FOA udspil: Til kamp mod ulighed

Pres på lønningerne og nyliberale reformer af skattesystemet, pensionerne, dagpenge, bistandshjælp, uddannelser mm har uddybet klasseskellene og i de seneste 10-15 år er uligheden vokset i Danmark – og i verden.

V(DF)-regeringen er nu i fuld gang med nye krasse angreb, godt hjulpet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale, der støtter regeringens minusvækst i kommunerne.

FOA kalder til kamp mod uligheden med 50 konkrete forslag til handling.

”Kampen mod ulighed er hjerteblod for FOA. I det seneste år har vi sat ekstra fokus på problemerne. Det arbejde er mundet ud i over 50 konkrete forslag til at skabe mere lighed i Danmark, som jeg håber vil blive læst og drøftet bredt, for det er på høje tid, at vi i fællesskab tager uligheden alvorligt”

FOA udtaler i deres pressemeddelelse:

Fattige børn, der mistrives i dagtilbuddet eller i skolen. Ensomme ældre, der får mindre hjælp og støtte end direktøren med det gode netværk. Nedslidte, der ikke kan få førtidspension. Arbejdsløse, der ender uden forsørgelse, når dagpengene løber ud.

Sådan kan hverdagen se ud for den del af befolkningen, der er ramt af uligheden i Danmark. Imens får toppen af samfundet mere og mere på alle parametre fra formue, løn, tryghed, sundhed og levealder.

”Kampen mod ulighed er hjerteblod for FOA. I det seneste år har vi sat ekstra fokus på problemerne. Det arbejde er mundet ud i over 50 konkrete forslag til at skabe mere lighed i Danmark, som jeg håber vil blive læst og drøftet bredt, for det er på høje tid, at vi i fællesskab tager uligheden alvorligt”, udtaler Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA.

Uligheden rammer ikke kun individer i bunden af samfundet, ulighed er et globalt problem, og det er gang på gang blevet dokumenteret, at stor ulighed hæmmer væksten og destabiliserer i samfund.

Danmark har i mange år været helt i top blandt de mest lige samfund i verden, og det har alle danskere – rig som fattig – nydt godt af. Derfor er det dobbelt vigtigt, at vi nu holder fast, og ikke lader Danmark glide ned af ranglisterne, mener FOA.

De seneste tiår er det nemlig gået den gale vej. 10-15 års omfattende skattelettelser og reformer på det social område og på arbejdsløsheds- og pensionsområdet har kraftigt forøget uligheden, og derfor har reformernes ulighed været i særligt fokus i FOAs ulighedsindsats. Kerneområder indenfor FOA-medlemmernes faglighed – børn, ældre, sundhed og udsatte grupper, har også fået særlig opmærksomhed.

”I valgkampen hørte vi positive meldinger om indsats mod ulighed fra stort set alle partier – nu er det tid til at få arbejdstøjet på og komme i gang. Øverst på arbejdsskemaet må være en dagpengeløsning og en rimelig og retfærdig justering af pensionsalderen. FOA har en række konkrete forslag til begge dele, som jeg håber kan inspirere politikerne,” siger Dennis Kristensen.

Dernæst vil det være oplagt at se nærmere på normeringerne i dagtilbuddene for børn og på at få sikret en værdig ældrepleje, der tager højde for uligheden blandt ældre, mener Dennis Kristensen.

Se FOA’s samlede ulighedsudspil

Læs også

Kommuneaftale 2016: Venstre dikterer minusvækst i kommunerne – med stemmer fra S, R og DF
Af Henrik Herløv Lund
Netavisen 13. juli 2015

Gud, Lomborg og Mette Frederiksen er tilbage

Af Dorte Grenaa
KPnetBlogs 10. juli 2015

Flytter 40.000 job – hvis de ikke får lavere løn og skat
Netavisen 8. juli 2015

APK efter folketingsvalget: Der er brug for skridt i nye retninger
Interview med APKs formand Dorte Grenaa
Netavisen 23. juni 2015

Netavisen 13. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne