Østjylland: Store protester mod nye sundhedsnedskæringer

Region Østjylland rammes af den største sparerunde nogensinde og grundlæggende former for sundhedssikring skæres væk til fordel for centralisering og stigende udgifter til medicinalindustrien. Borgermøder i de seneste dage har samlet 400 mennesker i Silkeborg og 800 i Grenå.

800 mennesker forsamlet i Grenå sagde nej til at være en landsdel uden akutberedskab

Sygdomsbehandling koncentreres på supersygehuset Skejby, budgetterne skæres på de øvrige sygehuse i regionen og ude i de mindre byer og landområder overlades man til at rejse langt og vente alt for længe på akut behandling.

Akutklinikken i Grenå skal stort set lukke og fremover kun stå for røngten og blodprøveundersøgelser. Djurslands eneste akutlægebil skal flyttes til Midtdjursland, hvad der betyder at een lægebil skal servicere Randers og hele Djursland.

Afstandene bliver meget store og risikoen for at bilen er optaget når der er brug for den er stor

”Der er langt mere brug for at tilføre mere til den smule vi har end at skære det væk”, udtaler talsmand for Akutklinikken i Grenå, Mette Kirk

Akutbilen vil desuden ikke længere være bemandet med en læge. En yderligere forringelse, da andre faggrupper ikke besidder akutlægens kompetancer

Der vil fremover være 60 km til ethvert sundhedstilbud udenfor lægernes åbningstider, også lægevagt.

I Silkeborg frygter man at besparelser på hospitalet betyder at næste skridt er en lukning. 2/3 de 61 af sengepladserne skal efter planen skæres væk. I Grenå er sygehuset allerede lukket og kun akutklinikken blev dengang tilbage.

I Silkeborg er det ikke første gang der har været kamp for hospitalets overlevelse.

”I Silkeborg er vi kendt for at vi kæmper, og vi skal nok blive ved med at kæmpe” siger sygeplejerske Britt Foged.

Planen er at akutklinikken her helt skal spares væk

Sparekataloget er konstrueret så der skal spares lidt mindre end de foreslåede områder i kataloget. Taktikken fra regionens side synes at være at lægge nogle meget markante og synlige besparelser frem og få reaktionen til at samles om dem. Bliver mobiliseringen stærk nok, er der penge til at noget kan trækkes tilbage.

På Århus Universitetshospital skal der f.eks. spares 200 millioner og alle afdelinger og personalegrupper vil blive ramt, men det sker tilsyneladende mere efter grønthøstermetoden..

Det gør naturligvis ikke kampen for at bevare akutberedskabet mindre vigtig.

Høringsfristen er urimelig kort, kun på knap 2 uger. Med de tidligere erfaringer om organisering af modstand mod nedskæringerne skal der gøres kort proces.

I Silkeborg var der på forhånd indkaldt til borgermøde allerede dagen efter at sparekataloget var lagt frem.
Man samler nu underskrifter ind og samler sig bl.a. på denne måde til modstand mod de nye angreb på sundhedssystemet.

Akutbilen i Silkeborg kom igennem efter en tidligere mobilisering, også med underskriftsindsamling da skadestuen dengang blev lukket. Nu er også akutbilen truet. 9652 har til dato skrevet under.

Politikernes begrundelser for de ‘nødvendige besparelser’ hedder ‘store medicinudgifter og byggerier’. Dvs hele planen for at centralisere sygehusvæsenet med supersygehuse, hvis priser konstant går i vejret. Og de galloperende medicinudgifter til ny patentmedicin, der betyder at store summer overflyttes fra egentlig sundhedsbehandling til medicinalindustriens profitter.

Se facebookgrupperne

Bevar akutbil og lægeklinik i Grenå

Red Silkeborg

 

 

 

Netavisen 6. maj 2015

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne