Regeringen fastlåser de unge: Lader gymnasierne betale for erhvervsskole’reformen’

Gymnasieelever i Østjylland aktionerede på Strøget i Aarhus ved Folketingets åbning. 20 % af eleverne var lagt i håndjern – svarende til de 20 % nedskæringer, der rammer ungdomsuddannelserne, hvis det går som Venstre ønsker. Der opbygges nu en fælles kampfront gennem UddannelsesAlliancen, der indkalder til demonstration 29. oktober

gymnasieelever_mod_nedskaeringer_2015_10_06

 Clemens Bro i Aarhus på dagen for Folketingets åbning. Foto KPnet

Regeringen vil skære 8,7 milliarder på uddannelsessektoren over de næste fire år. Erhvervsskoler, gymnasier, universiteterne mm vil blive ramt af store kvalitetsforringelser.

Udover denne voldsomme forringelse, blev der d. 2. oktober indgået et forlig mellem SF, S, RV, V, K, LA og DF om finansieringen af erhvervsskolereformen.

Blodtransfusion fra én patient til en anden

Partierne besluttede, at den halve milliard der mangler til at gennemføre ‘reformen’ skal tages fra gymnasieeleverne!

Veronika Schultz fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) siger om dette:

”Vi har en stor solidaritet med vores medelever på handelsskolerne. Kvaliteten på HHX er fuldkommen uacceptabel. Men det går slet ikke, at det almene gymnasium skal lide under handelsskolernes underfinansiering. Det er som at lave en blodtransfusion fra én patient til en anden” siger Veronika Schultz.

DGS skriver videre:

Hvis man sammenlægger nedskæringerne fra erhvervsskolereformen og de nyligt bebudede besparelser i Venstres udspil til næste års finanslov, betyder det, at der i 2017 skal spares 697 millioner kroner fra det almene gymnasium. Det er en besparelse på 10,5 % i forhold til 2015. Ingen af landets gymnasier kan følge med så stor en nedskæring.

Det vil betyde aflyste timer pga. manglende vikarer, specialtilbuddene til eksempelvis ordblinde og elever med autisme vil blive sparet væk, talentudviklingsforløbene bliver afskaffet og mange rektorer melder ud, at det uvægerligt vil føre til fyringsrunder.

I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener vi, at nedskæringerne er grotesk uansvarlige. Ingen gymnasier kan spare over 10% af deres budget væk uden at tabe mange elever på gulvet og indføre discount-uddannelse til resten … Sammen må vi kæmpe imod de voldsomme nedskæringer i uddannelsessektoren!

Læs mere her

Groteske nedskæringer rammer gymnasiet
DGS 2. oktober 2015Foto: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Finanslovens grønthøster

De næste fire år skal hver institution spare 2 procent om året, hvilket betyder, at uddannelsesområdet skal skæres med 8,7 milliarder kr. Heraf skal de 3,3 millioner findes indenfor de videregående uddannelser.

De øvrige 5,4 milliarder skal tages fra erhvervsskoler tekniske skoler, landbrugsskoler, produktionsskoler, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), voksenuddannelse (VUC) mm.

Nedskæringerne vil betyde lukning af uddannelseslinjer og uddannelser, særligt i ‘udkantsområderne’, dårligere støtte til den enkelte elev, fyringer af lærere og generelle forringelser på kvaliteten.

Regeringen har udset sig uddannelsesområdet som et let offer for forringelser. Det stod klart, da uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V), hængte de unge ud som forkælede og priviligerede, da han ved lanceringen af de nye forringelser kaldte uddannelserne for så “kornfede”, at de sagtens kunne spare på budgetterne.

Ellen Trane Nørby benyttede sig af på samme splittelsestaktik, da hun om de uddannelsessteder der ville blive ramt udtalte:

“Jeg tror, de alle sammen vil være glade for, at vi udviser samfundssind”.

Der er dog ikke meget samfundssind ved at forringe ungdommens fremtidsudsigter.

Regeringen fastholder, at der sagtens kan spares 2 % overalt uden konsekvenser, hvad der åbenlyst er noget vrøvl.

D. 6. oktober var regeringen kaldt i samråd, hvor de to ministre skulle svare på hvordan besparelserne kan gennemføres, deres konsekvenser og hvilke institutioner der er så ‘kornfede’, at de sagtens kan stramme op.

Ministrene havde ikke overraskende ingen reelle svar. Kun floskler som at ‘buraukratiet kunne afskaffes’, ‘de studerende blive mere effektive’ og lignende.

I valgkampen havde Venstre lovet at rulle Fremdriftsreformen tilbage, men er nu enige med den tidligere regering om at lægge forøget pres på de studerende.

”Jeg deler den tidligere SR-regerings politik om kvalitet, hurtigt igennem samt beskæftigelse. Et aspekt i kvalitetsdelen handler jo også om, at de studerende skal nå sit potentiale inden for afmålt tid. Det er fremdriftsreform på den fornuftige måde”, sagde Lunde Larsen.
Fælles kamp – demonstration 29. oktober

Frontalangreb på hele den uddannelsessøgende ungdom har medført en modreaktion, hvor en bred alliance er ved at blive bygget op.

Den spænder over unge på Erhvervsskolernes Elevorganisation, 3F Ungdom, Metal Ungdom, LO Ungdom, HK Ungdom, DGS, til magistre, socialpædagoger, lærerstuderende og mange flere grupper og deres organisationer.

Læs mere om demonstrationen hos UddannelsesAlliancen

Hør interview med formand for DGS i Østjylland og læs mere på DGS Østjyllands facebook
Læs også

Arbejdsgiver-regeringens finanslovudkast: En plan for et dårligere Danmark
KPnet 30. september 2015

Arbejdsgivernes og storlandbrugets regering: De første 8 uger
KPnet 4. september 2015

 

KPnet 7. oktober 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne