Krigsministre, skatteministre, løgnhalse og tdl. formænd for Venstres Ungdom: Carl Holst afløses af Peter  Christensen


Carl Holsts karriere som krigsminister blev uventet kort. Nu er Peter Christensen hentet ind for at stå i spidsen for det dybt upopulære køb af kampfly, samtidig med at V(DF)-regeringen skærer i ‘kernevælfærden’. De er begge tidligere formænd for VU, der tæller en bemærkelsesværdig række skandaleombruste, løgnagtige og kriminelle ministre. De har ikke mindst et hovedansvar for den danske krigspolitik – og for sammenbruddet af Skat.

 

f16_loerdag_4_aamkt.jpg

Den officielle titel på den danske krigsminister er forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde.

Selvom nordisk samarbejde traditionelt forbindes med fredeligt kulturelt og økonomisk samarbejde, er det ikke noget tilfælde, at det nu er under krigsministerens ressort:  Fokus i nordisk samarbejde har fra NATO-landet Danmarks side gennem en periode været militært.

Det er den militære oprustning af Norden og kontrol med Østersøen, der fra et ’fredens hav’ skal gøres til et NATO-indhav og en fremskudt position mod Rusland, med De baltiske lande og Polen i en spydspids-rolle.

Danmark og de nordiske lande udgør en særlig regional blok i  NATO’s udbygning som militæralliancens nordflanke for inddæmning af Rusland.

Carl Holst blev fanget i sine løgne om uberettiget brug af en spindoktor til sin valgkamp for offentlige midler, da han var regionsrådsformand i  Region Syddanmark og måtte træde tilbage fra sin ministerpost efter bare 93 dage. Med en millionstor fratrædelsessum.

Efter Carl Holsts fald er en anden Venstre-politiker hentet frem fra et kortvarigt eksil i civilsamfundet: Peter Christensen. Ved svalget i år blev Peter Christensen valgt fra. Det er ingen hindring for at Løkke henter ham frem til en vigtig post.

Han har visse kvalifikationer til at bestyre et skandaleramt ministerium. Som tidligere skatteminister en han en af de politisk ansvarlige for Skats sammenbrud  og milliardtab for det danske samfund.

Nu skal han stå i spidsen for, at der smides 30 milliarder kr. ud på indkøb af nye krigsfly, der kan bombe i Mellemøsten eller andre steder, der er eller planlægges krige med dansk deltagelse. Rusland f.eks. – med flyene i aktiv tjeneste i De baltiske lande.

Peter Christensen tilhører ligesom Carl Holst den eksklusive  klub af  forhærdede løgnere og politiske svindlere, som udgøres af tidligere formænd for Venstres Ungdom. Carl Holst var det i 1993-95, Peter Christensen 1999-2002.

Af andre løgnagtige tidligere VU-formænd kan nævnes Anders Fogh Rasmussen (formand 1974-76), hoved arkitekten bag den skandaløse og fallerede indretning af Skat og bag den danske krigspolitik i Afghanistan og Irak.

Han var økonomi- og skatteminister fra 1987-92, hvor han påbegyndte de drastiske nedskæringer af skat , som hans regering fra 2001 videreførte. Manglende kontrol gjorde det som følge af Fogh Rasmussens omlægninger det muligt for virksomhederne at unddrage skat for mindst 1 milliard årligt – i datidens penge.

Det var en sag om ’kreativ bogføring’ i skatteministeriet, hvor AFR løj og førte folketinget bag lyset, der fik ham til at trække sig som minister. Men først efter han havde kostateret, at der var et flertal i folketinget for at afsætte ham.

Se

Fyret som skatteminister (1992)

Krigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen har gjort  den glatte løgn til et af sine væsentligste politiske redskaber gennem hele sin karriere. Med løgn om Iraks masseødelæggelsesvåben fik han Danmark med i ulovlig krig. Han kyniske indstilling til sandhed og løgn har præget de efterfølgende  generationer af VU-formænd og har sat sit præg på hele statsadministrationen og toppen af laget af embedsmænd.

Den nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen er som central minister i Fogh-regeringerne og VU-formand  (1986-89)  et andet fremtrædende produkt af kuvøseklubben. Han tjente sine første sporer ved indsamling af midler og økonomisk støtte til jihadister og mujahediner i Afghanistan, som Taliban. Som statsminister er han gået fra den ene bilagssag til den anden med privat forbrug på det offentliges bekostning.

Blandt Peter Christensens nye ministerkolleger finder man også en Troels Lund Poulsen (nuværende ’erhvervs- og vækst’-minister, landsformand for VU 1997-99), der som skatteminister var den øverste politiske ansvarlige for presselækager vedr. Helle Thornins Schmidt-familiens skatteforhold.  Lund Poulsens karriere er sat på delvis stand-by, selvom han ikke er dømt for noget.

Nuværende udenrigsminister Kristian Jensen var Lund Poulsens forgænger som VU-formand (1995-97). Kristian Jensen har været den længst siddende skatteminister i de sidste mange år – fra 2004-2010. Han om nogen bærer et hovedansvar for forfaldet i Skat, der har ført til gigantiske skatteunddragelser fra multinationale selskaber, danske monopoler og milliardudbetalinger til internationale svindlere.

VU-formænd har det med at gøre karrierer som monolernes velbetalte politiske lakajer.

Se

Venstres Ungdom (VU)
leksikon.org

Se også

Arbejdsgiver-regeringens finanslovudkast: En plan for et dårligere Danmark
KPnet 30. september 2015

Sammenbruddet for Skat er et resultat af borgerlig klassepolitik
KPnet 26. september 2015

 

Netavisen 30. september 2015

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne