Regeringens integrationspakke “Alle skal bidrage”: Mere pisk – mere løntrykkeri  

Regeringspartierne har fremlagt deres nye udspil rettet mod flygtninge og indvandrere. Filosofien og menneskesynet bag integrationspakken er det sædvanlige, der også rammer arbejdsløse og syge: ‘Kend din pligt – du skal ikke tro du kan snyde dig fra noget’. Alle flygtninge der ankommer til landet skal straks sættes i arbejde uden løn. Danskundervisning er ikke så vigtig – du lærer nemlig det hele i frokostpausen!

 

30.000 flere flygtninge og indvandrere skal over de næste to år ud på arbejdsmarkedet i såkaldt særlige forløb, som kommunerne skal skaffe.

“Vores linje er meget klar: Flygtninge skal ikke gøres til klienter. De, der kommer til Danmark, skal selvfølgelig arbejde. Alle skal yde det, de kan” udtalte statsminister Helle Thorning på pressemødet.

Model løntrykkeri

Modellen er den samme som Carsten Koch-udvalget netop har anbefalet overfor kontanthjælpsmodtagerne – krav om deltagelse i ‘nyttejobs’ og ‘virsomhedspraktik’ – naturligvis uden overenskomstmæssig løn.

De skal ikke tro de kan snyde: ” Ingen skal gå passive i mere end fire uger. Ellers bliver man trukket i sin ydelse. Vi vil sætte hurtigt ind, så flygtninge bliver aktive medborgere i Danmark”, siger Helle Thorning-Schmidt.

‘Arbejdet’ skal bestå i nyttejobs, virksomhedspraktik eller løntilskud på f.eks. plejehjem, strande eller daginstitutioner.

Skulle en flygtninge vise sig at have traumer med sig fra krig eller forfølgelse er det ingen hindring – man kan godt få fri til psykologbesøgene. Men arbejde – det kan man altid, og det skal man.

Imellem arbejds’tilbuddene’ må der maximalt gå 4 uger, ellers mister man ydelse og vil stå uden nogen form for indtægt. Hvad sker der, hvis en flygtning er for syg til at arbejde, til at springe rundt fra nyttejob til nyttejob?

At retten til at opholde sig som flygtning i Danmark kun er midlertidig, gør absolut ikke situationen mere sikker.

Ud med danskundervisning

På pressemødet udtalte økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, at det skærpede arbejdskrav sandelig ikke skulle gå ud over flygtninge og indvandreres danskundervisning, selvom man nu lærte sproget allerbedst henover madpakken. Men hvad vil konsekvensen ude i kommunerne mon være af denne retningslinje:

“(forslaget) indebærer mindre refusion til kommuner, der sender flygtninge og indvandrere på danskkursus. Til gengæld vil staten yde fuld refusion for at få dem i arbejde – også ved nyttejobs”.

Hvilken ydelse er det så der skal være de nytilkomne danskeres meget usikre økonomiske grundlag? Venstre har stillet forslag om at kontanthjælpen skiftes ud med et beløb på 5.000 kr pr. måned.

Dansk Arbejdsgiverforening ser positive ting i regeringens udspil, og lægger vægt på at gevinsten øges ved at tage et job. Der skal kigge på ydelserne “så der kommer større afstand mellem kontanthjælp og lønnen på arbejdsmarkedet” (Berit Toft Pihl til DR).

Se også

Carsten Koch-udvalget: “Skær på kontanthjælpen og få flere i arbejde”
Netavisen 17. marts 2015

Netavisen 18. marts 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne