Flygtningestrømmen er nået Danmark: Forvent ingen løsning gennem EU

Flygtningestrømmen er nu nået til Danmark, idet mere end 300 flygtninge er ankommet til Rødby, Odense og Padborg. De fleste stammer fra Syrien og en mindre del fra Irak og Afrika. Der propaganderes stærkt for løsninger gennem EU, men monopolernes EU vil aldrig kunne give et solidarisk svar på flygtningekrisen

 

flygtninge_EU.jpg
Ifølge politiet kan flygtningene søge asyl her i landet, men ønsker de at kommme videre til f.eks. Sverige, vil de blive sendt tilbage til Tyskland.

Står det til integrationsminister Inger Støjberg skal Danmark straks statuere et eksempel og sende så mange af flygtningene retur som muligt. Kan flygtningene gives betegnelsen migranter, vil hun umiddelbart sende dem retur til Tyskland.

Situationen skriger på løsninger, og en bevægelse for solidaritet og hjælp til flygtningene er vokset frem over hele Europa, også herhjemme. Folk tager sagen i egen hånd og byder flygtningene velkommen.

Langt flere flygtninge må lukkes ind, og der må sættes en stopper for årsagen til at mennesker er nødtvunget til at forlade deres hjem – Vestens økonomiske politik, der skaber fattigdom for flertallet – og først og fremmest Vestens krige, der har gjort store områder af verden umulige at overleve i.

EU’s flygtningepolitik har hele vejen igennem gået ud på at lukke grænserne omkring Fort Europa og kun tage imod ganske små kvoter af flygtninge.

Der er et pres på EU og EU-landene for at åbne op, men kan en løsning findes i EU-systemet?

Helt klart nej. EU kan ikke presses til en solidarisk politik, og at placere spørgsmålet der vil være en blindgyde, der lukker af for at Danmark kan gennemføre mere flygtningevenlige handlinger og gøre sig til en del af en løsning.

I afstemningen om retsforbeholdet har EU-partierne holdt flygtningepolitikken udenfor i første omgang, men siger vi ja er det alene op til politikerne senere at overlade også asylpolitikken til EU.

EU handler i bund og grund kun ud fra markedsinteresser, og lægger man ansvaret her vil det aldrig indeholde en humanitær vinkel. Flygtningestrømmen vil kun blive vurderet som et problem man ikke vil betale for og som en mulig nyttig arbejdskraftsreserve.

I terrorkrigenes periode er FN’s kriseløsnings programmer blevet stærkt nedprioriteret og EU gør alt for at undgå at overholde menneskerettigheds konventionerne.

Der bruges milliarder på at overvåge grænseområderne mod ikke-EU lande og hindre at flygtningene ankommer til EU, hvor de aller fleste ville opfylde betingelserne for at opnå asyl, hvis de nåede frem.

På baggrund af Schengen-aftalen idømmes trafikselskaber kæmpebøder, hvis de transporterer flygtninge til et EU-land.

EU har visumpligt for alle der vil rejse ind, og en flygtning kan ifølge sagens natur næppe fremskaffe et sådant.

Krig og borgerkrig fordriver millioner fra Syrien, Libyen, Irak osv og EU’s omhyggeligt opbygggede mure har tvunget flygtningene ud på livsfarlige ture over Middelhavet, hvor tusindvis er druknet under forsøget.

14 milliarder kr er hidtil brugt på patruljering og overvågning i EU’s forsøg på at holde flygtningestrømmen ude.

EU nøjes oven i købet ikke længere med at patruljere egne grænser, men rykker ind i flygtningenes opholdslande, kontrollerer lufthavne mm.

90 % af verdens flygtninge befinder sig i nærområderne og disse nærområder er ved at bryde sammen. FN’s flygtningeprogram har kun modtaget en tredjedel af de midler, der er brug for til at drive flygtningelejrene og flygtningene tvinges videre.

Flygtningeproblemet bør løses på et humanitært grundlag – ikke ud fra markedsinteresser.

EU kan måske blive presset til at tillade lidt større kvoter af flygtninge, men kan aldrig udgøre en egentlig løsning.

Danmark må i stedet føre en selvstændig og solidarisk asylpolitik og tage sin del af ansvaret for flygtningestrømmen. Danmark må stoppe alle former for krigsdeltagelse, der kun skaber grobund for yderligere ødelæggelser og flere mennesker på flugt.

Det betyder også krigsskadeserstatning til hjælp til genopbygningen af de krigshærgede lande
Læs også

Solidaritet og fælles fremtid
En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik
Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

KPnet 7. september 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne