Advarsel fra genforsker: GMO er giftigt – og livsfarligt

Den tidligere genforsker Thierry Vrain er blevet så bekymret over de tilgængelige studier angående GMO, at han har skrevet en kraftig advarsel mod brugen af de genmodificerede fødevarer. I dag er der ingen krav om videnskabelige tests af GMO, eftersom de amerikanske myndigheder i 1996 tog den principbeslutning, at GMO er at betragte som enhver anden organisme. Studier viser imidlertid, at indsættelse af et fremmed gen skaber giftige proteiner, der kan have yderst farlige konskvenser lige fra forstyrret insulinregulering til kræft.


Demonstration mod tilladelse til dyrkning af GM-afgrøder

En af de giftige og farlige sider af genmodificerede fødevarer er, at de dyrkes med et enormt forbrug af sprøjtegifte. De er baseret på at kunne sprøjtes med ukrudtsmidler under hele deres vækstperiode og midlerne optages i selve planten. Samtidigt udvikles der resistens mod midlerne hos ukrudt og skadedyr, og der sprøjtes derfor endnu mere og med kombinationsprodukter bestående af flere forskellige sprøjtemidler.

En række af de mest GMO-dyrkende stater i USA har netop godkendt nye krasse gifte.


Selve genmodificeringen skaber gift

Den anden side af faren ved GMO, som måske er endnu større og desuden holdes skjult for offentligheden, er giftigheden ved selve den genmodificerede celle. En fare som helt benægtes af industrien og af myndighederne i de GMO-dyrkende lande.

GM-produkterne godkendes uden kontrol fra uafhængig forskning og en række af de forskere der har forsøgt at advare er blevet undertrykt med hårde midler. I USA er det vedtaget ved lov, at GM-fødevarer i princippet ikke er anderledes end normale fødevarer, og derfor kræves der heller ikke særlig dokumentation for at produkterne er uskadelige og brugbare som føde for dyr eller mennesker.

Den tidligere genforsker, canadieren Thierry Vrain er nu blevet så bekymret over de tilgængelige forskningsresultater fra andre lande, at han er stået frem og advarer på det kraftigste mod GMO.


Uafhængige studier viser alvorlig fare

Mange uafhængige studier, særligt fra europæiske lande og Rusland, viser at indtag af genmodificeret føde som majs eller soja giver alvorlige helbredsproblemer hos mus og rotter i laboratorieforsøg.

De langsigtede, praktiske forsøg på rotter, der er gennemført viser, at rotter der fodres med GM-føde dør før tiden.

Det kan konstateres, at proteinerne i genmodificerede planter er anderledes end i naturlige planter. Indsættelse af et nyt og fremmed gen i en organisme forårsager skader, og der kan ved processen skabes ‘dårlige’ og giftige proteiner.

American Academy of Environmental Medicine anmodede i 2009 om et midlertidigt stop for GMO i USA, mens man undersøgte produkternes sikkerhed.

Grunden til opfordringen var, at den tilgængelige forskning på området i dyreforsøg pegede på forbindelse til ufrugtbarhed, immunforstyrrelser, for tidlig ældning, dårlig regulering af gener med forbindelse til kolesterol i kroppen, forstyrrede cellesignaler, forstyrret insulin-regulering og forandringer i lever, nyre, milt og mave-tarmsystem.

GMO-mastodonten Monsanto udtalte:

”Der er ingen grund til at undersøge sikkerheden ved GM fødevarer. Så længe det indførte protein er sikkert, svarer fødevarer der baserer sig på GMO til ikke-GMO og de kan derfor ikke udgøre nogen sundhedsrisiko”

USA’s Food and Drug Administration’s holdning er, at man kan lave frivillige forsøg, men FDA behøver ikke at se resultaterne.

I Canada er der kun gennemført et enkelt studie, nemlig en undersøgelse fra 2011 på Sherbrooke Hospital. Her fandt man, at der hos 93 % af de gravide kvinder og hos 82 % af fostrene var giftige proteiner i blodet.

Ved dyreforsøg har det vist sig, at giftige proteiner giver laboratorie rotter brystkræft, når de bliver midaldrende og desuden viste rotterne skader på lever og nyre.

Statistikkerne siger, at nordamerikanere i gennemsnit spiser 88 kg GM-fødevarer om året.

Antibiotika resistente gener overføres

Studier har også vist, at der er overført antibiotika-resistente gener (ampicillin-resistente) fra planter til jordbakterier og derfra videre ud floderne. Antibiotika resistens er desuden konstateret overført til mennesker gennem indtagelse af GM-fødevarer (kinesiske studier).

Hvis dette holder stik, kaster det nyt lys over den udbredte antibiotika resistens hos både dyr, som f.eks. svin og mennesker.

Thierry Vrain slutter af med en denne opfordring:

“Vi bør alle tage disse studier alvorligt og forlange at vores regeringer tester de genmodificerede fødevarer, fremfor at sætte deres lid til studier betalt af biotek industrien”.

Former Pro-GMO Scientist Speaks Out On The Real Dangers of Genetically Engineered Food
Global Research 13. januar 2015

Netavisen 5. februar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne