Ukraine efter kuppet: Krig, udsultning og økonomisk chokterapi

Mens krigen raser i det østlige Ukraine gennemfører EU og IMF en økonomisk chokterapi i stil med den Rusland blev udsat for efter murens fald. Befolkningen i Donbass og Lugansk får sat tommelskruerne på i form af stop for alle sociale ydelser, indefrysning af bankkonti og blokade for indførsel af nødhjælp og medicin. Danmark er direkte medskyldig i disse morderiske handlinger gennem sin opslutning om EU’s og NATO’s økonomiske og militære rolle i Ukraine.


Donbass minearbejdere i anti-fascistisk strejke

EU-præsident Donald Tusk har netop udsendt en erklæring der lægger ansvaret for krigens ofre i Ukraine på Rusland, på trods af at den bevidste indgriben fra USA og EU’s side skridt for skridt har ført frem til den nuværende situation i Ukraine, et land i krig og i stor social nød.

Rusland på sin side forsvarer styrets imperialistiske interesser mod den vestlige offensiv. Alt i alt en skærpet situation der er ødelæggende for Ukraine og farlig for verdensfreden.

USA er nu gået direkte ind i krigen i det østlige interesser for at slå seperatistbevægelsen ned.

Talsmanden for den amerikanske hær i Europa har bekræftet, at USA til foråret sender træningstropper til byen L’viv 40 km fra den polske grænse for at ”assistere Nationalgarden i genoprettelse af ro og orden”. NATO har desuden opmarcheret tropper tæt på Ukraine i Polen og de baltiske lande.

Andre kilder mener at vide, at amerikanske soldater allerede deltager i kampene i Ukraine i som hyrede lejesoldater gennem private sikkerhedsfirmaer.

Der skal ikke herske nogen tvivl om USA’s engagement. D. 22. januar uddelte repræsentanten for den amerikanske hær i Europa æresmedaljer til sårede ukrainske soldater.

Se video her

Økonomisk chokterapi

Som det skete i det tidligere Sovjetunionen efter murens fald, hvor vestlige kapitalinteresser stod bag først Gorbatjov og senere Jeltsins kup og deraf følgende chokliberaliseringer af økonomien, gennemfører EU og USA en lignende plan i Ukraine.

I Ukraine poster Vesten nu milliarder ind i landet gennem IMF med dertil hørende yderst krasse betingelser á la sparekravene til Sydeuropa, mens de tilknytter landet til EU med krav om ændring af lovgivningen, så landet ligger åbent for investeringer uden arbejderbeskyttelse og miljøkrav.

Ukraine er både i krig og i økonomisk depression. Denne situation udnyttes til fulde.

IMF har bevilget Ukraine en lånepakke på 91 miliarder kr. IMF’s medfølgende krav til regeringen er at bl.a. at de sociale ydelser skæres ned, støtte til husholdningernes energiforbrug fjernes og pensionerne beskæres. De offentlige lønninger er allerede sænket og mindstelønnen er fastfrosset.

IMF-lån går direkte til private investeringsselskaber

Jens Malling beskriver i en artikel i Information, hvordan investeringsselskaber nu investerer i Ukraine, helt uden egen egen risiko for tab!

I 2013 under urolighederne i Ukraine spekulerede investeringsselskabet Franklin Templeton i en kommende vestlig overtagelse af økonomien og investerede 40 milliarder kr. i billige ukrainske statsobligationer.

I IMF’s ‘hjælpepakker’ er det en udtalt forudsætning, at landet skal overholde ‘dets finansielle forpligtelser overfor dets kreditorer’, altså de investeringsselskaber der har opkøbt landets gæld billligt.

‘Hjælpe’pakkerne vil således ikke gå til opbygning af landet, men først og fremmest direkte ned i kapitalselskabernes lommer, mens befolkningen, og særligt de fattigste betaler prisen gennem de kraftige nedskæringer af levevilkårene.

Prisen deles med befolkningerne i Vesten, Kina og Japan der gennem skatter har leveret pengene til IMF’ kapitalbeholdning.

I Ukraine kan det ikke undgå at give en reaktion vendt imod ‘vennerne’ i Vesten, når det viser sig at de ‘demokratiske værdier’ i EU i virkeligheden betyder øget fattigdom for flertallet af befolkningen.

Befolkningen i Østukraine sultes ud

På brutaleste vis udsultes hele befolkningen i republikkerne Donetsk og Lugansk nu. De får sat tommelskruer på over en bred kam (Information d. 28. januar).

”De har jo selv valgt at blive i området” udtalte Semyon Semensjenko, chef for Donbass Batallion af frivillige og ukrainsk parlamentsmedlem i december, da han skulle forklare hvorfor batallionen blokerede for nødhjælp til regionen.

I de oprørskontrollerede områder har Kiev regeringen nu lukket for medicin og humanitær bistand.

Der er indført et særligt pas, der kræves hvis man skal bevæge sig mellem de ukrainsk kontrollerede områder og regionerne Donetsk og Lugansk. Ansøgning om passet går gennem soldaterne på de ukrainske check-points, og behandlingen af ansøgningen er meget langsom.

Mandag (26. januar 2015) blev der indført undtagelsestilstand i Østukraine. Al udbetaling af sociale ydelser er desuden stoppet. På brutaleste vis forsøger man gennem en række tiltag at sulte befolkningen ihjel i de områder hvor befolkningen enten er pro-russiske eller blot ønsker en anden politik end Kiev-regeringens. Bankkonti er indefrosset og sult og nød breder sig.

Indførsel af medicin og lægehjælp er stoppet selv til mennesker med livstruende sygdomme som HIV og diabetes. Reelt overlades disse patienter til at dø, hvis der ikke skaffes hjælp på anden vis.

Internationale Røde Kors mangler kun en underskrift på et dokument for at komme ind i landet med medicin og udstyr, men dette nægtes af Kiev regeringen.

Pavlo Skala fra ngo’en HIV Alliance i Kiev oplyser, at mere end 300 patienter idecember underskrev et brev til præsident Porosjenko og sundhedsminister Aleksandr Kvitasjvili og bønfaldt dem om at åbne for indførslen af medicin. De skrev, at de seriøst ville overveje selvmord hellere end at vende tilbage til et narkogangsterliv på gaden.

Svaret de har fået er regeringens totale lukning for medicin og nødhjælp.

Danmark er med sin opbakning til styret i Kiev, til EU’sog NATO’s økonomiske og militære planer direkte medskyldig i den fascistiske vold mod den ukrainske befolkning.

Ukraine udsættes for økonomisk chokterapi i ly af krigen
Information 27. januar 2015

Ukraine: Voldeligt regimeskifte orkestreret af EU og USA
Netavisen 25. februar 2014

Ukrainekrisen: Ny kold krig i Europa
Af Stop Terrorkrigen

10 år siden august-kuppet
KP-Netkommentar 20. august 2001

Netavisen 29. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne