EU-imperialisme: Storbritannien og Tyskland i krig i Syrien

dont bomb syria_
D. 3. december besluttede det britiske parlament at gå i krig i Syrien, og allerede natten til torsdag blev de første bomber kastet.

Tysklands Forbundsdag vedtog samme dag at sende overvågningsfly, et fly til genoptankning i luften, en fregat og 1200 soldater.

Kein_deutscher_militäreinsatz_in_syrien

Begge landes beslutning kommer efter at Frankrig udnyttede terrorangrebet i Paris til for første gang at aktivere EU’s forsvarsklausul og ‘kalde unionen til hjælp’ mod det de kaldte en krigshandling vendt mod Frankrig. Alle EU-lande lovede Frankrig deres opbakning til optrapning af krigshandlingerne i Syrien. Angiveligt mod ISIS, men helt udenom Syriens valgte regering.

Stadig mindre opbakning til krig i den britiske befolkning

En artikel i TruePublica gør rede for den stadig mindre opbakning til krigen i Storbritannien.

Her stemte 397 parlamentsmedlemmer for krigsbeslutningen og 223 imod. Men udenfor parlamentets mure tror færre og færre briter på at bomber løser problemet med ISIS.

En ny meningsmåling viser, at 72 % af de skotske vælgere er imod krigen – de frygter at bomber giver større risiko for terrorhandlinger som modsvar, helt i modsætningen til den krigsglade elite i EU, der bruger terrorangrebet i Paris som et påskud for optrapning af krigen og påstår, at bombeflyene vil gøre Storbritannien til ”et sikrere sted at leve i”.

Beslutningen i parlamentet blev taget i en situation hvor tilslutning til krig i befolkningen er stærkt faldende. I løbet af 14 dage siden de første reaktioner på terroren i Paris og den kraftige frygtpropaganda har 5 millioner briter skiftet til at være modstandere af krigen.

Blandt de engelske vælgere bakker nu under halvdelen op.
Andelen af modstandere er steget fra 20 % til 31 %, mens 21 % er i tvivl. Så tæt på som 2 dage før krigsbeslutningen viste tallene, at 75 % af Labours medlemmer var imod og kun 13 % bakkede op – mens en stor del af Labours parlamentsmedlemmer stemte for krigen.

Der er stadig som ved tidligere målinger en stor del af befolkningen der anser ISIS for at være en trussel (86 %), men de mener altså ikke at løsningen er en ny krig.

Den ‘internatonale koalition’ mod ISIS består af 30 lande, der over det sidste år har gennemført 15.000 bombeangreb. 54 nationer indgår i krigen – men ISIS er uantastet. Krigen føres uden nogen erklæret strategi og viser ingen tydelig fremgang.

Men tilstedeværelsen af ISIS giver stadig flere krigsgale imperialistmagter et påskud for at føre krig i Mellemøsten og på samme tid indskrænke friheden i de krigsførende lande gennem terrorlove, øget overvågning og indskrænkning af de demokratiske rettigheder.

Der føres i virkeligheden ikke en krig mod ISIS, men en langt farligere krig.

Læs mere i
David Cameron Confirms ISIL Is Defeating Democracy In The West

Syria airstrikes: anti-war protesters cry ‘shame’ as MPs back bombing

Læs også
Frankrig aktiverer EU’s forsvarsklausul: Terrorangrebet udnyttes til at fremme fælles imperialistisk udenrigspolitik


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne