Afskaffelse af kontantbetaling: Forbruget presses op


Når vi betaler med elektroniske betalingsmidler virker det let og enkelt og ‘normalt’. Men det er også forbundet med registrering af vores bevægelser, ekstra gebyrer og ikke mindst en mindre barriere for at give efter for kaldet fra lokkende varer og reklamer. Kontantfri butikker er en del af regeringens ‘vækstpakke’ – men det er falsk vækst. Og dens råd til folk, som ikke har kort, er at bruge Mobile Pay!

Det er så let – og har man ikke kort, kan man jo bare bruge Mobile Pay

Nu har den danske regering – som den første i verden- stillet et forslag om at butikker kan vælge at køre 100 % med betaling over kort. Ordningen skal træde i kraft fra 2016.

Finansrådet, der er lobbyist for bankerne, har sikkert haft mere end en enkelt finger med i spillet. De støtter forslaget og leverer begrundelsen som skulle være ‘sikkerheden for de butiksansatte’.

Deres mål er naturligvis ikke det pengeløse samfund, men det kontantløse samfund, og de ser regeringens forslag som et fornuftigt skridt på vejen. De mener at en sådan overgangsordning med frivillighed er en god model.

Når unge skal rådgives om hvordan de får styr på økonomien og undgår gældsfælderne er advarslen mod at bruge kreditkort og betalingskort en del af pakken. Regeringen anbefaler det modsatte.

Undersøgelser viser, at vi som forbrugere i gennemsnit køber mere med betalingskort end med kontanter. Rent psykologisk synes de kontante mønter og sedler i højere grad at repræsentere pengenes værdi og det arbejde der er lagt i dem end et anonymt plastikkort.

Vi passer bedre på kontanterne, betalingskortet har tendens til at være ‘for let’.

Kontoen er elastisk. Den kan måske overtrækkes eller indeholder en kreditmulighed. Psykologisk set er kontanter mere virkelige – vi tænker grundigere over om vi har råd til at slippe dem.

Et eksperiment gennemført af Copenhagen Bussiness School viser dette meget tydeligt:

– 82 forsøgspersoner fik hver 100 kroner, enten som kontanter eller kort, og så skulle de byde på kaffe og øl. Eksperimentet viste, at forsøgspersonerne med betalingskort i gennemsnit var villige til at betale 36 kroner mere for kaffe og øl, end dem som havde kontanter. (Note 1)

Forslaget om første skridt mod det kontantløse samfund er et led i regeringens nyeste ‘vækstpakke’.

Ved præsentationen af den blev erhvervs- og vækst(!)-minister Henrik Sass Larsen spurgt, hvad de ældre mennesker og andre, der ikke har kort og foretrækker kontanter, så skal gøre.

Svaret lød: – De kan bruge Mobile Pay!

Der er mere erhverv end vækst i Sass Larsen.

Den vækst, regeringen her lægger op til, er vækst i vores spontane forbrug -vækst i købet af flere af de varer vi ikke har råd til.

Note 1

Mental skillelinje mellem kort og kontanter
Finansforbundet 16. september 2013

 

 

Netavisen 14. maj 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne