EU-forslag om muligheden for at sige nej til GMO: Rent bluff! 

EU-kommissionen har stillet et forslag om det de kalder ‘muligheden for at sige nej til genafgrøder i de enkelte medlemslande’. Forslaget er rent bluff og indpakket i betingelser og forbehold. Det må anses som et forsøg på at aflede kampen mod både GMO og handelsaftalen TTIP. Lad os istedet slås for et reelt forbud.


Polske bønder viser vejen for GMO-modstand: Fuldt forbud mod GMO-dyrkning og salg af GM-produkter ved lov

Modstanden mod genmodificerede afgrøder er stor mange steder i verden – også i de fleste europæiske lande. På grund af den udbredte skepsis har det været svært for landbrugsgiganter som Monsanto at få GMO-foden indenfor i EU – både hvad angår landbrugsproduktion og salg af fødevarer der indeholder GMO.

På trods af at GMO ikke er forbudt i EU produceres det kun i få lande og kun en enkelt grøntsag dyrkes i øjeblikket i et EU. EU tager stilling fra ansøgning til ansøgning.

GM-lobbyen har i årevis klaget over at processen har været ‘blokeret’ og ‘gået i stå’, fordi en række lande har været imod at godkende nye GM-arter til dyrkning.

I 2014 tog EU en ny beslutning på området. Angiveligt kan det enkelte EU- land nu vælge at sige nej til dyrkning af en konkret afgrøde, mens den bliver accepteret i andre lande. De håber på den måde at få gang i den ‘fastlåste proces’.

Om det at sige nej egentlig ville blive en reel mulighed blev der sat store spørgsmålstegn ved op til vedtagelsen. Man kunne ikke bare sige nej. Der skulle særlige begrundelser til og de kunne ikke bestå af en almindelig skepsis overfor GMO eller det problematiske i det kæmpe forbrug af sprøjtegift, der følger med produktionen.

Begrundelserne skulle være moralsk betingede eller bestå af særlige nationale begrundelser. Bl.a. dette punkt blev blødt en smule op under processen og måske kan et EU-land i dag forbyde en konkret GM-afgrøde til dyrkning – eller måske ikke. En helt klar ret er der ikke tale om, og et land kan ikke tage en principiel beslutning om at sige nej til GMO.

Nu er tiden så kommet til spørgsmålet om varer til salg i butikkerne med indehold af genmodificerede stoffer. Disse er i princippet tilladt i EU, når det enkelte indholdsstof har været igennem EFSA’s vurdering og godkendelse.

Reglen siger blot at det skal mærkes på varen, når indholdet overskrider 0,9 %.

Da de allerfleste europærere ikke ønsker at indtage genmodificerede fødevarer findes de i øjeblikket stort set ikke på markedet – de vil ikke kunne sælges. Undtaget er dog hjælpestoffer som osteløbe og lignende, da ‘tekniske hjælpestoffer’ er undtaget mærkningsreglen.

Undtagelsen gælder også det dyrefoder der ligger bag kølediskens kødprodukter. Dyrene er stort set alle sammen opfostret på genmodificeret soja og majs – bortset fra dyr fra det økologiske landbrug, hvor GMO-foder er forbudt.

Imødekomme bekymring for TTIP?

Der er en stor bekymring i de enkelte lande om hvad der sker hvis TTIP bliver gennemført. Netop at gøre Europa for marked for GMO-produkter er USA’s gigantiske landbrugsindustris hedeste drøm.

Måske derfor laves der nu dette røgslør, hvor det skal se ud som om vi har en flugtmulighed fra GMO? Et røgslør der skal være med til at tage luften ud af kampen mod både GMO og TTIP.

EU-kommissionen har fremsat et forslag om at det fremover skal være muligt at sige nej til salg af genmodificerede produkter i hvert enkelt EU-land.

De kalder det ‘hensyn til nærhedsprincippet’. Men i bund og grund er der tale om fup og fiduser. Vi skal lulles ind i en tro på, at uanset hvad der sker har vi muligheden for at sikre os mod GMO gennem et nationalt forbud.

Der er betingelser forbundet med ‘nej-et’. Begrundelsen skal indeholde “legitime grunde ud over dem, der er vurderet på EU-niveau, som for eksempel faren for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet”. Hensyn til sundheden tæller altså ikke.

Den afgørelse har EU’s fødevarekontrol EFSA nemlig allerede taget. Når et produkt er igennem EFSA’s blåstempling er det pr definition uskadeligt.

Der er altså ingen mulighed for at afvise produktet fordi man anser genmodificerede fødevarer som sundhedsskadelige eller bare har en sund skepsis og tænker man kunne tage EU’s såkaldte ‘forsigtighedsprincip’ seriøst.

Et fravalg skal desuden leve op til ‘reglerne i EU’s indre marked og til EU’s internationale forpligtelser’ – hvad det så nærmere bestemt vil sige?

Ukraine som EU’s åbne bagdør for GMO

Efter kuppet i Ukraine har den nye regering i samarbejde med EU vendt op og ned på deres lovgivning om GMO. Det var tidligere helt forbudt, men i henhold til samarbejdsaftalen med EU åbnes der både op for GMO og for udsalg af landets landbrugsjord.

Når billige genmodificerede landbrugsprodukter fra Ukraines frugtbare landområder rammer EU’s marked kan denne pludselige tilførsel af varer virke som en trojansk hest.

Især hvis TTIP får held med at afskaffe mærkningsreglerne.

Det nye forslag der forsøger at lulle os ind i troen på muligheden af at gennemføre nationale forbud mod GMO kan meget vel være et led i hele komplottet.

Polske bønder kæmper mod GMO

Polske bønder har i det seneste år kæmpet en indædt kamp både mod udsalg af landbrugsjorden til multinationale investorer og mod GMO.

Efter en ‘overgangsperiode’ betyder Polens medlemskab af EU at ejendom af jord bliver givet helt frit fra 2016.

De polske bønder har blokeret motorvejene med deres traktorer og har gennemført en række andre aktioner.

De stiller bl.a. disse krav:

  • Stop for udsalg af Polens landbrugsjord til udenlandske multinationale selskaber

  • Forbyd dyrkning af GMO og salg af genmodificerede produkter ved lov i Polen

Vi må også fastholde kravet om et fuldt og reelt forbud mod GMO – og sige nej til TTIP.

 

Læs også

EU’s og Den internationale valutafonds voldtægt af Ukraine: Udsalg af jord og fri adgang for GMO
Netavisen 27. august 2014

Beslutning i EU’s ministerråd: Miljøministre enes om tvivlsomt ‘ret’ til at tage nationale beslutninger om GMO
Netavisen 13. juni 2014

 

 

Netavisen 24. april 2015

 

 

Regler for GMO i Danmark

http://fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/foedevaresikkerhed/gmo/


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne