Lønnen skal presses ned sammen med de sociale ydelser

Valgkommentar Dag 15

Af Kommunistisk Politik

Der er et gennemgående tema i valgkampen: Lønnen – og ikke mindst lavtlønnen – skal presses længere ned.

Det er det, der ligger bag al snakken om ”at det skal kunne betale sig at arbejde – derfor skal kontanthjælpen skæres ned”.

Det er indlysende, at med dagens kontanthjælpsydelser betyder det en stor forskel at komme i arbejde, også økonomisk. Ligeså indlysende er det, at problemet er arbejdsløsheden, og at der ikke er jobs at få. Det ved politikerne også godt.

Når den konservative pater Pape forslår, at børnefamilier på kontanthjælp skal skæres 3.000 kr. om måneden, er formålet at få endnu flere til at konkurrence med eu arbejdskraft til 50 kr. i timen.

Dansk Folkeparti er enige med de konservative om lavere kontanthjælpsloft, og om at genindføre en sulte-starthjælp til flygtninge, det skal blot indføres lidt mindre bombastisk, for DF vil gerne fremstå som de danske arbejderes bekyttere.

Samme formål har Venstre med at indføre et “moderne kontanthjælpsloft”. De ikke vil sætte beløb på. Partiformand Lars Løkke Rasmussen har dog sagt, at ledige mindst skal have “et par tusind kroner” ekstra for at skifte fra en offentlig ydelse til et job.

Jo lavere kontanthjælp, jo lavere SU, jo lavere ydelser til flygtninge og asylansøgere, jo lavere ungdoms- og indslusningsløn, jo lavere nyttejobs”løn” – jo lavere almindelig lavtløn og mindsteløn. Og det er det aller vigtigste mål for alle de reaktionære.

FOA og 3F var forleden dag endelig ude at sige, at dette var Venstres skjulte valgkampsdagsorden.   Det kan ikke siges for mange gange eller for tit.

Dansk Arbejdsgiverforening foreslår i udspillet ‘Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark’ at sænke blandt andet kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge.

Det er den samme dagsorden som S-R (SF) regeringens bølge af asociale reformer med store nedskæringer i alle de sociale ydelser har fulgt.

Kontanthjælpsalliancen har samlet følgende Fakta.

  • For en enlig kontanthjælpsmodtager vil beskæftigelse i et ufaglært job, blandt de 25% lavest lønnede job, medføre en stigning i det månedlige rådighedsbeløb på 2000 kr. svarende til en stigning på 36% – det er altså over en tredjedel!
  • En typisk kasseassistent (uden børn) tjener ca. 3.750 kr. mere end kontanthjælpsmodtageren hver måned i startløn
  • For en ufaglært i gruppen af de 25% lavest lønnede er gevinsten ved at tage et arbejde knap 5.000 kr. om måneden
  • Der bliver flere børn der vokser op i fattigdom når ydelserne skæres og lønnen falder
  • En kontanthjælpsmodtager har ingen pensions indbetalinger, de bliver de fattige ældre

Blå og rød blok vil ikke bryde med EU og indførelsen af EU’s tyske model Harz4 for arbejdsmarkedet.

Det danske arbejdsmarkedet har allerede arbejdende fattige – ”working poor” – der ikke kan leve at den løn, de tjener på et job. Dem skal der være endnu flere af.

Netavisen 10. juni 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne