Fra præsentationen af  bogen ’Sejrrigt Oprør’: Om det antifascistiske tidsskrift Håndslag

Af Ebbe Riis Klausen

ebbe_riis_klausen_29082015.jpg

Ebbe Riis Klausen er redaktør af det antifascistiske tidsskift Håndslag efter Frede Klitgård (1923-2015). Dette er hans indlæg ved præsentationen af bogen ’Sejrrigt oprør’, redigeret af Frede Klitgård, den 29. august 2015 i Oktober Bogbutik, København

Håndslags nye redaktør Ebbe Riis Klausen ved præsentationen af Frede Klitgårds store bog ‘Sejrrogt Oprør’ i Oktober Bogbutik i København

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag startede sin nu 30 årige løbebane som et internt medlemsblad for den i Danmark største frihedskæmperorganisation, dengang  ’Foreningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen”. Den blev senere til  Aktive Modstandsfolk .

I  midten af 1990’erne blev Håndslag et fælles talerør for Aktive Modstandsfolk  og Folkebevægelsen Mod Nazisme.

Og med sådan en baggrund, nemlig dens umiddelbare tilknytning til den danske modstandsbevægelse, til dens idealer, kamp og ikke mindst oprør måtte Håndslag naturligt blive det antifascistiske stridsskrift, der sammenknyttede nutidens eller dagens antifascistiske kamp med modstandsbevægelsens erfaringer og kamp, det sejrrige oprør.

Som sådan er Håndslag enestående!

Selvsagt er Håndslags historie og betydning tæt knyttet til Frede Klitgård som person. Han var blandt initiativtagerne til bladet og fra dets start indgik han  i redaktionen for senere at blive bladets redaktør.

Håndslag har derfor altid og uden vaklen kunne fastholde at

  • Nazisme udløste Anden Verdenskrig. Vold, undertrykkelse, grusom terror og blodig krig er nazistisk ytringsfrihed i en nøddeskal.De allieredes konference i Potsdam i sommeren 1945 besluttede enigt for stedse at fritage menneskene for nazismens terrorregime, hvorfor det
    forebyggende blev vedtaget at forbyde og forhindre dens genoprettelse.

    Det blev bekræftet igen ved Nürnbergdommene i 1946 af de hovedansvarlige tyske krigsforbrydere.

  • Udelukkelsen af nazismen fra folkenes demokratiske liv blev senere det grundlag De Forenede Nationer (FN) blev stiftet på.
  • I kraft af modstandsbevægelsen modige og betydningsfulde indsats, – det man kan kalde det ”sejrrige oprør” –  blev Danmark indbudt som medstifter af FN.Det var ikke den såkaldte samarbejdspolitik der sikrede Danmark en plads ved de allieredes bord . Tværtimod det var på trods af den.
  • Modstandsbevægelsen rummede eller bestod af folk fra alle kredse. Hvorfor man på sin vis kan sige, at den antinazistiske kamp, den antifascistiske kamp på nogen måder står over partiinteresser. Eller at enhver demokratisk og progressiv bevægelse må have dette indbygget i sit grundlag.

På den måde har Håndslag altid måtte gå i rette med de herskende politiske vinde, der gang på gang har forsøgt at udviske modstandsbevægelsens betydning,  faktiske resultater og reelle karakter.

Disse vinde fornægter gang på gang, at et folkeligt oprør satte samarbejdspolitikken med nazi  i skammekrogen den 29.august 1943. Og de lader også  hånt om at nazismen er forbrydelse mod menneskeheden, og ikke en  politik blandt andre. 

Håndslag har fra start til nu gået til modsvar mod enhver forherligelse af samarbejdspolitikken, og vil gøre det i fremtiden.

Herunder de mange underfundige måder dette foregår på. En af disse – ganske snedige metoder – er at menneskeliggøre de nazistiske topfigurer i Danmark.

For bare at nævne nogle:

Det kongelige Biblioteks direktør Kolding Nielsen og John Lauritsen leverede i 2012 et digert 10 binds værk om Verner Best, hvor målet tilsyneladende var en hvidvaskning af ham.  B(æ)st, som han med rette er kaldt, var ledende nazist siden 20’erne, Hitlers favoriserede yngling og højt betroede statholder /rigsbefuldmægtigede i Danmark. Han var  organisator af de såkaldte dødspatruljer osv. osv. Den berygtede Søren Kams protektor.

I 2013 – i en bog om de danske jøders flugt oktober 43 –  hævder  Bo Lidegaard, historiker og chefredaktør på Politikken , at de danske politikeres samarbejdspolitik var årsagen til de danske jøders relative succesfulde flugt over Øresund.

Historikeren Hans Kirchhoff , der tidligere har  skrevet gode bøger om modstandsbevægelsen,  var i 2013 også ude med hvidvaskning af topnazister. Her var det nazisten og krigsforbryderen Duckwitz, der i bogen nærmest gøres til jødernes redningsmand.

Det vrimler med forfattere og historikere, der påbegynder deres opstigen til ”Den blå bog” ved at retfærdiggøre samarbejdspolitikken og  nedgøre og nedtone modstandsbevægelsens betydning.   Navnet Peter Øvig Knudsen kunne dukke op her.

Håndslag har formået at bringe mange dunkle sager frem (på trods af de nærmest hermetisk lukkede danske arkiver)

Lad os lige nævne, sager som

”Pistol Alice” – Erik Scavenius’ kone, der dyrkede privat omgang med ledende nazister.  Behandlingen af tysklandsarbejderne (dette sammen med det daværende DmH, Dokumentationscenter mod historieforfalskning)

Afsløringen af at den efterlyste morder Søren Kam levede stille og roligt i Tyskland uden at de danske myndigheder krævede ham udleveret.  Den kom først, da han blev genkendt på billeder fra et nazi-stævne.

I årevis har Håndslag protesteret mod den officielle støtte og finansiering af de danske nazister aktiviteter af enhver art. Naziradioen i Greve f.eks. og langt tidligere nazisten Thies Kristoffersen og været med i for at stoppe nazivirksomhed i  Kollund og Kværs.

Håndslag er et  nødvendigt alternativ til pressens historieløshed og den faktiske historieforfalskning, der foregår

Det skal tidsskriftet blive ved med at være, også efter Fredes død og med en redaktion fra nye generationer, født efter besættelsens afslutning.
Tingene går stærkt for øjeblikket. Bekymrende stærkt.

Historikeren Troels Riis Larsen talte ved præsentationen af ‘Sejrrigt oprør’ om den betydning som historisk dokumentation Desuden talte redaktør Klaus Riis, Kommunistisk Politik og Oktober Forlag, om Frede Klitgårds indsats for den kommunisistiske bevægelse

KPnet 3. september 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne