Opbrud til venstre: Valgboykot, nyt parti eller folkeligt alternativ?


Kommentar
Af Kommunistisk Politik


Skuffelsen over den ’røde’ regerings politik gennem de sidste fire år har ført til en vis bølgegang i det parlamentariske landskab.

 

 

Nogle af dem, der håbede på et opgør med EU’s nedskæringspolitik er søgt til Dansk Folkeparti, som oplevede stor fremgang ved EU-parlamentsvalget og har stabile opinionstal næsten på niveau med Venstre og Socialdemokraterne.

Andre, og ganske særligt folk, der har stemt på SF eller Enhedslisten, er dybt frustrerede over regeringens politik, herunder udsalget af nationale værdier til internationale spekulanter og den brutale lockout mod lærerne.

De ser, at konsekvensen af denne politik er en tilbagevenden af blå blok med Lars Løkke som statsminister og et Dansk Folkeparti, som svinger taktstokken. Selvom et pøvevalg på skolerne, der førte til at den nuværende generation af unge blev udskreget som ‘blå’, nu viser sig at være manipuleret og misvisende, er det også en kendgering, at ‘rød’ blok ikke har skabt en solid og massiv rød ungegeneration.

Se

Eksperter: Partitest til skolevalg er vildledende
Ugebrevet A4

SF’s fiasko som regeringsparti og Enhedslistens manglende resultater som parlamentarisk grundlæg for Thorning-regeringen og blåstempling af en hel stribe reaktionære finanslove får mange til at søge nye veje.


Nyt parlamentarisk venstrefløjsparti?


En meningsmåling for Ugebrevet A4 har vist,  at hver femte vælger på venstrefløjen – og især SFs og Enhedslistens vælgere – vil have fornyelse og gerne ser et nyt venstrefløjsparti dannet som alternativ til de etablerede.

Hvis et sådant parti blev en realitet, og alle de utilfredse vælgere også stemte på deti, ville det med omkring 400.000 stemmer blive folketingets næststørste

Se

Røde vælgere ønsker nyt parti

Det er selvfølgelig spekulation, men et udtryk for en dyb utilfredshed på venstrefløjen, som SF og Enhedslisten ikke kan dæmme op for, medmindre de skifter politisk kurs – hvad de ikke kan eller vil.


Kampagne for valgboykot

Denne utilfredshed – og ikke mindst med Enhedslistens rolle i ’rød’ blok – har nu også udløst en kampagne for at boykotte det kommende folketingsvalg, tilsyneladende fra folk med baggrund hos liste Ø.

’Politikerlede er progressivt’ hedder deres manifest

Det hedder her:

”Folketingsvalget er en barriere for demokratiet. Folketingsvalget står i vejen for udviklingen af et i sandhed demokratisk samfund, hvor alle har indflydelse på samfundsudviklingen. Det første, men langt fra sidste, skridt på vejen til et demokratisk samfund er lade være med at stemme.
Lad være med at reducere dig til den forbruger af politik, som den politiske elite vil have dig til at være.
Gør modstand. Tag sagen i egen hånd. Slut dig sammen med andre. Stem ikke!”

Se også

Aktivister vil boykotte folketingsvalget – for demokratiets skyld

For et folkeligt og revolutionært alternativ

Arbejderpartiet Kommunisterne har konsekvent kritiseret ’rød’ blok og den reformistiske parlamentariske venstrefløj for at være med til at gennemføre nyliberalismens, EU’s og NATO’s politik og dermed i realiteten gå de herskendes og monopolernes ærinde.

Vi har opfordret at stemme blankt ved tidligere folketingsvalg og gør det også ved dette – simpelthen fordi en stemme på et af partierne – indbefattet SF og Enhedslisten – vil være en stemme for en EU- og NATO-regering, og fordi der sandt nok ikke findes et parti, som repræsenterer et alternativ til de to blokke (som f.eks. det græske Syriza).

Vi har ingen illusioner om det borgerlige demokrati. Det er et bedragerisk fupforetagende.  Der er ingen tvivl om, at mange undlader at stemme ved valgene af politikerlede og manglende tro på blokkene og deres løfter. Men at blive væk fra valget gør det let at afskrive protesten som blot ’sofavælgeri’.

Men at stemme blankt er en målbar politisk handling, en konkret politisk protest mod den nuværende bedrøvelige partisítuation ved folketingsvalgene. Ved EU-parlamentsvalg forholder det sig anderledes: Der er det muligt at stemme på den tværpolitiske Folkebevægelsen mod EU, der ikke støtter eller er en del af de to blokke i dansk politik.

Stemmeafgivning eller valgboykot kan ikke stå alene. Valgene er en del af den endeløse klassekamp mellem den herskende klasse og resten. Og den afgøres rigtignok ikke i folketinget eller andre parlamentariske forsamlinger, som i stadig større omfang blot giver et ’demokratisk’ gummistempel til de herskendes klassepolitik.

Det må ses i sammenhæng med hele spørgsmålet om at opbygge modstanden mod både blå og ’rød’ bloks grundlæggende identiske politik, som en side af opbygningen af et folkeligt og revolutionært alternativ til de to reaktionære blokke. Som del af opbygningen af en front mod krise, krig og reaktion, som i løbet af en sådan proces også må sikre skabelsen af et parlamentarisk alternativ også ved folketingsvalg.


Se

12. februar 2015