dem, der har støttet al-Qaeda’s og Daesh’s terror mod folket i forsøget på at styrke deres eget overherredømme. Det er også dem, der sælger våben og laver forretninger med sponsorer for salafisternes bagmænd og sponsorer, og som krænker folkeretten og begår gigantiske forbrydelser imod arbejderne og folkene.

‘Årsagen’ til de væbnede imperialisters intervention i Syrien har intet at gøre med det syriske folks interesser og forhåbninger, eller med frihed for undertrykte folk som det palæstinensiske og kurdiske folk. Den imperialistiske intervention tjener monopolerne og indre regionale og internationale reaktionære kræfter.

Det reelle indhold i den politik, som imperialisterne har fulgt i Syrien, i Irak, i Afghanistan, i Afrika, i Latinamerika, er den knivskarpe kamp mellem USA, Rusland, Kina, Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Tyrkiet, etc. om en nyopdeling af vreden, om indflydelsessfærer, om markederne, om de afhængige landes ressourcer, gennem en uophørlig økonomisk krig og gennem militære operationer.

Det er de ’store nationers’ faldefærdige og rådnende borgerskabs kamp for opsplitning og underkastelse af de ’små nationer’ i slaveri, for forøgelse af finansoligarkiets superprofitter. Deres modsætninger til jihadist-terrorismen er underordnet og ændrer ikke ved de militære interventioners imperialistiske karakter.

I denne dramatiske situation, er de socialdemokratiske, reformistiske og revisionistiske partiers lederes optræden det rene forræderi over for arbejderklassen og folkenes sag, for fred og demokrati.

Opportunisterne stemmer for krigsforanstaltningerne og krigsudgifterne, for undtagelsestilstand, , og sværger troskab til mod en hellig formæling med den herskende klasse og efterplaprer højrefløjens og fascisternes fraser. De omdanner sig selv til et vedhæng til imperialistisk politik og propaganda.

For deres part anbefaler revisionisterne, at folk skal læne sig op af én imperialisme, russisk eller kinesisk, for at bekæmpe en anden imperialisme, den nordamerikanske.

Begge besmykker de imperialismen, og kaster et slør over øjnene på arbejderne og folkene i forhold til den borgerlige stats og de kapitalistiske monopolers politik for udbytning og undertrykkelse. Begge forråder revolutionens sag og folkenes frigørelse. Det revolutionære proletariat vil ikke lade sig narre af disse forrædere, men vil handle for at fordømme, afsløre og besejre politikken for krig, terror, nød og elendighed,  som gennemføres af imperialismen og de herskende klasser i hvert eneste land.

Vi kræver tilbagetrækning af alle de imperialistiske og kapitalistiske magter fra Syrien, Irak og de andre lande i regionen, og øjeblikkelig tilbagetrækning af alle fremmede tropper og stop for enhver støtte til jihadisterne. Vi kræver udtræden af krigsalliancerne og deres opløsning og afvikling af baser på fremmed jord, som de amerikansk og Nato-baserne i vores lande!

Vi siger NEJ til krigsudgifterne og til oprustning og militarisering, som bedrives af de kapitalistiske regeringer.

Vi afviser lukning af grænserne for flygtninge og migranter, vi går imod racisme og islamofobi

Vi afviser undtagelsestilstanden, som er indført i nogle af vores lande. Vi forsvarer demonstrationsretten, retten til at mødes, strejkeretten, vi forsvarer ytrings- og bevægelsesfrihed. Lad os organisere en ubønhørlig kamp fra de undertrykte og udbyttede mod udbytterne og krigsanstifterne gennem fælles aktioner på basis af arbejderklassens politiske og økonomiske interesser.

Vi giver vores støtte til de undertrykte folks nationale og sociale befrielsesbevægelser og forsvarer de undertrykte nationers ret til selvbestemmelse, indbefattet retten til løsrivelse. Lad os bekæmpe nationalisme og chauvinisme og appellere til arbejderklassens, de arbejdendes og folkenes internationale solidaritet.

For en fælles kampfront mellem arbejderklassen og de undertrykte fok i Mellemøsten, Afrika, Asien, Latinamerika og hele verden imod imperialisme, reaktion og fascisme!

Over for det imperialistiske og kapitalistiske barbari er den eneste løsning revolution og socialisme!

December 2015 

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

Koordinationskomiteen


Arbejderpartiet Kommunisterne APK er medlem af CIPOML, der har medlemspartier på alle kontinenter og i lande, der er involveret i krigene Mellemøsten, Afrika osv

Se også

Introduktion til CIPOML: Verdensbevægelse og globalt forum for revolution og socialisme

KPnet 6. december 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne