Solidaritet med det græske folk: Demonstrationer 15. februar

Modstanden mod EU og EU’s nedskæringsdiktater er en fælles kamp, og grækernes nej til den nyliberale politik må støttes på alle måder. De går i øjeblikket forrest for at vende udviklingen i de europæiske lande. Også i Irland sætter en bred bevægelse sig til modværge mod EU og kravet om privatiseringer. Bevægelsen har skabt kontakt til Syriza i Grækenland, og inspirationen går begge veje.

Christiansborgs Slotsplads søndag d. 15. februar kl. 15


Der afholdes også demonstrationer i Århus og Odense samme dag

 

Den græske befolkning har sagt fra overfor Euro-politikken og dens brutale nedskæringer og forarming af det græske samfund. EU-lederne og deres projekt er sat under pres. I Irland føres der også en kamp med bred opslutning i befolkningen mod EU’s pres på levevilkårene. Her står modtstanden mod privatiseringer i centrum, konkret gennem bevægelsen mod nye skatter og privatisering af vandforsyningen.

I Irland har regeringen stillet sig på Trojakaens side, mens den irske bevægelsen er i gang med at opbygge forbindelse til den græske. Repræsentanter fra Syriza har talt på møder i Irland og inspirationen går begge veje.

“Den irske kamp mod den nye skat på vand har været en inspiration for det græske folk, som en bevægelse i arbejderklassen, der udfordrer fortællingen om, at alt er som det skal være” udtalte en af Syriza repræsentanterne bl.a. på et møde i Irland.

Demonstration 15. februar

Indkalderne af demonstrationen skriver på facebok:

Solidaritet med det græske folk: Imod afpresning, imod nedskæringer, for et demokratisk Europa!

Vi er imod EU’s afpresning af det græske folk og vi støtter grækernes kamp imod nedskæringer.

Det er kun få uger siden at det græske folk besluttede at afvise den ekstreme nedskæringspolitik, som er blevet ført af den græske og europæiske elite. Nu bliver den nyvalgte regering udsat for trusler der skal få dem til ikke at gøre op med nedskæringspolitikken og Troikaens overvågning.

Ingen har ret til at se igennem fingre med en nations demokratiske beslutning. Befolkningerne i Europa må vise modstand imod både den dødbringende nedskæringspolitik og begrænsningen af demokratiet. Det er tid til at handling og til at støtte Grækenlands kamp for et solidarisk og demokratisk Europa.

Imod frygt
Imod afpresning
Ikke give efter
Vi vinder!

Netavisen 11. februar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne