Det ny Europol er katten i sækken

Det ny Europol er besluttet – men det vides ikke rigtig, hvad det indeholder, når danskerne stemmer

En aftale om det ny overstatslige Europol er indgået i Strasbourg. Forhandlerne fra EU´s ministerråd, EU-kommissionen og EU-parlamentet er enedes om retningslinjerne for fremtidens Europol.

Aftalen er kommet tidligere end planlagt, angiveligt på grund af terrorangrebet i Paris, og skal nu træde i kraft inden for et år.

Det er denne overstatslige udgave af Europol med stærkt udvidede beføjelser, herunder grænseoverskridende beføjelser, som Danmark ikke kan være med i, så længe retsforbeholdet eksisterer.

Nye tilføjelser er blandt andet oprettelsen af et nyt center for terrorbekæmpelse på EU-plan og nye beføjelser til overvågning af nettet, herunder at få udleveret data fra netudbydere.

Ja-sidens slagnummer

Det har været ja-siden store slagnummer, at forsøge at binde Danmark til en overnational politi-og anklagemyndighed, før det blev helt klart hvad det egentlig betyder.

”For alle elsker Europol”, lød det fra en dum-smart statsmister Lars Løkke Rasmussen i TV’s EU-valgprogram. Samme lærling af Anders Fogh Rasmussen, der kaldte modstandere af den ulovlige Irak-krig for støtter af Saddam Hussein, erklærede, at ville man bekæmpe kriminalitet, stemte man ja. Hvis man er ’ligeglad’, siger man nej.

Løkke siger selvfølgelig ikke, at EU-medlemsskabet betyder mere grænseoverskridende kriminalitet af enhver art. For så ville man konkludere noget andet end at tilslutte sig Det ny Europol.

Og hvad ved vi egentlig om, hvad det ny Europol er og står for? Hverken den danske regering eller EU har været særlig åbenmundet om, hvad det er for et indhold, der er forhandlet om. De afsluttende dokumenter er ikke offentliggjort.

Der står hverken offentlighed eller demokratisk debat på dagsordenen. Til gengæld er der mange katte i sækken.

Det ny Europol

Hvad der indtil nu har været fremme er

  1. Europol bliver et overnationalt, overstatsligt organ for EU-staten i stedet for et samarbejde mellem forskellige EU-lande som i dag. Det er den ændring vores retsforbehold beskytter os imod.

  2. Europols mandat udvides til at gælde ”alle former for kriminalitet, der berører en fælles interesse, der er omfattet af en EU-politik”. Dvs. at det enkelte land næsten ikke kan sætte begrænsninger for Europols indblanding og overmyndighed.

  3. Tvungen rapportering til Europol og tvungen inddragelse af Europol i efterforskninger kommer til at erstatte den nuværende ordning, hvor det enkelte land selv kan afgøre, hvornår de vil inddrage Europol.

  4. Magten flyttes til Europol når de ikke længere skal gå gennem de nationale myndigheder, som de skal i dag. Europol skal fremover have myndighed til at gå direkte til private partnere uden om et lands myndighed. Dermed åbnes ladeporten for at Europol bliver en stat i staten.

  5. Kontrollen med Europol svækkes selvom det officielt skal underlægges parlamentarisk kontrol. Europol kan selv bestemme, hvad det vil orientere EU parlamentet om.
    Desuden – og det er en af de få knaster vi hører om – vil kontrollen med Europols behandling af personoplysninger svækkes markant med forslaget om, at Europol selv nedsætter et kontrolorgan (Joint Supervisory Body of Europol) til at kontrollere sig selv.

Hvad der heller ikke tales særlig meget om er opbygningen af den fælles politi- og militærstyrke inden for EU selv mod ’indre uro´. Det kan dække over indsats mod strejker, blokader, arbejderprotester og folkelige bevægelser.

Der tales heller ikke om den omfattende privatisering af politi og militær, der planlægges, med stadig større inddragelse af private vagt-og sikkerheds firmaer.

Det er de store skridt henimod politistaten – og EU som overnational politistat – der tages med terroren i Paris som påskud. Den eneste løsning på den øgede kriminalitet, flygtningestrømme og terror, som EU kan se, er mere politi, mere kontrol, mere overvågning, mere overnational stat.

Hvis man vil hen imod en politistat, må man sige ja. Dem der foretrækker demokratiske samfund bør sige nej.

Danmark kan med garanti få en samarbejdsaftale med det ny Europol, i det omfang kriminalitets- og terrorbekæmpelse tilsiger det.

Læs også

EU-staten rykker: Kommissionen vil have et overnationalt efterretningsagentur
KPnet 21. november 2015

Kreditkort- og biometrisk kontrol: EUs justitsministre indfører massiv kontrol ved grænserne
KPnet 21. november 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne