Har fået nok af både Danmarks og EU’s asylpolitik: Flygtninge bydes velkommen

Rigtig mange danskere har fået nok  af den officielle asylpolitik og vil hjælpe de flygtninge, der når Danmark efter en lang og farefuld flugt fra krigsramte og usikre lande – ikke mindst Syrien.  Der er rigtig mange humanitære initiativer, megen ’civil ulydighed’ – og der planlægges også store protester mod Danmarks og EU’s officielle asylpolitik. Presset har ført til, at politiet har måttet give flygtninge foreløbigt frit lejde til at passere til Sverige

http://kpnet.dk/billeder/Flygtninge/we_welcome_you_to_denmark.jpg


En  stor del af befolkningen har fået nok af den danske asylpolitik. Det kommer til udtryk i en mængde aktioner til støtte for flygtninge, der kommer til Danmark. Både i forhold til dem, der ønsker at blive, og dem der ønsker at komme videre til Sverige eller andre nordiske lande.

Mange trodser politiets bestræbelser på at indfange og registrere flygtninge, der vil videre gennem Danmark og vil undgå at blive registreret og sendt tilbage til Tyskland eller et andet land, hvor de er registreret.

Både dansk og svensk politi  henholder sig til Dublin-konventionen, som i praksis er brudt sammen.


Civil ulydighed: Velkommen til Danmark


Rigtig mange danskere – almindelige danskere har  på alle mulige og umulige måder meldt sig på banen i forhold til at hjælpe.

Mange er draget  til grænsestationerne  Rødby eller Padborg  for  at tage imod flygtninge, der kommer med skibe eller tog.

De prøver at give et lift mod København eller Sverige, sejle flygtninge over Øresund eller ledsage dem i bil eller tog over Øresundsbroen. Både svensk og dansk politi kan slå ned på dette som ’menneskesmugling’, og gør det i nogle tilfælde.

Mange har også givet mad og husly og skjult mennesker på flugt.

Det er en civil ulydighedsaktion  i en for Danmark helt usædvanlig skala.

Kravet om at behandle flygtningene menneskeligt og lade dem drage igennem Danmark uhindret af politiet har tvunget myndighederne til at lægge kursen om.

Det massive pres fra flygtningene og den omfattende offentlige støtte har betydet et foreløbigt ‘frit lejde’ for flygtninge, der ønsker at tage gennem Danmark til Sverige.

– Vi kan ikke frihedsberøve så mange mennesker, siger Rigspolitiets chef Jens Henrik Højberg: – Vi kan ikke tilbageholde dem, som ikke søger asyl og det ser heller ikke ud, som om vi kan sende dem tilbage.

Se  

Dansk rikspolis ger flyktingar fri lejd till Sverige
DN 10. september 2015 (sv)

Solidaritet og støtte

I Rødby og Padborg deler folk også vand og mad ud, når de ikke stoppes og forhindres af politiet.

Der har stået grupper af danskere med skilte (Welcome to Denmark etc) og flag og budt flygtninge velkommen på Hovedbanegården.

Både danskere og svenskere har også prøvet at forhindre politiet i at fange flygtninge og derved hjælpe dem, der ønskede det, videre til Sverige.

Når der er mange nok, som er aktive, kan det også lykkes at få politiet til at give opgive klapjagten Det viste f.eks. denne episode

Privatchauffør for flygtninge i nat: Jo flere biler der kom, jo mere opgav politiet
Modkraft 9. september

I Sandholmlejren, som modtager en stor del af dem, som ansøger om asyl i Danmark,  modtages der store  mængder af donationer (tøj, legetøj, bleer…) fra folk, som ønsker at hjælpe flygtningene. En lind strøm af private kommer hele dagen og indleverer ting.

Røde Kors er begyndt at efterlyse frivillige, der vil hjælpe med sortere alt tøjet. Ude foran Sandholm har nogle sat et bord op med flag, vand, kiks osv og byder velkommen til asylansøgerne, når de ankommer.

Røde Kors har  oprettet en central telefonlinje,  hvor folk der vil hjælpe flygtninge kan ringe ind.

Folk vil ikke længere se på, at mennesker i nød – flygtnige, mange med børn på skulderen eller i hånden – behandles som jaget vildt og indfanges af politi, undertiden i kampdragt. Menneskelighed byder velkommen.


International aktionsdag

Lørdag  den 12. september) er der indkaldt til en ´European day of action for refugees´, arrangeret af bevægelsen Refugees Welcome.  De kræver en mere menneskelig politik over for flygtninge- og indvandrere, en human asylpolitik. Der afholdes demonstrationer i 30 lande.

Se oversigt her

I Danmark er der blandt andet  indkaldt til en demonstration i København på Christiansborg slotsplads kl.13.  Indtil videre er der 29 tusinde mennesker tilmeldt via facebook.

Se

#RefugeesWelcome – Copenhagen – #WelcomeToDenmark


Lørdag den 12. september er der også arrangementer i Odense, Aalborg (velkomstarrangement) og i Århus Refugees Welcome

Desuden en protest i Padborg mod en planlagt demonstration for lukning af danske grænser.

‘Folkevandring’ ved folketingets åbning

Den 6.oktober kl. 17-20 ved folketingets åbning er der planlagt en demonstration “Folkevandring for en ordentlig behandling af flygtninge”

Den går fra udlændingestyrelsen ved Fredens Park i København og via blandt andet integrationsministeriet til Christiansborg.
I indkaldelsen hedder det:

“Vi mener, at det går i den forkerte retning, hvad angår vores måde at behandle mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse. Vi ønsker at leve i et land, hvor vi behandler hinanden ordentligt. Derfor inviterer vi alle til folkevandring for medmenneskelighed og respekt.”

Der er indtil nu mere end 22.000 tilmeldte.

Krig skaber flygtninge: Rådhuspladsen København 11. september

Fredag den 11. september er der en stor demonstration og koncert på Rådhuspladsen i København fra 14.30 til 19.

Program og mere info


Krig skaber flygtninge: Demonstration for fred 11. september

Den peger på de sidste 14 års ’krig mod terror’ og ødelæggelsen af lande som Syrien, Irak, Afghanistan og Libyen som en hovedårsag til de nuværende flygtningestrømme – og forlanger stop for krigspolitikken.


Se mere

Som under besættelsen:  Civil ulydighed  hjælper flygtninge til Sverige
KPnet 8. september

Krig skaber flygtninge og fattigdom
KPnet 8. september

Se også

Refugees welcome, Denmark

Venligboerne

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne