Til Benins folk – STOP DIKTATURET!

 

 

 

 

 

 

Udtalelse fra Den Patriotiske Front af Venstrekræfter (Benin)

 

Klassekampen er skærpet i Afrika. I det vestafrikanske land Benin, der er naboland til Burkina Faso kalder Den Patriotiske Front af Venstrekræfter til samlet kamp mod diktaturet og et korrupt valgsystem.

Efter udtalelsen findes baggrundsviden om Benin fra regional stormagt over slavehandel og fransk kolonialisme til den nyliberale nutid og kampen for et frit og demokratisk Benin.


Protest i 2011 mod politivold under Boni Yahi’s regering. Foto: Benoit Koffi

Det er tydeligt! Komplottet er modent nu!

YAYIs regering, HOLOs retsvæsen TIANDOs nationale valgkommission, Sacca LAFIA og AHOUANVOEBLAs Cos-Lepi (forfatningsdomstolens elektroniske valgliste), alle disse institutioner, alle disse mænd har samlet sig imod folket, mod demokratiet. Med ordene fra forfatningsdomstolen, TIANDOs nationale valgkommission CENA, afvises naturligvis den midlertidige Cos-Lepi.

Resultatet: man fører os behændigt direkte til Lepi KO, den katastrofale Lepi 2011*.

Overfor RFI (Raio France Internationale), gentog Komi Koutche, Yayis højre hånd, således, at 2011-Lepi er den bedste i verden.

Boni Yayi, Theodore Holo, Emmanuel Tiando og Sacca Lafia Augustine Ahouanvouebla ønsker at tage folket og demokratiet som gidsel! De strammer løkken om folket.

Efter at have plyndret landet, ødelagt skolen, ruineret bomuldsavlerne og markedssælgerne, indført sultelønninger, afsporet retfærdigheden og hæren, bedraget havnearbejderne og motorcykel-taxiførerne (zémidjans) og kvinderne, hånet dommerne og sundhedsarbejderne, angrebet den nationale samhørighed, efter konstant at have voldtaget frihedsrettighederne og løjet for folket, vil Boni Yayi og hans tjenere, efter at have sat landet på grund, nu begrave det.

Lad os rejse os! Det var det første Gaou i 2011 (første gang vi blev snydt)! Vil der blive et andet Gaou i 2015?

Arbejder, unge, studerende, studerende, håndværker, sælgere på markeder, bonde, soldat, uanset hvor du er, hvem du er, rejs dig og protester.

Rejs dig, uden tøven! Vores overlevelse, vores værdighed er på spil!

NEJ til LEPI! JA til en AD’HOC LISTE

NED med Yayis magt!

Sejr og suverænitet til folket!

* En elektronisk valgliste der kostede milliarder at lave og som betød et uretfærdigt valg for de mange etniske grupper, der er 40 forskellige

Der er varslet valg til nationalforsamlingen den 26. April 2015

Cotonou, den 14. januar 2015

Oversat fra

La Convention Patriotique des Forces de Gauche

STOP A LA DICTATURE!
La Flamme 14. januar 2015

La Flamme, centralorgan for Parti Communiste de Benin (PCB)

Benins Kommunistiske Parti (PCB) er tilskuttet CIPOML, Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Baggrundsviden om Benin

Benin befolkningstal var i 2014 på 9,2 mio, heraf 5 millioner under 20 år.

Benin var før kolonitiden – som kongedømmet Dahomey – en regional stormagt i Afrika. Landets konger solgte fra det 16. til det 19. århundrede deres krigsfanger som slaver som led i den transatlantiske slavehandel. En slavehandel der startede i 1472 med en aftale med Portugal, og gav området navnet Slavekysten.

Det sidste slaveskib sejlede fra Porto Novo i 1885. I denne periode svækkedes kongedømmet som regional stormagt og Frankrig kunne underlægge sig landet som koloni, og det blev indrulleret i Fransk Vestafrika som Fransk Dahomey.

Landet opnåede national selvstændighed i 1960 under navnet Republikken Dahomey.

I 1972 tog et nyt styre magten og nationaliserede landets olieindustri og banker. I 1975 erklærede regeringen, at landets forfatning byggede på marxistisk grundlag og ændrede landets navn til Folkerepublikken Benin.

I 1977 blev et forsøg på et franskstøttet statskup (Operation Shrimp) slået ned af regeringen. Det var militærmanden Bob Denard der stod bag organiseringen af kuppet, en person der er berygtet for at have udført en række ‘tjenester’ for fransk og belgisk kolonialisme/imperialisme i Algier, Katanga, Congo, Angola, Rhodesia (nu Zimbabwe) og Gabon.

I perioden herefter udviklede styret sig væk fra sit progressive grundlag og en korrupt kultur udviklede sig.

Benin gled herefter ind i ny afhængighed, der nu tager form af en økonomisk underlæggelse under Den Internationale Valutafond med gæld og hårde nyliberale overgreb på befolkningen, hvor lønningerne bl.a. blev sænket med 10 %.

De offentlige udgifter blev beskåret og en omfattende privatiserings- og liberaliseringsplan blev i 1997 godkendt af regeringen til gengæld for lån fra IMF. ‘Reformerne’ vakte store protester i befolkningen.

D. 7. December 1989 erklærede styret officielt, at de forlod marxismen-leninismen og i 1990 skiftede landet navn fra “Folkerepublikken Benin” til “Republikken Benin”.

G8 stod i 2005 bag en gældsnedsættelse der betød krav om en ny runde af strukturelle ‘reformer’.


Kamp mod et korrupt valgsystem

En vigtig del af de senere års politiske kamp har stået omkring etableringen af en elektronisk valgliste, første design kostede et millionbeløb og politikeren der havde designet den blev fængslet for korruption.

Derefter ansøgtes FN om penge til en ny valgliste, denne gang regnedes udgiften i milliarder og resultatet viste sig at være et valgsystem, der tilgodeså den politiske elite. I landet findes 40 etniske grupper og valgsystemet som bestemmes af valglisten fordeler posterne i et forhold efter disse.

Der var lovet en ny valgliste inden 15. januar, men den udmelding der er kommet betyder, at valglisten fra 2011 opretholdes. Der bliver ikke noget nyt valgsystem inden valget til nationalforsamlingen den 26. april, hvilket også betyder at nye unge ikke kommer ind på valglisten, og de afdøde ikke fjernes.

Der er præsidentvalg senere og dette er også et oplæg til at den siddende præsident Boni Yayi og hans håndgange mænd kan fortsætte.

Fronten af venstrekræfter dannedes i 2009 på et omfattende grundlag imod neokolonialistisk udbytning og for frihed og selvbestemmelse og et af punkterne var kamp imod denne valglov, cos-lepi.

Læs mere om klassekampen i Vestafrika

Brød og Frihed: Den revolutionære opstand i Burkina Faso 2014 og det ulmende oprør i Vestafrika
Pjece udgivet af Oktober Forlag

Video om det franske kupforsøg i Benin 1977
Irgib Africa

Communist Party of Benin urges opposition and resistance
The Espresso Stalinist 13. juni 2011 (efter valgkuppet)

 

Netavisen 19. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne