Carsten Koch-udvalget: “Skær på kontanthjælpen og få flere i arbejde”

Retningslinjerne for Carsten Kochs udvalgets arbejde lyder: “Hvordan bringes de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse?”. Udvalget har barslet med 28 anbefalinger, og svaret lyder bl.a.: Tag fra den ene gruppe og giv til den anden. Forslaget har også et stort element af løntrykkeri på lignende måde som regeringens udspil til flygtningepolitik.

Som i Storm P’s klassiske tegneserie skal de ‘nytte’arbejdende belønnes med penge der tages op af lommerne på deres kolleger

Et af forslagene anbefaler, at kontanthjælpen for alle kontanthjælpsmodtagere over 30 år sættes ned med 110 kr. om måneden. Disse penge skal financiere et ugentligt ekstratillæg til kontanhjælpsmodtagere, der udføres gratis arbejde som nyttejobbere eller er i ‘virksomhedspraktik’.

Filosofien bag ligger helt i tråd med regeringens syn på hvordan man skaber arbejdspladser og på de arbejdsløse. De skal bare presses lidt mere. Så er arbejdet der til dem.

De der ikke evner et ‘normalt’ arbejde af sociale omstændighedereller på grund af fysisk og psykisk sygdom skal trykkes endnu længere ned i elendigheden.

FOA’s næstformand Mona Strib udtaler:

”Det er en omvendt Robin Hood, og det vil ramme de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere hårdest. Ydelsen er i forvejen lav, og det virker urimeligt at sænke den for de mange for at belønne de få.”

Mona Striib mener også, at anbefalinger til en ny revalideringsordning er forkerte.

”Det er dybt bekymrende, at man anbefaler at droppe for-revalidering. Det har været et vigtigt redskab for ikke-uddannede og kortuddannede, der gjorde, at de kunne bringes videre til selvforsørgelse,” siger Mona Striib.

“Revalidering er en indsats til at hjælpe folk, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke længere kan varetage et job, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er typisk via uddannelse.

I den sammenhæng er for-revalidering særlig vigtigt for ikke-uddannede eller kortuddannede. Mange har et behov for eksempelvis grundlæggende dansk- og regnekundskaber før de kan klare en erhvervskompetencegivende uddannelse”.

Løntrykkeri

Med beskæring af dagpengeretten og indførelse af nyttejobberi og ‘virksomhedspraktik’ er sporet for løntrykkeri for længst lagt ud for arbejdsløshedspolitiken. De nye anbefalinger går videre ud af denne vej. De kalder det virksomhedsrettet indsats. I forslaget øges tilskud til virksomheder, der tager kontanthjælpsmodtagere ind.

Der bliver ikke tale om løn for arbejdet, kun om det lille tillæg til kontanthjælpen på 250 kr om ugen, der betales af de ringest stillede kontanthjælpsmodtagere.

Det ligger også i forslaget, at det lovlige antal af ‘ansatte’ i virksomhedspraktik og nyttejob skal udvides kraftigt. Allerede nu har nyttejobbere og frivillig arbejdskraft overtaget et stort antal overenskomstlønnede, ordinære jobs, specielt i kommunerne.

Læs mere her

FOA: Helt skævt at sænke kontanthjælp
FOA 17. marts 2015

FAKTA Carsten Koch-udvalgets 28 anbefalinger
DR 17. marts 2015

Ekspertforslag om flere tilskudsjob skydes ned fra alle sider
Ugebrevet A-4 18. marts 2015

Netavisen 17. marts 2015