Odense kommunes budget for 2016: Reelt et nedskæringsbudget

 

Budgetforliget retter ikke op på allerede vedtagne besparelser, og giver kun småpenge til børnene, skolerne og de ældre. Alle byrådets partier står sammen om budgettet, herunder Enhedslisten, der også var med sidste år


Af Jep- Odense

 

Odense_demo_26_juni_2013.jpg

 Fra tidligere demonstration i Odense mod kommunale nedskæringer

Byrådet i Odense Kommune vedtog torsdag eftermiddag et budget for 2016. Alle byrådets partier skrev under, også Enhedslisten.

Selv om det nye budget stort set er uden nye nedskæringer, og man i pressemeddelelsen bryster sig af, at der tilføres millionbeløb til børne-, skole- og ældreområdet, så betyder det ikke reelle forbedringer på de tre områder.

Allerede vedtagne besparelser og nedskæringer gennem de sidste par år gør nemlig, at der allerhøjest kan blive tale om opretholdelse af status quo på nogle områder.

10 millioner og skandalesagen om de udsatte børn

Efter, at det kom frem, at Odense Kommune ville have lukket mere end 100 sager med udsatte børn og unge af sparehensyn, hvor hver sagsbehandler tilfældigt skulle udvælge fem sager fra sin sagsbunke, men hvor flere sagsbehandlere nægtede at efterkomme ordren med henvisning til, at det var ulovligt, valgte den ansvarlige børne- og ungerådmand at trække alle lukninger tilbage.

I den forbindelse skulle børn- og ungeforvaltningen så finde ekstra 10 millioner til de udsatte børn. Imidlertid skal de ti millioner, som de udsatte børn prioriteres ”ekstra” med findes inden for samme forvaltning, dvs. der skal skæres ned andre steder inden for børneområdet.

En redegørelse for sagen, der kom i sidste uge, slog fast, at forvaltningens praksis med at lukke sager af sparehensyn, var klart ulovlig. Det medførte i første omgang, at direktøren for forvaltningen blev fyret og flere ledere hjemsendt, mens sagen undersøges nærmere af b.la. ombudsmanden.

Småpenge til skolerne

Skoleområdet er et andet børneområde, der har fået meget kritik gennem foråret og sommeren. Skoleledere, lærere og forældre har udtrykt store frustrationer over de lave budgetter.

Bl.a. har skolebestyrelserne i Odense protesteret kraftigt over det umulige i at gennemføre en ordentlig undervisning med trivsel for børnene i de odenseanske folkeskoler med de budgetter, man har til rådighed og med de voldsomme besparelser, der er blevet gennemført på området de sidste par år.

Det drejer sig både om gennemførslen af folkeskolereformen og ”inklusionen” af en række børn, der ellers har været i særlige foranstaltninger. Skolebestyrelserne har efterlyst 250 millioner kroner årligt for at Odense Kommune kunne komme på udgiftsniveau med de andre store kommuner i Danmark, som Odense sammenligner sig med.

Odense Kommune brugte sidste år 48.000 kroner per skoleelev. Til sammenligning brugte København, Århus, Ålborg, Esbjerg og Randers mellem 63.000 og 67.000 kroner per elev.

Børn- og ungeforvaltningens egne beregninger siger, at 112 millioner kroner årligt vil bringe Odens Kommune på niveau med de andre kommuner. Men hvad blev så resultatet i budgetforhandlingerne? Jo, der gives 10 millioner kroner ekstra til næste år og 15 millioner kroner i 2017 og de næste par år, i alt 55 millioner kroner over 4 år.

Altså milevidt fra de beløb, som både forældre og børn- og ungeforvaltningen mener er nødvendige for at rette op på skolernes pressede økonomi.

Mildt sagt så jubler hverken forældre, lærere eller skoleledere over dette. De 10 millioner i 2016 dækker præcist det hul, der næste år opstår næste år, når de tidligere ekstrabevillinger til vikarer udløber.

Formanden for Odense Lærerforening Anne-Mette Kæseler Jensen udtaler:

”Der er ingen investering (i skolerne), men kun status quo. Og der er under ingen omstændigheder skabt balance. Det er et absolut miniskridt i den rigtige retning.”


Hvor blev ældremilliarden af i Odense Kommune?

Den såkaldte ældremilliard fra staten udgjorde i Odense 35,4 millioner kroner, målrettet til en række projekter og indsatser om genoptræning og forebyggelse. Men pengene er forduftet ned i den store kommunekasse.

I budgetforhandlingerne blev forligspartierne enige om at tildele ældre- og handicapforvaltningen i alt 22 millioner kroner af regeringens ældremilliard.

Med de 22 millioner kroner, der sammen med bl.a. de 10 millioner kroner til skolerne hives op af kommunekassen, ser det ud til, at de ekstraordinære genoptrænings- og forebyggelses-indsatser for ældre, der var i fare for skulle lukkes ned, kan fortsætte.

Og så er alle forligspartierne glade, også Enhedslisten, som for andet år i træk er med i budgetforliget ud fra begrundelsen, at der ikke er tale om nye besparelser.

Brian Skov Nielsen, ny ældrerådmand i Odense for Enhedslisten er også en glad mand. Han udtaler:

“Når man lægger forliget sammen, er der flere blomster end tidsler, og der er blomster på en række områder, vi har prioriteret højt. Det gælder ældre, udsatte børn og unge, det gælder folkeskolen og letbanen.

Og så fik vi 22 millioner fra ældremilliarden. Der stod nul, da jeg begyndte, nu står der 22. Det må vi betragte som fremskridt, og det kommer til at gå til de mest udsatte ældre her i kommunen, og det er vi glade for.

Men det er småpenge, det skal jeg ærligt indrømme. Helt konkret så savner jeg, at der står 32 i stedet for 22 ved ældremilliarden, men det kunne ikke lade sig gøre”.

Det er ikke sandsynligt, at børnene, skolerne, forældrene og de ældre i Odense er lige så glade for budgettet som Brian Skov Nielsen.
Se også videoen fra tidligere protester mod forringelser i Odense Kommune

Forældre mod forringelser Odense: Stop nedskæringerne på børne- og ungeområdet – 26/6 2013

KPnet 19. september 2015

 

 

 

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne