9/11-fortællingen for domstol: International opmærksomhed om Niels Harrits injuriesag


Der er forskellige steder i verden retssager,  der er med til at fastholde opmærksomheden om  svage punkter i den officielle 9/11-fortælling. En af dem foregår i byretten i København. Og Niels Harrit har for første gang fået lov til at fremlægge sine beviser omkring hvad de skete med ‘det tredie tårn’. Men sagerne får ikke nogen plads i de fleste mainstream-medier

 

Fra hjemmesiden Architects&Engeneers for 9/11 Truth

Niels Harrit, lektor emeritus i kemi  ved Københavns Universitet, er internationalt kendt for sin afvisning af den officielle amerikanske forklaring på begivenhederne den 11. september 2001

 Hans argumentation og bevisførelse for, at det såkaldt ’tredje tårn’ i World Trade Center den dag ikke kollapsede som følge af en brand, men ved en kontrolleret sprængning, hører til det internationale grundlag for den voksende 9/11-skepsis verden over.

Kritikken af officielle dækhistorier forties som oftest eller affærdiges som ’konspirationsteorier’. Niels Harrit har da også fået det stempel, og er dermed blåstemplet som skydeskive for systemets yes-mænd. En af dem er journalisten Søren K. Villemoes fra Weekendavisen, der skrev om ’Niels Harrit og de andre tosser fra 9/11-skeptikermiljøet’.

Niels Harrit ville af gode grunde ikke have betegnelsen ’tosse’ hæftet på sig, men tabte i 2013 en sag mod journalisten og hans chefredaktør i Københavns Byret.

Det er den sag, der nu er appelleret til landsretten. Den 12. marts præsenterede Niels Harrit retten for sin alternative teori om det tredje tårn, suppleret med  ’beviser’, som han ikke fik lov til at fremlægge i byretten.

Retssagen følges med betydelig international interesse. Det  respekterede canadiske Global Research har bragt denne artikel

September 11, 2001: WTC Evidence Presented to Danish Court

Niels Harrits sag er ikke den eneste relateret til 9/11, som har fundet vej til domstolene.

I begyndelsen af marts vandt en englænder en sag mod BBC, der i en nyhedsudsendelse den 11. september 2001 kunne fortælle om en kollapset bygning 20 minutter, før den faktisk gjorde det.

Se

BBC Foreknowledge of 9/11 Collapse of WTC Building Seven: British Man Won Law Suit against BBC for 9/11 Cover Up

Der har ikke været skrevet meget om Niels Harrits appelsag I danske medier. En undtagelse er Universitetsavisen, der bringer en fyldig dækning i en række artikler

Den bringer også den video Niels Harrit fremlagde i retten

Se mere om sagen


Landsretten skal afgøre, om KU-lektor er tosset

Uniavisen 12. marts 2015

Courtroom drama in 9/11 ´crackpot´ libel case
Uniavisen 13. marts 2015

Se også gennemgangen af Niels Harrits beviser hos Architects&Engeneers for 9/11 truth

WTC 7 & Nano-thermite Evidence Admitted
By Josef Hanji

Netavisen 26. marts 2015