NATO opruster: Danmark med i ny europæisk krigsstyrke

Regeringen har bekendtgjort at Danmark nu er med i en helt ny militær krise- og krigsalliance sammen med Storbritannien, Norge, Holland, Estland, Letland og Litauen omkring udrykningsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF).

jef-uk-defence-secretary-greeting-minister-on-arrival-at-lancaster-house

Beslutningen bygger ikke på nogen form for debat i det danske Folketing eller i den danske offentlighed, men blev sat på skinner på NATO’s topmøde i Wales i 2014.

Dannelsen af den ny militære enhedsstyrke er en del af NATO’s pres mod øst, som stod i centrum på hele topmødet og er samtidig udtryk for en militarisering i de europæiske lande, der tager fart i disse år, både gennem EU og gennem NATO.

Et pres der helt aktuelt blev demonstreret tirsdag på endnu en angrebsfront med en ny provokation vendt mod Rusland. NATO’s udenrigsministre inviterede i går Montenegro ind som det 29. medlem af krigsalliancen NATO.

Samarbejdet i JEF er formelt udenfor NATO, men er opbygget efter NATO’s standarder, så det er en byggeklods, der hurtigt kan indpasses i NATO og en NATO-ledet krig eller ‘kriseudrykning’.

De samlede styrker i JEF kan sættes ind i krise, konflikt og krig og alt dækkes ind under ‘terrortruslen, Ruslands oprustning og flygtningestrømme’.

Alle tre områder er i hovedsagen selvskabte problemer. De imperialistiske krige mod Irak, Afghanistan, Libyen og Syrien skabte grobunden for terrorgrupper som IS og økonomisk støtte og våben har flydt til terroristerne ad direkte og indirekte kanaler. Bl.a. Frankrig er storleverandør af våben til IS.

Storbritannien og Tyskland på vej til krig i Syrien

I dag vil både Tyskland og Storbritannien sandsynligvis beslutte at gå i krig i Syrien. Det britiske parlament har fået et par timer til at debattere beslutningen. Den nyvalgte Labour-leder Jeremy Corbyn ønskede 2 dage sat af til at diskutere om der kunne være andre løsninger i forhold til IS end bomber, men dette afviste premierminister David Cameron.

For ham, som for den danske regering er der kun ét svar – mere krig.

I dag demonstreres der mod krig i Syrien i en lang række byer i Storbritannien
Don’t bomb Syria

USA’s og Danmarks tætte krigsallierede Storbritannien skal stå for ledelsen af af det nye militære korps (JEF)

EU og NATO er spækket med udrykningsstyrker

Både EU og NATO har travlt med opbygningen af terrorkorps og kampklare udrykningsstyrker af forskellig art og sammensætning.

På samme NATO topmøde møde i 2014 blev det også vedtaget at opgradere NATO’s reaktionsstyrke Response Force med den ekstra hurtige reaktionsstyrke Very High Readiness Joint Task Force.

Disse to udrykningsstyrker holdt den kæmpemæssige militærøvelse Trident Juncture i efteråret 2015, hvor de trænede fuld skala krig vendt mod Mellemøsten og Afrika.

De forskellige udrykningskorps vi ser blive dannet er aggressive krigsinstrumenter, men også udtryk for en kraftig oprustning og beredskab vendt mod befolkningerne i egne og underlagte lande.

Stærke kræfter arbejder også for en kampklar EU-hær og EU har i dag krigsførende tropper i Mali i Vestafrika. Bl.a. Tyskland har sammen med EU Kommissionen sat EU-hæren på dagsordenen.

EU har desuden Atlas netværket, der er et EU-styret netværk bestående af EU-landenes anti-terrorkorps. Her blev Danmark tilsluttet i 2008 og Frømandskorpset deltager i øvelser.

Anvendelsen af de forskellige krigsinstrumenter bliver mere og mere centraliseret set i forhold til EU. Lissabon traktaten der trådet i kraft i 2009 betyder et kæmpe skridt i retning af EU som en overnational – og krigsførende stat. Ikke kun retspolitikken skal centraliseres, men også den voldelige ‘krisestyring’ og imperialistiske udenrigspolitik.

EU og Lissabon traktaten opererer både med Forsvarsklausulen, som Frankrig for nylig aktiverede og Solidaritetsklausulen, der bygger på et overnationalt krav om ‘solidaritet’ i krisesituationer.

Som solidaritetsklausulens politikorps overvejes det at bruge Eurogendforce, der er korps der sættes ind i krisesituationer som den fælles politistyrke.
Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EU

Se også

Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet
Danmark går med i ny international udrykningsstyrke

Læs også oplæg af Klaus Riis på Fredsfestival Aarhus 2015
Danmark og oprustningen af Norden

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne