Mennesker på flugt: EU’s ‘solidaritet’ gælder euro’en og unionen

EU er efter to ministermøder blevet enige om at fordele 32.000 flygtninge til Grækenland og Italien – af verdens 60 millioner mennesker på flugt. De fleste fra krige og ødelæggelser EU og Danmark har andel i . V(DF)-regeringen var med. Holdningen er ’Solidaritet med euroen, og lad flygtninge og grækere sejle deres  egen sø’.

lys_for_asyl.jpg


Af verdens 60 millioner, der er på flugt lige nu i den største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig, er omkring halvdelen – ca. 30 millioner – børn.

De flygter især fra lande som Syrien, Irak, Libyen, Afghanistan og i Europa Ukraine, hvor krige anstiftet af USA, EU og NATO har ødelagt samfundene.

Danmark har været med til at skabe flygtningestrømmene med sin krigsdeltagelse og sine omfattende bombardementer i Libyen og Irak. Bombningerne planlægges nu udvidet til Syrien.

EU’s ‘flygtningepolitik’

EU’s ’flygtningepolitik’ går ud på én ting: At bygge et Fort Europa, der kan holde fordrevne og desperate mænd, kvinder og børn ude.

Se

EU’s svar på massedøden i Middelhavet: Vil sætte våben ind mod flygtningene
Stop terrorkrigen

Alligevel når en lille brøkdel af flygtningene i land på Europas kyster, ikke mindst på græske og italienske øer.

Det kriseramte Grækenland har  alene i de første seks måneder af 2015 fået ikke mindre end 77.100 flygtninge flere, mange af dem ankommet på usikre fartøjer  til græske øer, der mangler næsten alt for at kunne tage imod dem. I den seneste tid har antallet af flygtninge til Grækenland ifølge FN nærmet sig 1000 om dagen.

Se

With some 1,000 refugees arriving daily, Greek islands under ‘severe strain,’ warns UN agency

10. juli 2015

Men EU’s 28 medlemslande vil angiveligt vise solidaritet med Grækenland og Italien, så de ikke står helt alene om at tage imod flygtningene. Derfor er der i de seneste to uger afholdt hele to ministermøder for at finde vejene dertil.

På EU-ministermødet mandag var Danmark og V(DF)-regeringen repræsenteret ved udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, der kunne meddele, at Danmark absolut ikke ville modtage nogen af dem.

Se også

Der mangler mad, vand og toiletter i flygtningelejren på Lesbos
DR 21. juli 2015

Nej til humanitær solidaritet

Det kriseramte Grækenland er ude af stand til at tage sig af en enorme tilstrømning. I det nedkørte Grækenland bliver asylsøgere ofte angrebet af nazistiske bander og finder ingen sikkerhed eller muligheder for en fremtid.

I to omgange har EU i solidaritetens navn søgt at fordele 40.000 flygtninge fra de overfyldte græske og italienske øer og modtagelsescentrer. På det første møde var man ikke i stand til at aftale noget som helst. På det andet, hvor den nye venstreminister deltog, lykkedes det kun at placere 32.256.

Grækenland sidder tilbage med mere end dobbelt så mange – alene fra de første måneder i år. Noget tilsvarende gælder for Italien.

Østrig, Ungarn, UK og Danmark (i kraft af retsundtagelsen) kunne sige nej  – og sagde nej til at modtage een eneste flygtning.

Hele den langtrukne og pinlige farce om det solidariske EU, der ikke kan finde ud af at fordele 40.000 af de millioner, det har drevet på flugt, er unægtelig afslørende.  Den eneste ’solidaritet’, der eksisterer, er  med euro- og unionsprojektet til kapitalens og monopolernes gavn. Så kan resten af verden drukne og brænde!

Så meget for selv en symbolsk ’solidaritet’ med  modtagerlandene – og med de krigsfordrevne menneskestrømme.

I stedet for hundeslagsmålet om hvem der kan tage færrest asylansøgere og bygge det største nationale tårn i Fort Europa kunne man jo tænke sig en fordeling efter et mere objektivt kriterium: Efter en bedømmelse af det antal personer, der er på flugt som følge af det enkelte lands krigsdeltagelse i Mellemøsten,  Afrika og Asien.

Som en slags krigsskadeserstatning og nødhjælp. Men i så fald ville Danmark blive oversvømmet.

V(DF): Solidarisk med euro’en

V(DF) deltager gerne i krigene – men ikke i deres konsekvenser. Den vil ikke hjælpe flygtninge i nød. Men til gengæld vil finansminister Claus Hjort-Frederiksen gerne  trække Danmark tættere ind i Eurozonen. Lars Løkke og Co. viderefører  Thorning-regeringens politik for stadig tættere økonomisk integration.

Hjort Frederiksen vil have Danmark med i den såkaldte stabilieringsmekanisme, som skal  yde lån til et Grækenland, der er drevet til bankerot af borgerlige og socialdemokratiske EU-regeringer og EU’s brutale reformdiktater,  der nu klemmer  det sidste liv ud af den græske økonomi.

Danmark skal deltage med 1 milliard kroner, mener finansministeren.   Det er ganske risikofrit, bedyrer han.

Måske fordi Mærsk evt. kunne  få en mindre græsk havn som sikkerhed? Der er intet risikofrit ved EU’s økonomiske konstruktioner.  Derimod vil Grækenland ikke komme ud af sin gæld og sin krise, hverken på kort eller lang sigt.

Se

Græsk lån: Danmark trækkes ind i Eurozonen
Netavisen 17. juli 2015

V(DF)-regeringen  afviser også at lade dansk medlemskab af Bankunionen afgøre ved en folkeafstemning. Til gengæld vil  den som bekendt gennemføre en folkeafstemning inden jul om afskaffelse af den danske retsundtagelse. Datoen er ikke fastsat.

Denne afstemning er en fælles politik fra de skiftende regeringer og  et skridt hen imod at få afskaffet alle undtagelserne tilbage fra det danske Nej til Maastricht- traktaten – og senere til euroen.

Tre gange har et flertal sagt nej til at deltage i ØMU’en og dens  videre udbygning. Det generer ikke de danske EU- og euro-tilhængere,  der vil have alle forbehold væk og fuld dansk integration i hele svineriet.

Selvom EU og euroen har været en katastrofe på alle felter, og kun til gavn for kapitalen. Inger Støjberg er til gengæld stolt over at kunne slå nogle asylsøgere tilbage i havet.

Stop krigspolitikken

De økonomiske og sociale kriser eller  den globale flygtningestrøm er hverken  EU’s eller  SR- eller V(DF)-regeringens bord. Solidariteten gælder euro’en og unionsprojektet – hele vejen igennem.

Skal flygtningestrømmene mindskes er det afgørende at få sat en stopper for USA’s, EU’s og NATOs krige og krigspolitik.

Se også

Solidaritet og fælles fremtid: En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik
Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

 

Netavisen 22. juli 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne