Regeringens ‘EU-implementering’: Mindst muligt miljø- og forbrugerhensyn


Regeringen har nedsat et ‘implementeringsudvalg’ og
Erhvervs- og Vækstministeriet lægger nu op til at der skal oprettes et ’implementeringsråd’. Formålet er at sikre erhvervslivets interesser, når EU’s love overføres til dansk lovgivning. Regeringen lægger planen fast i løbet af september

Storlandbruget og Venstre har kørt hårdt frem mod den såkaldte overimplementering af miljøregler i landbruget. De har ført en kampagne om at der tages alt for stort hensyn til miljøet f.eks. hvad angår restriktioner for brug af gødning set i forhold til EU’s direktiver.

Man ser her bevidst bort fra de særlige betingelser, der gælder for Danmark. At Danmark f.eks. er langt mere intensivt dyrket end noget andet EU-land osv.

Se ”Dårligt dansk korn”: Landbrugslobbyen presser igen på for at lempe miljøreglerne
Netavisen 2. juni 2015

Venstres valgprogram på dette område er direkte afskrift fra storbøndernes ønskeliste, og nu skal der gøres op med at tage hensyn til de faktiske danske omstændigheder eller miljøvenlige fortolkninger. Erhvervslivets fortolkning skal sikres, men ikke kun på landbrugsområdet.


Angreb på både miljø og fødevaresikkerhed

Det er både i forhold til miljøet og i forhold til fødevarer at denne tolkning skal køres stramt igennem.

I følge Politiken (26. august) har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen udsendt et brev til sine fem styrelser og indskærpet, at de skal have fuld fokus på eventuel overimplementering af miljø- og fødevarelovgivningen.

Udenrigsministeriet har i et notat advaret om den nye praksis og udtrykt sin bekymring. Dog ikke med miljøet eller folkesundheden i tankerne. Bekymringen drejer sig tilsyneladende om Danmarks ry i EU. Vil der blive bøvl og anklager om uvillighed, og vil implementeringen af EU’s lovgivning i Danmark blive forsinket.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen tager kritikken helt roligt:

“Det tænker jeg ikke noget om, for vi har ikke haft lejlighed til at diskutere det endnu. Det kommer vi tilbage til”.


Implementeringsråd for erhvervslivet

Erhvervs- og Vækstministeriet udsendte d. 12. august et notat om det nye råd de har i tankerne. Her fremgår det, at alt hvad der hedder miljø- og forbrugerinteresser skal holdes udenfor indflydelse når EU-lovgivningen skal vurderes og overføres til danske forhold.

Omkring 70 % af Danmarks lovgivning indenfor forbrugerbeskyttelse dikteres fra EU og skal fremover kun vurderes af ud fra erhversinteresser. Forbruger- og miljøorganisationer skal da heller ikke have plads i rådet. Ikke engang for syns skyld skal sundheds- og miljøinteresser være repræsenteret.

Poul Skytte Christoffersen, tidligere EU-diplomat forholder sig i Politiken til kritikken af den ensidige behandling af miljølovgivning:

”Hvis formålet er at hindre, at der pålægges erhvervene større byrder end dem der er nødvendige ved EU-reguleringen, så er det vel rimeligt, at det er en skare med tydelige erhvervsrepræsentation”.

Og det er klart nok regeringens politik. Kun arbejdsgiverinteresser skal sikres.

Læs mere her

Ministerium advarer mod ny dansk EU-praksis
Politiken 26. august 2015

Klasselogik – samlet modstand mod Venstres nedskæringer
Dorte Grenaa på KPnetBlogs 2. juli 2015

Arbejdsgivernes egen Venstre-regering: Modstand fra dag 1
Netavisen 29. juni 2015

 

Netavisen 26. august 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne