Rektor på Aarhus Universitet sætter politiet ind mod fredelige studerende

Politi fjerner studerende på Aarhus Universitet, der have indeledt en fredelig blokade. På Københavns Universitet og RUC fortsætter blokaderne.


Foto: Et andet universitet

Den 15. april blokerede Et Andet Universitet rektoraterne på RUC, KU og AU. Et Andet Universitet kæmper for et frit og demokratisk universitet; Et Andet Universitet kræver fremdriftsreformen og dimensionenringsplanen trukket tilbage.


Se pressemeddelelsen

Blokader på rektoraterne på KU, AU & RUC

På Aarhus Universitet blev blokaden fjernet af politiet efter kort tid.

Aarhus Universitet anmeldte de studerende fra Et Andet Universitet for husfredskrænkelse, dvs straffelovens §264 stk.2. Et Andet Universitet mener, at blokader er en fredelig, legitim, demokratisk aktionsform.

Det kom til udtryk ved, at de studerende gik roligt ind på rektoratet og satte sig på gulvet. Ledelsen oplyste kort efter de studerendes ankomst, at de ville tilkalde politiet, hvis de ikke øjeblikkeligt flyttede sig. Da de ikke efterkom det ønske, blev politiet tilkaldt allerede índen de første bannere var foldet ud.

På baggrund af et dialogmøde med Rektor og på baggrund af de to rydninger der nu har fundet sted, er det tydeligt, at ledelsen ikke støtter op om de studerendes krav.

Politiet er endnu engang blevet inviteret ind på universitetet for at fjerne studerende fra Aarhus Universitets grund. Ledelsens opførsel er et klart symptom på den udemokratiske praksis, som finder sted på universitetet.

På KU og på RUC opretholder de studerende fortsat blokaderne.

– Vi stopper ikke før, vi har tilkæmpet os et frit og demokratisk universitet. Vi bliver indtil vores krav er opfyldt!,” udtaler talsperson for Et Andet Universitet på KU, Jeanette Søgaard.

Aktionerne foregår under paroler som ‘FOR ET FRIT OG DEMOKRATISK UNIVERSITET!’, ‘- ERHVERVSLIVET UD AF UNIVERSITETET!’ og ‘ TRÆK REFORMERNE TILBAGE (VÆK MED FREMDRIFTSREFORM OG DIMENSIONERINGSPLAN)!

Følg også med på
Et andet Universitet på facebook


Se også

Blokade af universiteterne: Træk reformerne tibage!
Netavisen 13. april 3015

Netavisen 16. april 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne