Protester mod diskrimination fortsætter: Demo onsdag – underskrifter afleveret til tre ministerier

‘Aktionsgruppen mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen’ har tirsdag den 25. august afleveret 4390 underskrifter til Integrations-, Skatte- og Beskæftigelsesministeriet. Der protesteres mod tre lovforslag som, hvis de vedtages, nedsætter ydelserne for flygtninge fra 1. september. Underskrifterne er samlet digitalt fra den 7. – 24. august. Lovforslagene trediebehandles i folketinget onsdag den 26. august. Der er arrangeret en demonstrationpå Nytorv i København kl. 16 – 18

Pressemeddelelse

Demonstration på Rådshuspladsen, Århus, den 21. august mod de diskriminerende lovforslag, der skal vedtages af folketinget onsdag


Indsamlingen er anbefalet af Amnesty International, Dansk Socialrådgiverforening, SOS mod Racisme, Refugees Welcome og Velkommen til Flygtninge og fik stor opbakning fra start .

”Aktionsgruppen mod diskrimination i lovgivningen” har taget initiativet, og indsamlingen har spredt sig som ringe i vandet med positiv respons fra alle dele af landet.

På baggrund af unormale korte frister for både høringssvar og deadlines for behandling af lovforslag har indsamlingen været kortvarig, men intens.

En af initiativtagerne Ida Magelund siger:
– Vi kunne ikke lade de diskriminerende lovforslag stå uimodsagt. Derfor igangsatte vi indsamlingen, der har mobiliseret et stort antal mennesker i Danmark, som på den måde kunne udtrykke fælles protest mod urimelig forskelsbehandling af flygtninge. Lovforslagene er brud på FN Konventionen og FN ´s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Hun fortsætter:
– Underskriverne er en bred vifte af fagpersoner og enkeltpersoner, hvoraf mange har dagligt samvær og arbejde med flygtninge både professionelt og frivilligt og dermed kendskab til deres virkelighed!

Entydige kritiske kommentarer fra underskrivere

Mange underskrivere har tilføjet begrundelser for underskriften, bl.a.:

”Det er en skandale, at vi i den rige del af verden bruger så meget tid på at overveje, hvordan vi bedst kan undgå at hjælpe mennesker på flugt. At flygte er ikke et valg – det er en skæbne. Og den skæbne er hård og fortvivlende” .

”Giv folk deres værdighed tilbage ved at vise storsind, der ikke er baseret på, at de skal ende i eksklusion, men i inklusion, hvor de også er med til at føle sig som en del af det danske fællesskab”.

”Mit land skal opføre sig anstændigt over for mennesker, som må forlade deres hjem og land på grund af krig, ufred og utilstrækkelige livsvilkår! Det er store udfordringer, men de kan og skal løses med ordentlighed”.

”Fordi jeg i mit arbejde ser konsekvenserne af fattiggørelsen. Det rammer børnene, hensætter de voksne i afmægtig fortvivlelse og fører INTET hensigtsmæssigt med sig.”

Demonstration mod lovforslag

Den 21.8. afviklede Aktionsgruppen en demonstration i protest mod lovforslagene på Rådhuspladsen i Aarhus med bredspektret tilslutning og talerindslag fra MF Morten Østergaard (R), MF Nikolaj Villumsen (Ø), Vibeke Genefke (Å), Kirsten Normann Andersen, formand for FOA Aarhus og biskop emeritus Kjeld Holm.

Desuden syrisk jurist og flygtning Maher Jokhadar, som udtalte:
– Vi er rystede over den ulige behandling, der varsles om i lovforslagene, og som kan blive realitet i et samfund, der er kendt for at værne om humane og demokratiske værdier.

Landsomfattende protest mod lovforslag: Demo Nytorv København 26. august kl. 16-18

Aktionsgruppen håber, at ministre og folketingsmedlemmer vil tage underskriftindsamlingen til alvorlig eftertanke inden 3. behandling af lovforslagene onsdag den 26. august.

Ida Magelund:
– Sjældent reageres med så mange protester på så kort tid mod lovforslag. Der er indsendt 35 kritiske høringssvar, en storm af protester har præget medierne, og en række demonstrationer har været afviklet i flere større byer. Politikerne kan ikke ignorere og ikke sidde en så intens folkelig protest overhørig! I modsat fald vil det medføre en voldsom skuffelse og modstand hos en betragtelig del af den danske befolkning!

Protesterne fortsætter til det sidste, og onsdag den 26. august kl .16 – 18 arrangeres en stor demonstration i København på Nytorv – arr. af ”Bedsteforældre for Asyl” og ”Netværk for demokrati og velstand”.

Se mere her

Demonstration på Nytorv i København

‘Aktionsgruppen mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen’

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Aktionsgruppe-mod-diskrimination-af-flygtninge-i-lovgivningen/434352520082660?fref=ts

Skrivunder.dk:
http://www.skrivunder.net/protest_mod_diskrimination_af_flygtninge_i_regeringens_lovforslag

Se også

Demo 21. august: Århus aktionerer mod regeringens flygtningepolitik
KPnet 15. august 2015

 

 

Netavisen 25. august 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne