Intet håb for Grækenland: Tsipras genvalgt


Kommentar
Af Kommunistisk Politik

tsipras_vagmoede_september_2015.jpg  Tsipras ved afsluttende valgmøde i Athen flankeret af (fra venstre) Pablo Iglesias, Ska Keller, Pierre Laurent og (th) Gregor Gysi

Valgresultaterne fra januar og nu i september lignede en gentagelse stort set hele vejen. SYRIZA gentog trods en lille tilbagegang og en splittelse af partiet valgsejren med mere end 35 procent af stemmerne.

Alexis Tsipras’ taktiske beregninger holdt stik. Ved at udskrive et hurtigt valg inden modstanden mod hans kapitulationspolitik for alvor havde fået organiseret og manifesteret sig, kunne han og hans venstrereformistiske parti bevare regeringsmagten

Men der var en enorm forskel på de to valg. Stilhed og resignation prægede hovedstaden Athen og resten af landet på valgaftenen i september. I januar blev den venstrereformistiske partialliance SYRIZAs sejr fejret overalt i landet.. Der var jubel, og forventningerne var enorme.

Tsipras lovede til et brud med den brutale krisepolitik, den forhadte trojka af EU, ECB og IMF har dikteret grækerne. Tsipras lovede at reformere EU og omskabe det fra en reaktionær til en progressiv kraft.

Det var et illusorisk program. En politik til at knække hovedet på. Tsipras fik heller ikke gennemført nogen som helst. Han fik ingen gældseftergivelse. Han fik ikke uhyret  til at skifte karakter, men fik vist,  at EU står urokkeligt fast på sin arbejderfjendske og antifolkelige nylierale politik til gavn for kapitalen. Uanset hvilke sociale katastrofer den forårsager.

Tsipras og SYRIZA undlod at drage konsekvensen af den illusoriske politik, der faldt sammen med et brag. Han brød ikke med EU, han trak ikke Grækenland ud af euro’en. I stedet for at følge en vej for national selvstændighed valgte han rollen som græsk stik-i-rend-dreng for monopolernes EU og deres reaktionære reformdiktater.

Det er venstrereformismens klassiske rolle i krisetider: Den ’bedste’ politiske kraft til at gennemføre kapitalens politik i en flom af demagogi. De ’bedste’ til at holde folket i ro og bundet til systemet.

Tsipras skruede ikke ned for demagogien i anden valgomgang. Nu fremstillede han sin ’kamp’ mod EU-systemet som en heroisk kamp mod overmagten, han og SYRIZA havde stor ære af. Hans rolle som selvudnævnt spydspids for den ’europæiske venstrefløj’ er i hans selvforståelse intakt.

Ved EU-parlamentsvalget i 2014 stillede han op som Europæisk Venstrepartis kandidat som EU-præsident. I januar 2015 stod han i spidsen for opgøret med EU’s krisepolitik og dets forvandling til noget progressivt.

Ved september-valget – efter kapitulationen og sammenbruddet for hans politik – gik ledende skikkelser fra de europæiske venstrereformistiske og revisionistiske  partier sammen med ham i valgkampen.

Ved det afsluttende valgmøde i Athen var han flankeret af Pablo Iglesias (Podemos, Spanien), Gregor Gysi (nu Die Linke, Tyskland) og partilederen Pierre Laurent fra PCF, Frankrig sammen med andre af samme slags. Om Enhedslisten også denne gang deltog i sit broderpartis valgkamp vides ikke. Denne støtte gjorde Tsipras i stand til endnu engang at fremstille sig som fortroppen i kampen mod det nyliberale EU.

Men denne gang blev SYRIZA ikke valgt, fordi det repræsenterede et håb og viste kampens vej. Det blev valgt som ‘det mindre onde’ i forhold til de andre borgerlige partier, som den mindst brutale i gennemførelsen af EU’s brutale reformer.

Afsplitningen fra SYRIZA af omkring 25 parlamentsmedlemmer og nogle venstrefløjsorganisationer, som havde været en del af alliancen, dannede en alliance under betegnelsen Folkelig Enhed. Den manglede med 2,9 pct. af stemmerne  lige præcis 0,1 procent til at klare den græske spærregrænse på 3 pct.

SYRIZAs valgsejr var solid og betýder at koaltionsregeringen med det lille borgerlige parti ANEL fortsætter. Det største borgerlige parti Nyt Demokrati var ikke i nærheden af et flertal.

Det nazistiske Gyldent Daggry er fortsat det trediestørste græske parti, og det revisionistiske KKE det femtestørste med hhv. næsten 7 og 5,55 pct. af stemmerne. Ingen af dem scorede en  parlamentarisk gevinst ved SYRIZAs kapitulation.

Anasintaxi: Boykot valget – Grækenland ud af Euro-Eurozonen-EU NU!

Arbejderpartiet Kommunisternes græske broderorganisation Bevægelsen for genskabelse af Grækenlands Kommunistiske Parti 1918-1955 (Anasintaxi) opfordrede til valgboykot.

Det markante fald i valgdeltagelsen var en af de mest slående forskelle mellem de to valg i 2015. På trods af den obligatoriske stemmepligt deltog kun 56.57 pct. – eller godt 5.5 millioner –  i valget. Det er  fald på 7,1 pct., en lille million vælgere. Andelen af blanke stemmer mere end fordobledes til 1,16 pct.


Se også

Grækenland: Venstrekræfterne må skabe en folkefront imod EU
KPnet 26. juli 2015

Grækerne siger stadig  OXI: Demonstrationer mod Syriza-regeringens kapitulation
KPnet 23. juli 2015

Syriza, Enhedslisten og KKE
KPnetBlogs 26. januar 2015

Grækenland: Modstanden mod trojkaen og EU’s nedskæringsreformer gav Syriza valgsejren

KPnet 25. januar 2015

Blog: Anasintaxi

Netavisen 22. september 2015

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne