Hverken terror eller politistat: EU-politikerne fisker i rørte vande

Terrorangrebet i Paris er straks blevet grebet af imperialismens talspersoner hele vejen rundt til et forsvar for mere politi og skærpet terrorlovgivning. Men politistatens skærpede vold og overvågning vil være rettet mod befolkningen og ikke mod den bestialske terror, som imperialismen i virkeligheden ser sin interesse i at fremme og holde hånden over.

 


Politivold ved klimademonstration ved COP15

Den terroristiske vold, som vi netop har set et eksempel på ved attentatet mod Charlie Hebdo er ikke opstået af sig selv ud af den blå luft. Den er fremprovokeret af bevidst planlagte kampagner som Jyllandspostens Muhammed tegninger og opildnet af de mange krige, som USA og dets allierede har ført mod muslimske lande. Og i mange tilfælde er den direkte organiseret og igangsat af CIA og andre reaktionære kræfter med specifikke formål.

Formålene for imperialismens brug af terrorgrupper kan både være som ‘hjælp’ til igangsætning af borgerkrige og skabelse af kaos, til at føre krig pr. stedfortræder eller som påskud for efterfølgende indgriben gennem krig eller terrorlovgivning.

Under alle omstændigheder spiller terror og det imperialistiske system sammen og danner en voldsspiral vendt mod verdens befolkning.

Fisker i rørte vande

Presse og Folketingspolitikere er i dagene efter attentatet mod Charlie Hebdo gået i selvsving omkring nationalt sammenhold og forsvaret for ytringsfriheden – i denne forbindelse forstået som håneretten. Muhammed tegningerne får en ny runde i medierne og hyldes som udtryk for vores ypperste frihedsrettigheder.

Som et europæisk 11. september udnyttes situationen til ophidselse af modsætninger og nye lovstramninger, der ikke først og fremmest vil rette sig mod terror, men mod protester og organisering af folkelige bevægelser.

Dansk Folkeparti udnytter situationen til endnu mere muslimhetz og ny lovgivning’. Thulesen Dahl har været ude med et forslag til en ny terrorpakke med overskriften ‘opstramning’ specielt rettet mod indvandrere og flygtninge med flere udvisninger, strengere straffe, fratagelse af statsborgerskab osv.

Pia Kærsgård foreslår at Danmark kan indføre ‘nødret’, hvor lovgivningen sættes ud af kraft. Aktuelt ønsker hun moskéen på Grimhøjvej i Aarhus lukket, hvad der ikke kan gøres efter gældende lov. Det prøvede hun dog alligevel et par dage tidligere.

Ytringsfriheden – og forsvaret for den – som Thulesen Dahl bruger som sin begrundelse for en skærpet terrorlovgivning, skal åbenbart ikke gælde for tilhængere af islam.

EU har en hel liste af forslag

I EU-systemet passer angrebet som fod i hose til de igangværende planer om stærkere kontrol af landenes befolkninger og et fælles politi.

EU-præsident Donald Tusk har efter terrorangrebet besluttet at sætte kampen mod terror øverst på dagsordenen for et allerede planlagt EU-topmøde i februar, mens EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker straks meddelte, at han har en hel liste klar med forslag til nye EU-tiltag.

Indtil nu har flere af de nye skærpelser været sat i bero på grund af modstanden mod bl.a. øget registrering og overvågning.

Terroren og politistaten er begge dybt reaktionære og begge affødt af imperialismen. De udgør instrumenter til at bevare det nuværende økonomiske og politiske system og spiller sammen i en optrapning af konflikter, der giver påskud til øget undertrykkelse indenfor landenes egne grænser og til krig og besættelse i andre lande.

Læs også

Politistat på dagsordenen: License to kill Leder i Håndslag 1/2015
Netavisen 9. januar 2015

Partilederdebatten om attentatet på Charlie Hebdo
Jan Øbergs Blog 9. januar 2015

Attentat mod Charlie Hebdo: Hvorfor terror?
Netavisen 7. januar 2015

Det spanske regering kræver arbejdsro: Forbyder billeder af uro-politi i aktion
Netavisen 12. december 2014

Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EU
Netavisen 4. juli 2014

Ridende politi overfalder antifascistisk demo i Malmø: Anklages for uhørt brutalitet
Netavisen 23. august 2014

Netavisens tema
Muhammed-tegningerne: Danmarks internationale krise

Netavisen 10. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne