Nej til kaos og sammenbrud i togtrafikken!


Pressemeddelelse fra Norsk Lokomotivmannsforbund

9. marts 2015

Erna Solbergs norske regering (11 ministre er fra Høyre, syv fra Fremskrittspartiet) vil privatisere jernbanedriften og nedlægge de norske statsbaner, som har fungeret indtil nu Et lovforslag ventes inden påske. I november 2014 strejkede tyske togførere mod EU privatiseringer

Se

Her er Regjeringens jernbanereform
Aftenposten

Det norske lokomotivførerforbund ved Rolf Jørgensen vender sig skarpt imod planerne med nedenstående pressemeddelelse, der ikke bare kalder til faglig, men til politisk modstand

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) frygter togkaos,  hvis regeringens forslag til jernbanereform bliver gennemført.  Den del af forslaget,  som er kendt af NLF, vil føre til,  at al persontrafik med jernbane vil blive sat i udbud, og at NSB (De norske statsbaner) ikke vil kunne eksistere, som virksomheden har gjort indtil nu.

Meget tyder på,  at NSB i fremtiden ikke vil have økonomisk og organisatorisk mulighed for at køre persontog, udover driften frem til private og udenlandske aktører tager over. Desuden ser det ud til,  at Flytoget (:Hurtigtoget mellem lufthavnen Gardermoen og hovedbanegården i Oslo) vil blive foreslået solgt og privatiseret.

Konsekvenserne vil blive, at man får en række togselskaber, for det meste udenlandske, ind på en infrastruktur, som ikke har kapacitet og kvalitet til at imødekomme en sådan  udvikling. Desuden  vil en udlicitering føre til, at jernbanen i Norge bliver tappet for spidskompetence med hensyn til togkørsel, sikkerhed og ikke mindst vedligeholdelse af det norske jernbanenet.

NLF reagerer skarpt på , at det ikke er den bedst mulige jernbane,  som er målet, men at regeringen har et ideologisk mål, som først og fremmest går ud på udliciteringg, privatisering og at udflage norsk jernbane til tyske, franske og kinesiske selskaber.

Resultatet vil blive øget bureaukrati og højere omkostninger for staten, manglende koordinering af togtilbudet til togpassagererne og reduceret punktlighed. Dette vil ramme brugerne af toget og vil i værste fald føre til kaos på norsk jernbane.

NLF reagerer også på manglende kompetence hos politiske myndigheder i arbejdet med reformen. Vi oplever, at det fra politisk hold snakkes om konkurrence på sporet, men dette drejer sig ikke om en konkurrence om togkunderne, men om 3,3 milliarder årligt  til offentlige køb afpersontogtilbud. Derfor er det en konkurrence om sporet,  og om hvem som skal have monopol indenfor de forskellige varslede udbudspakker.

NLF varsler politisk kamp mod regeringens forslag og vil arbejde for en bred politisk alliance og folkelig opinion mod det, vi opfatter som en ødelæggelse af den norske jernbane. Vi kræver at norske myndigheder tager ved lære af vellykkede europæiske jernbanelande som Schweiz  og Tyskland og ikke forsøger at overgå England og Sverige  i  at mislykkes.

Originalteksten her

Se også

Gamblar med gullgruve
Klassekampen 9. marts 2015


NLF er kendt som et af de kæmpende norske fagforbund –
Se mere på

NLF ‘s hjemmeside

Wikipedia: Norsk Lokomotivmannsforbund

Wikipedia: Rolf Jørgensen

En nødvendig streik
Av forbundsleder Rolf Jørgensen
Lokomotivmands Tidende Nr. 11/12 – 2014.
107. årgang

Se også

De tyske togførere strejker mod EU-privatiseringer

Netavisen 7. november 2014

Norge: Togstop for Palæstina
Netavisen 11. januar 2009

Netavisen 10. marts 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne