Erdogan regeringen nedlægger forbud: Tyrkiske metalarbejdere strejker fortsat  

Det tyrkiske ministerråd har nedlagt forbud mod de 15.000 metalarbejderes strejke, men strejken fortsætter. Mandag mødes tillidsfolkene og beslutter de næste skridt


“Afvis regeringens strejkeforbud” skriver Tyrkiets Arbejderparti (EMEP)

Et regeringsdekret underskrevet af Tyrkiets præsident Recep Erdogan forbød hurtigt metalarbejdernes strejke ud fra en tyrkisk lov, der giver mulighed for at suspendere en strejke ud fra “hensynet til den nationale sikkerhed”.

Det samme skete i i 2003, 2004 og 2005 i gummi- og glasindustrien, og igen i 2014, hvor glasarbejdernes strejke blev kendt ulovlig.

Formelt set sker det i form af en udsættelse af strejken i 60 dage, hvad der er ensbetydende med et forbud.

Hverken et stop i produktion af glas eller biler, som størstedelen af metalarbejderne er beskæftiget med, kan på nogen måde true landets sikkerhed. Der er tale om ren terror mod strejkende arbejdere til hjælp for arbejdsgiverne. Strejkeretten er reelt fjernet i Tyrkiet – trods det at den er sikret i forfatningen.

Den tyrkiske regering frygter arbejderklassen, som en af de strejkende skriver på facebook.

Tyrkiets Arbejderparti (EMEP) opfordrer alle arbejdere og demokratiske kræfter til at gøre sig til en del af denne strejke og yde den sin støtte.

Partiet er meget aktivt i strejkebevægelsen. Følg med på facebook hos EMEP, hos Metal Grev og Birleşik Metal-İş

1. februar er der indkaldt til demonstration til støtte for strejken og i protest mod det fascistiske regeringsforbud, for frihed og demokrati

Det fremgår klart ved et kig på facebooksiderne, at der er stor aktivitet fra de strejkende og at en solidaitetsbevægelse er under hurtig opbygning.

I Kocaeli provinsen i det nordvestlige Tyrkiet har det lokale provinsråd f.eks. holdt en pressekonference i protest mod strejkeforbudet med overskriften Ja til klassesolidaritet – træk strejkeforbudet tilbage!

De strejkende metalarbejderes fagforening siger i en udtalelse:

Med strejkforbuddet er vi gået ind i en ny fase i kampen. Vi fastholder arbejderklassens ret til at strejke og kræver at regeringen overholder republikken Tyrkiets forfatning. Forbudet giver arbejdsgiverne ret til at diktere slavelignende tilstande på arbejdsmarkedet.

Vi strejker for en anstændig løn og anstændige arbejdsforhold og kræver fri forhandlingsret.

Vi vil aldrig overgive os!

Vi vil aldrig lade os skræmme!

Vi vil vinde – Vi kæmper for vores børn!

Vi bygger på sammenhold og vedholdenhed!

LÆNGE LEVE ARBEJDERNES ENHED!

LÆNGE LEVE BİRLEŞİK METAL-İŞ!

Birlesik Metal-IS meddeler, at tillidsfolkene mødes mandag og beslutter de næste skridt.


Foto: Birlesik Metal-IS

Se tidligere artikel om strejken

Tyrkiet: Metalarbejdere i strejke mod sultelønninger
Netavisen 29. januar 2015

Netavisen 31. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne