”Det er vores vand”: Blokaden mod skifergasboring fortsætter

Det franske firma Total er tæt på at gennemføre den første egentlige prøveboring efter skifergas i området ved Dybvad i Nordjylland. Klar og på plads var også blokaden mod de første lastbiler, der ankom mandag morgen. Det lykkedes at stoppe Totals lastbiler frem til tirsdag middag, hvor politiet fjernede aktivisterne. Blokaden vil blive genoptaget hver dag.

Allerede ved prøveboringerne pumpes giftige kemikalier dybt ned i undergrunden, med ukontrollable virkninger på jord og grundvand. Radioaktive stoffer frigives, grundvand forurenes og selve processen forbruger en meget stor mængde drikkevand.

Følgerne er velkendte fra bl.a. amerikanske boringer. Det lokale drikkevand stjæles af industrien, der drives rovdrift på vandressourcerne. Der er stor modstand i lokalbefolkningen, men den respekteres på ingen måde.

Boringer efter skifergas kræver konstant nye boringer, så området vil blive plastret til med boretårne – så også landskabet forurenes.

Winston Nielsen fra Bloker Boretårnet udtaler:

”Vi indkalder til blokering af Totals arbejde i Nordjylland med civil ulydighed, fordi konsekvenserne ved at lade være er for store. Vi kan ikke tillade at Total åbner muligheden for udvinding af skifergas i Danmark. Læserbreve, høringssvar og demonstrationer er åbenbart ikke nok. Hvis politikerne ikke er villige til at tage det eneste acceptable valg og stoppe al yderligere udvinding af fossil energi, må vi i stedet blokere for at det kommer til at ske”.

Mandag kørte busser mod Nordjylland for at slutte sig til protesten.
Der står meget på spil både lokalt, men så sandelig også for os andre. Boringen ved Dybvad er kun det første testområde – næste stop bliver Nordsjælland. Målet er at stoppe boringer og fastholde blokaden til det sker.

Op til den egentlige blokades start har aktivisterne flyttet sig på politiets påbud, men det var fra starten meldt ud, at når den egentlige blokade af materiellet startede tirsdag ville man fastholde blokaden uanset politiets krav. Målet er at stoppe boringerne – derfor har aktivisterne besluttet at anvende civil ulydighed

Politiet bryder blokaden