1. maj 2015: For socialisme og international solidaritet!

Af Irans Arbejderparti (Toufan)

www.toufan.org

Første maj 2015 demonstrerer millioner af arbejdere sammen med progressive kræfter rundt om i verden mod det kapitalistiske system og imperialismens barbari og  krigstrusler mod undertrykte folk. Den første maj går millioner af mennesker ud på gader og pladser og demonstrerer mod økonomisk uretfærdighed, krig, vold, sociale nedskæringer, arbejdsløshed, fattigdom, sult, fascisme og racisme.

Hvad sker der  i Iran ?

Iran befinder sig i en dyb økonomisk krise. Det islamiske kapitalistiske regime har ved at have tilpasset sig til Verdensbanken og Den internationale valutafond radikalt forringet arbejdernes økonomiske situation. Privatiseringer fortsætter i højt tempo.  Inflationen er ifølge den iranske nationalbank 24 procent, men ligger rent faktisk på mere end 40 procent.

Efter afskaffelsen af støtten til svage grupper i samfundet er madpriserne derpå steget med 45-50 procent. Ifølge officielle rapporter lever 80 procent af befolkningen i fattigdom. Mindstelønnen for arbejderne i det nye år er ca 1 dollar i timen og en hån mod arbejderne i Iran. Påstanden om at Den islamiske republik har stor støtte blandt de fattige er et bedrag uden sidestykke.

Arbejderne i forskellige sektorer fortsætter deres kamp for demokrati, bedre løn og bedre arbejdsforhold og for dannelse af selvstændige faglige organisationer. Titusinder af lærere har i den seneste uge demonstreret i de fleste større byer i Iran imod den rådende økonomiske elendighed og forlangt bedre lønninger og at fængslede arbejdere og lærere skal løslades. Hundredvis af faglige aktivister og faglige ledere sidder i dag i fængsel og udsættes for tortur.

Regimet hverken vil eller kan imødekomme arbejdernes og de øvrige samfundsgruppers behov og fortsætter dermed  at regere med vold, terror og undertrykkelse.  Denne reaktionære politik gavner alene den mafialignende kapitalistklasse og imperialismen. Regimets brutale angreb på arbejderklassen og småfolk samt alla anderledes tænkende må skarpt fordømmes.

Vores parti  tager –  samtidig med at det kæmper for demokrati, retfærdighed og frihed –  også klar og tydelig stilling mod USA-imperialismens og zionismens indblanding i Irans indre anliggender.

Irans atomenergiprogram og Vestens hykleri


B
arack Obama fortsætter sin aggressive imperialistiske politik og udsætter sammen med Israels zionistiske regime det iranske folk for fascistiske krigstrusler.

Den 7. april 2015 blev der truffet en aftale mellem Iran och landene i ‘5 + 1′-gruppen (5+1 er de fem stater i sikkerhedsrådet + Tyskland) om den iranske atomenergi. Iran lovede at reducere sit atomprogram for de kommende 10 til 15 år og acceptere regelmæssige internationale inspektioner. Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skal lukke 1/3 af de centrifuger, som producerer uran og må godtage omfattende internationale inspektioner.

Iran har accepteret ikke at berige uran over 3,67 procent i mindst 15 år. For at få spalteligt materiale til en atombombe kræves at uranet beriges til 90 procent. Til gengæld lovede USA og dets allierede, at sanktionerne mod Iran skulle ophæves. Kort sagt har sanktionerne tvunget det iranske regime til at acceptere USA-imperialismens diktat. Præcis det samme tragiske scenario, som Irak og Libyen blev ramt af, gentages i dag i Iran.

Iran skal forhindres i at opbygge et fredeligt atomenergiprogram mens Israel, som har besat nogle lande, får lov til at besidde 40-200 atombomber uden protester. Iran udsættes for ulovlige sanktioner, mens Israel som har startet flere brutale krige ikke er ramt af nogle sanktioner. USA indledte sanktionerne allerede i 1996 under Clinton, sanktioner som alvorligt har skadet Irans økonomi og dets samarbejde med ledende europæiske økonomier, som Tyskland og Frankrig.

Nogen kontrol af Israels kernevåbenvirksomhed vil ikke forekomme, og heller ikke af f.eks. USA’s kraftige atomvåbenmodernisering. Så sublime er forholdene i verden. Og de dominerende massemedier fremfører ingen kritik af dette hykleri. Ja, USA er virkelig stadig ”Verdens politibetjent”.

Irans Arbejderparti (Toufan) fordømmer skarpt den koloniale aftale, ‘5 + 1′ og gentager atter, at regimer, som undertrykker deres egne folk og underkuer de sande antiimperialistiske kræfter, er dømt til at acceptere imperialistiske diktater.

Det iranske præsteskab har truffet sit valg.  Kompromis med ”den store satan” for dets overlevelse, hvilket er et forræderi mod det iranske folk. Det er den samme kurs som
Libyens præsident Muammar Gaddafi håbede at overleve på. Historien har vist at han tog fejl og derfor styrtedes han af imperialismen.


Hvorfor angrebskrig mod Yemen?


Nu er endnu en angrebskrig indledt i Mellemøsten. Denne gang er det en koalition anført af kongediktaturet Saudiarabien, som bomber Yemen og dets folk. Den 26. marts 2015 tog det saudiske flyvevåben kontrol med Yemens luftrum. Der er foregået angreb på den af Houthi-oprørerne kontrollerede hovedstad Sanaa, som har betydet  mange dødsofre  og store ødelæggelser. Hidtil er 3700 mennesker blevet dræbt og såret og titusinder er blevet  hjemløse. Ni andre diktaturer i regionen, fra Marokko i vest  til de forenede arabiske emiratstater i øst, deltager i det militære angreb. Også USA bidrager til bombningerne med logistisk støtte og efterretningsinformationer. Saudierne forsøger at tegne et billede af at bombningerne er en humanitær indsats for at redde det yemenitiske folk.

USA-imperialismens terrorkrig i Yemen og regionen i øvrigt er en vigtig årsag til den nuværende kaotiske udvikling i landet. Men samtidig er den voksende trussel fra al-Qaida og IS et anvendeligt argument for USA’s fortsatte indblanding. USA deler saudiernes frygt for et mere Iran-venligt styre i Sanaa.

Men der ligger også en større strategisk interesse bag dets langvarige indblanding i Yemen, nemlig kontrollen over Bab el Mandeb-sundet. Det er den smalle passage mellem Adenbugten og Det røde hav. Her færdes fragtskibe fra hele verden som har passeret eller skal passere gennem Suezkanalen. Dette er en af verdens vigtigste søforbindelser og angives at omfatte otte procent af verdenshandelen.

Kontrollen over Yemen er afgørende for kontrollen over  Bab el Mandeb-sundet og indirekte en stor del af verdensøkonomien. Det er ikke noget tilfælde, at USA passer på og sender to af dets krigsskibe til Mandebus-sundet for at skabe ”sikkerhed og ro i regionen”!!

Irans Arbejderparti (Toufan) opfordrer alle progressive kræfter til at fordømme  Saudiarabiens angreb på Yemen og den vestlige imperialismes indblanding med USA i spidsen i Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia, Sudan ,Ukraine…… og vise solidaritet med det palæstinensiske folks befrielseskamp mod den zionistiska besættelsesmagt Israel.

For socialisme og international solidaritet!

Omstyrtelsen af det iranske regime er et internt spørgsmål for det iranske folk.

Nej til krig og økonomiske sanktioner mod Iran!

Løslad  arbejderaktivisterne og alle politiske fanger i Iran!

1. maj 2015

Irans Arbejderparti (Toufan)

Udtalelsen på svensk med fotos i pdf her

Se også

Hænderne væk fra Yemen!
Af Irans Arbejderparti (Toufan) Norsk

Hvad ligger bag krigen mod Yemen?
Af Tyrkiets Arbejderparti EMEP

P5 + 1 and Iran Framework Agreement. A Step in Redrawing of the Map
By Labour Party (EMEP)

 

Netavisen 26. april 2015
Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne