Roundup revurderes af EU: Ingen grund til tryghed


I marts i år fremlagde WHO kræftforskningsagentur den vurdering, at glyphosat, der er indholdsstoffet i ukrudtsmidler som Roundup er at betragte som ‘sandsynligvis kræftfremkaldende’. Nu revurderer EU stoffet. Men der er ingen grund til at føle sig beroliget af den grund.

WHO’s vurdering er stærkt alarmerende, for Roundup er et middel der bruges i meget store mængder -  især i landbruget, men også på gade og vej og i private haver. Siden GMO – giganterne med Monsanto i spidsen opfandt deres Roundup-ready plantetyper er brugen simpelthen eksploderet.

I Danmark drejer det sig især om foderplanter til husdyr, ligesom det er tilladt at tvangsmodne og nedvisne korn og raps med Roundup.

De genmodificerede planter der tåler glyphosat sprøjtes massivt gennem hele vækstsæsonen. Rester af Roundup er registreret i det danske grundvand, på trods af alle forudsigelser om hurtig og effektiv nedbrydning.

Glyphosat er i områder hvor de roundup-ready foderplanter dyrkes intensivt også årsag til aborter, misdannelser i kranie, ansigt og hjerne og en tredoblet hyppighed af kræft.

På universitetet i Buenos Aires har man foretaget undersøgelser der har vist, at frø- og kyllingefostre der udsættes for tilsvarende koncentrationer af stoffet som mennesker i området får de samme misdannelser og skader.

I følge seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen er WHO’s forskerpanel et meget vægtigt panel, der har inddraget en lang række videnskabelige undersøgelser, og altid udtaler sig meget konservativt og det er et krav til panelets deltagere at de er uden egne økonomiske interesser indenfor området.

Det er absolut ikke tilfældet når Den Europæiske Fødevare Sikkerheds Autoritet (EFSA) drager sine konklusioner. De tages normalt på basis af industriens egne undersøgelser.

Nu vil EU og EFSA så revurdere stoffet. Det burde betyde at tage konsekvensen, følge det ‘forsigtighedsprincip’ der angiveligt skulle være gældende i EU og skride ind med forbud overfor et stof, der betragtes som sandsynligvis kræftfremkaldende.

Men det er ikke det, der ligger i at ‘revurdere’.

Revurdere betyder at lave en anden vurdering.

Monsanto protesterede straks efter offentliggørelsen over WHO’s konklusion, og nu forsøger EU sandsynligvis også at omgå den.

EU’s ndersøgelse skal ligge klar sidst på året, men konklusionen blev tilsyneladende lavet som det første. Der ligger nemlig allerede et udkast i EU.

Det lyder: ”Man lægger op til, at man ikke vurderer, at glyphosat er kræftfremkaldende”.

Se

Glyphosat revurderes i EU

WHO advarer: Roundup kan være kræftfremkaldende


Se også

I 38 lande: March against Monsanto 2015
Netavisen 25. maj 2015

Netavisen 16. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne