Som under besættelsen: Civil ulydighed hjælper flygtninge til Sverige

Grænsebommene er væk, men uhyrlige scener udspiller sig når politi og myndigheder søger at stoppe flygtningenes videre flugt gennem Danmark. Det har fremkaldt en humanitær civil ulydighedsaktion, som minder om modige danskeres hjælp til jødernes flugt under besættelsen. De flygtninge, der ønsker det, må have fri passage gennem Danmark. Et stop for krigspolitikken, fred og genopbygning er en betingelse for at få bragt flygtningestrømmene til ophør, siger APKs formand Dorte Grenaa. 

Flygtninge velkomne! Fra protest på Djursland mod naziattentat mod asylsøgere

1150 flygtninge – mænd, kvinder og mange  børn, langt de fleste fra Syrien – er kommet til Danmark i løbet af lidt over et døgn. Det store flertal af dem ser Danmark som et transitland og søger videre op i Norden. Mens myndighederne søger at stoppe dem, hjælper mange danskere dem i deres biler videre gennem landet til Sverige.

Denne humanitære hjælp  betegner myndighederne som ’ulovlig’ – og truer med at straffe som ’menneskesmugling’.

Ca. 300 af de ankomne flygtninge er helt forsvundet for politiet, som mener de er samlet op af hjælpsomme bilister med  hjerte.

– Det kunne næsten fører tanken hen på jødernes flugt til Sverige under besættelsen, siger APKs formand Dorte Grenaa.

– Det var en ulydighedsaktion mod myndighederne i et besat land, og langt mere risikabelt for dem, der hjalp. Men det er en aktion, vi som danskere med rette er stolte af.  Den konkrete hjælp i dag til de fortvivlede flygtninge med transport, mad og drikke viser, at traditionen for at tænke med hjertet og trodse umenneskelighed lever.

Baggrunden for de voldsomme billeder fra grænsen er, at den danske regering og politiet søger at opretholde EU-konventioner som Dublin-konventionen , som er brudt sammen. De vil tvinge flygtningene tilbage mod Tyskland, såfremt de ikke søger asyl i Danmark.

Det har betydet en ’velkomst’ med tog, der stoppes og forhindres i at køre videre til København og over Øresundsbroen.  Skræmte mennesker, der tvinges af politiet til at lade sig registrere. Og en strøm af flygtninge, der stikker af til fods over marker og motorveje i et ukendt land, mange med børn på armen og nogle få ejendele i tasker eller rullevogne efter sig.

Løkke-regeringen har tordnet mod flygtninge og vil bedømmes på, om der kommer flere flygtninge til landet.

Men Danmark er ikke et drømmemål for de syriske flygtninge – også selvom  de ikke kender til Inger Støjbergs annoncer i arabiske aviser. Langt de fleste vil videre og ud af landet, ikke mindst til Sverige.

– Danmark er med til at kaste bomber og har i næsten 15 år ført krig i Afghanistan, Irak og andre lande i Mellemøsten og Afrika. Som en del af ’Syriens venner’ har Danmark støttet den ene part  i borgerkrigen. Det har ført til den største flygtningevandring siden 2. verdenskrig, siger Dorte Grenaa og fortsætter:

– De flygtninge, der bare vll igennem Danmark, skal selvfølgelig have fri og uhindret passage. De skal ikke jages.

Hun fortsætter:

– Men det væsentlige er, at hele politikken skal lægges om. Fred og genopbygning i de ramte lande er den første betingelse for at stoppe flygtningestrømmene. Danmark har et ansvar for bidrage til at løse den akutte krise på humanitært grundlag og tage imod nogle ekstra. Men lige nu tumler regeringen og myndighederne trundt. Kun almindelige folk, der udviser civilcourage og civil ulydighed, gør noget, for flygtningene og for Danmark.

Dorte tilføjer:

– Hele situationen viser, at EU’s politik er brudt sammen. Dublin-konventionen og Schengen og så videre. Det er ikke fordi EU først nu skal finde frem til en politik og til ’fælles løsninger’.  De eksisterende duer bare ikke. Lige nu udvikler den akutte krise sig dramatisk. EU og EU-landene har selv været med til at skabe den.

– Men mere Schengen, mere Dublin, mere europol, mere politi, mere militær, mere Fort Europa er den eneste vej, EU-toppen tænker at gå. Det holder ikke. Svaret er ikke mere EU.

– Danskerne kan i sidste ende takke både EU og Foghs, Løkkes, Dansk Folkepartis og Thornings EU-politik og krigspolitik for flygtningene, der nu banker på,  slutter APKs formand.

Dorte Grenaa på facebook 

Deltag i demonstrationen i København på Rådhuspladsen fredag kl. 14.30 – 19.00

Mennesker på flugt: EU’s ’solidaritet’ gælder euro’en og unionen

 KPnet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne