Nej tak til nye kampfly

I hundredvis deltog på aktionsdagen Tid til fred i forskelige happenings og hotspots i København. Blandt andet gennemførtes et fredsløb og en fredsmarch, som endte i flot arrangement på Den røde plads. Kampagnen Nej tak til nye kampfly og underskriftsindsamlingen mod dem manifesterede sig over det hele.

Tine Spang Olsens tale for kampagnen Nej tak til nye kampfly på Den røde plads ved Nørrebrohallen – Aktionsdag tid til fred 6. april 2015

Tine Spang Olsen. Foto Erling Skov Madsen

Vi står her i dag fordi vi ønsker fred – men oprustning og krigstrusler – og både kold krig og varm krig – fylder mere og mere. Fjendebillederne bliver pustet op og vi får at vide at det er nødvendigt at opruste og føre krig.

Men hvem og hvad er det, der truer freden –  og vil oprustning og krig virkelig gøre verden fredeligere?

Og vil  nye krigsfly skabe demokrati hvor bomberne falder – og vil de sikre os og vores land mod angreb udefra?

Vi får mange påstande fra politikerne omkring de her spørgsmål –  men lad os ikke købe deres logik, når de siger at krig er nødvendig for at sikre freden.

Når de siger at ikke alene skal vi investere i kampfly for milliarder

Vi skal have nye kampvogne – og nye våbentyper som droner og cybervåben.

Danmark skal også investere nye kanonsystemer, fra Israel, der ligefrem reklamerer med at våbnene er solidt afprøvet i angreb på palæstinenserne.

De har også besluttet at Danmark skal være med i opbygningen af NATO’s missilskjold.

Det er  også vigtigt at huske på, at også missilskjoldet er et angrebsvåben. Missilskjoldet  spekulerer i  at kunne tage atomvåben i brug –  uden at risikere et gengældelsesangreb. Fredsforsker Jan Øberg har kaldt dette for en fascistiske teori.

Her taler vi virkelig om planlægning af terror i masseskala.

Intet af alt dette vil sikre freden.

For ingen af disse våben er beregnet til forsvar – hverken af demokratiet eller af Danmark-  tværtimod.
Alle som et er de beregnet til erobringstogter – til missioner og angreb i andre lande.

De mange krige Danmark allerede har deltaget i gennem de sidste 13-14 år har smadret byer og landområder – men de har ingen steder skabt fred.

Krigene i Irak og Afghanistan har dræbt langt over 1 million mennesker og har skabt millioner af flygtninge.
Men har de fjernet nogen årsager til krig og trusler mod vores civilisation?

Svaret er nej  – tværtimod har de skabt samfund der er slået tilbage til start – samfund i borgerkrig og nød –  og de har mangedoblet antallet af  terrorister.

Ude i verden har det kostet i menneskeliv og stjålne værdier, og herhjemme har det kostet milliarder der er stjålet fra velfærden.

Så lad os ikke godtage planerne for fortsat krig –  og lad os sætte en stopper for købet af nye kampfly.Foto: Kommunistisk Politik

Købet af de nye kampfly vil være Danmarks største krigsinvestering til dato med en pris på 30 milliarder i indkøb og og en pris der er anslået til 140 milliarder i flyenes levetid.  I Norge er prisen allerede steget med 20 % pga den stigende dollarkurs.

Valget af flytypen skal efter planen ske senest 1. juli i år, men intet ligger fast i denne sag. Flykøbet er allerede udskudt to gange.

Intet ligger fast – og også et tilstrækkeligt stort røre og modstand mod flykøbet vil kunne stoppe det.

Derfor er det så vigtigt at vores nej til nye kampfly bliver synligt og høres overalt.

Købet af kampfly er et emne, som politikerne for alt i verden  ønsker at holde ude af den kommende valgkamp. Det kan betyde at beslutningen vil blive udskudt til efter valget.

Vores svar må være at sørge for at kampfly og Danmarks krige og oprustning alligevel bliver anbragt hvor det hører hjemme – lige midt i centrum af valgkampen.

Vi må forlange at politikerne svarer på, hvor pengene skal komme fra – at de gør rede for hvorfor Danmark overhovedet skal deltage i angrebskrige –  og vi må forlange at forhandlingerne og overvejelserne om flyene ikke længere bliver holdt hemmelige, men bliver diskuteret åbent.

Politikerne prøver at pakke krigsvåbnene ind i løfter om arbejdspladser, men hvad er det for øvrigt for mange jobs de lover, at flykøbet vil skabe?

Nikolaj Wammen har forsikret os om, at der ikke bliver købt nogen kampfly uden det såkaldte modkøb.

Men modkøb betyder jo blot at den sejrende flyproducent lægger ordrer hos en dansk våbenproducent – som f.eks Terma.
Det ligner mere støtte til våbenindustrien end jobskabelse. Og forøvrigt vil det sikkert vise sig at modkøb vil være ulovligt efter EU’s konkurrenceregler.

30 milliarder – for ikke at tale om 140 milliarder – kunne helt klart skabe langt flere jobs, hvis man f.eks. brugte dem til at genansætte fyrede social- og sundhedsarbejdere. Og de jobs ville oveni købet være nyttige!

Et simpelt regnestykke der er udført af Finansministeriet viser, at reformerne på efterløn – førtidspension – skat – SU – kontanthjælp og folkepension har givet en besparelse på omkring 52 milliarder i tiden fra 2008 til 14.

Vi kan se for os, hvordan den fortsatte barbering af velfærden og nye nedskæringsreformer vil blive nødvendige for at betale regningen.

Det er endnu en rigtig god grund til at skrotte indkøbet af nye kampfly.

Hvad kunne vi så opnå ved at droppe kampflyene?

Først og fremmest kunne det være et skridt mod målet  en ny dansk udenrigspolitik – en fredelig udenrigspolitik.

En politik hvor vi siger nej til erobringstogter i andre lande.

Danmark kunne indtage en rolle som en neutral og alliancefri nation  – og vi kunne have milliarder til rådighed til at få lappet på den tabte velfærd.

At vælge denne vej vil ikke udsætte os herhjemme for større fare end den vi lever i idag – tværtimod.

Budskabet lød også fra et hustag ud mod den røde plads. Foto: Kommunistisk Politik

Vores krige og krigstrusler er lig med terror rettet mod andre lande og deres befolkninger. Hvor de føres skaber de kaos, hvor terroristiske og voldelige kræfter gives frit spil.

I forhold til andre stormagter øger krigene kun risikoen for modreaktioner

NATO’s offensiv mod Rusland skaber ikke fred, men ligner forberedelser til en tredje verdenskrig.

De danske kampfly vil være rene angrebsvåben. Joint Strike Fighter er bygget til at være i den forreste linje i et krigsangreb.

Er det der vi ønsker at være?

Nej, det tror jeg ikke ret mange mennesker gør. Derfor er det også så vigtigt at få Nej’et til nye kampfly til at sprede sig – og også troen på at det kan nytte.

Hvis vi er mange nok der siger klart og tydeligt fra kan vi stoppe våbenindkøbene.

Der er ingen grund til at forplumre diskussionen med overvejelser om vi mon kan nøjes med 18 i stedet for 30 kampfly – vi har overhovedet ikke brug for et eneste.

Jeg vil opfordre jer alle til at gøre kampagnen til jeres egen.

Nej til nye kampfly bør tages op overalt, for det vedkommer os alle – i fagforeningen, på arbejdspladsen, i skolerne og blandt venner og bekendte.

I kan finde materialer på vores hjemmeside. Vi kan samle underskrifter ind, lave fredsaktioner og demonstrationer og stille politikerne til regnskab i valgkampen.

Hvis nej’et til kampfly spreder sig, har vi en reel chance for at stoppe denne sindsyge oprustningsplan for milliarder – og på længere sigt kan vi få sat en stopper for den danske kurs for hen imod krig og ødelæggelse.

Vi protesterer her i dag mod krigene og oprustningen til krig.

Lad os fortsætte protesterne også når vi går herfra og lad os opbygge en stærk kampagne mod krigsforberedelserne og sammen sige nej til nye kampfly!

Skriv under her

Se mere på kampagnens hjemmeside

Facebook Nej tak til nye kampfly

Netavisen 7. april 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne