Søren Espersen politianmeldt af 12433 personer for opfordring til at bombe kvinder og børn

Jens From Andersen, Initiativtageren til underskriftsindsamlingen for at retsforfølge Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersenfor brud på Genevekonventionen og racismeparagraffen for hans opfordring til at bombe civile, kvinder og børn, skriver på sin facebook

soeren_espersen_bomb

Klik på billedet og hør den fascistoide Espersen forlange bombning af kvinder og børn

Så er politianmeldelsen afsendt.

Jeg kan ligeledes oplyse at vi nu repræsenteres af Advokat Poul Fenger

Teksten til politianmeldelsen

Sydsjælland og Lolland – Falsters politi.

Ang. Politianmeldelse af Søren Espersen, Dansk Folkeparti, grundet udtalelser, som efter vores mening, er i strid med Genevekommisionens protokol 1 og 2, samt Straffelovens § 266 B

Begrundelse:

Den 15. november 2015, udtalte Søren Espersen til TV 2.

Den amerikansk-ledet koalition mod Islamisk Stat bliver nu nødt til at tage fløjlshandskerne af og bombe civile mål, også hvis der her findes børn og kvinder.

På dette spørgsmål fra TV2, svarer Søren Espersen:

Hører jeg dig så sige, at vi skal til at bombe, hvor der er kvinder og børn?

– Ja, selvfølgelig. Det bliver vi nødt til, når det er der, IS-krigerne er. De kvinder er i øvrigt også i høj grad en del af systemet. Vi kan ikke længere have en situation, hvor IS fuldstændig frit færdes der, velvidende at de aldrig vil blive bombet. Vi er nødt til at udvide krigen til en reel krig, ellers vil vi tabe, siger Søren Espersen.

Jeg vedhæfter Søren Espersens udtalelse til TV

http://politik.tv2.dk/2015-11-15-df-om-krigen-mod-is-vi-bli…

Vi, 12433 medunderskrivere, mener dette er et klart brud på Genevekonventionens protokol 1 og 2, som omhandler civile.

Ligeledes på Straffelovens § 266B, som omhandler

Straffeloven §266b – racismeparagraffen

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Søren Espersen har på et senere tidspunkt udtalt, at hans udtalelse var misforstået. Dette mener vi ikke kan være tilfældet. Der foreligger stadig offentlig dokumentation på, hvad Søren Espersen udtalte til TV2.

Det skærpende i Søren Espersens udtalelser er, efter vores mening, at Søren Espersen er folkevalgt. Sidder i Folketinget og er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Vi mener helt klart, at opfordringer til mord på civile, her under kvinder og børn, er en strafbar handling. Derfor vores politianmeldelse.

På vegne af 12433 medunderskrivere.

Kontaktperson:

Jens Andersen

Kildestræde 4
4780 Stege
Mobil: 50454904

Jeg medsender linket med de 12433 medunderskrivere.

http://www.skrivunder.net/…/politianmeldelse_af_soren_espe…/
Underskriftindsamlingen løber frem til den 22. november 2015.


Se også

Underskriftsindsamling: Politianmeldelse af Søren Espersen for brud på Genevekonventionen
KPnet 16. november 2015
Se endvidere

Tillægsprotekollerne til Genevekonventionen

Straffelovens § 266 – trussel
Wikipedia

Racismeparagraffen – straffelovens § 266B
Wikipedia

Søren Espersen politianmeldt for opfordring til brug af terror
BT 15. november 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne