Græske marxist-leninister: Erklæring om folkeafstemningen


Af Bevægelsen til gendannelse af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-55)Protest mod Merkel i Athen 2012

Premierministerens forslag om en folkeafstemning, der vil lade folket stemme om de af de imperialistiske kreditorer bekendtgjorte betingelser, giver det græske folk mulighed for at udtrykke sin vilje og forkaste de ødelæggende krav.

Bevægelsen til gendannelse af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-55) opfordrer folket til at deltage i folkeafstemningen og forkaste disse krav. Samtidig betyder folkeafstemningen først og fremmest en mulighed for at bremse den imperialistiske indblanding i vort lands indre anliggender.

Vi skal samtidig erindre om, at vores Bevægelse havde en tilsvarende holdning i 2011 til den dengang foreslåede folkeafstemning, som ikke blev afholdt, fordi det forhindredes af imperialisterne, de reaktionære borgerlige græske kredse og alle de borgerlige partier, som alle som een udviste en skammelig underdanig holdning over for EU-imperialisterne.


Bevægelsen til gendannelse af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-55)

Athen 27. juni 2015

Hjemmeside Anasintaxi

Blog på engelsk Anasintaxi

Se også


Tsipras bebuder græsk folkeafstemning om EU’s reformdiktat 5. juli

Netavisen 27. juni 2015

Grækerne til modstand mod Merkel og trojkaen
Netavisen 10. oktober 2012

13-timers-dag og seksdages-uge i Grækenland
Netavisen 27. september 2012

Netavisen 28. juni 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne