Politistat på dagsordenen: License to kill

Leder Håndslag nr. 1/2015

Mens Edward Snowdens lækkede dokumenter afslørede at overvågningen af befolkningerne har nået astronomiske dimensioner, hvor intet er for småt og ingen går ram forbi, så har begivenhederne i 2014 afsløret konjunkturerne af en international politisk dagsorden, der betyder mindre demokrati og meget mere politistat. Der gives »License to kill«.

 Peoples March i Peru med sloganet “Ja til vand – Nej til guld”  –
og politikorpset med ‘licence to kill’

I slutningen af september sidste år forsvandt 43 mexicanske lærerstuderende sporløst. Siden er det kommet frem, at de blev indfanget af et korrupt politi under en politisk protest mod nedskæringer og privatiseringsplaner på undervisningsområdet, som magthaverne ikke brød sig om.

Politiet overlod dem til kriminelle bander, som det samarbejder med. De slog dem ihjel, brændte ligene og lod dem forsvinde fra jordens overflade.

Mordene og myndighedernes mangel på vilje til at opklare dem og til at gribe ind over for politiets og bandernes vold har udløst nogle af de største protester i Mexico i mange år.

Peru er blandt verdens største producenter af sølv, kobber og andre mineraler. Regeringen har givet koncessioner til minedrift til udenlandske firmaer i store dele af landprovinserne. Det har udløst enorm modstand fra det indianske flertal af, hvis protester er tiltaget i takt med mineselskabernes fremtrængen. Men modstanden slås ned med hård hånd.

Siden juni sidste år har politi og militær haft tilladelse til uden strafforfølgelse at dræbe demonstranter. De har fået »Licence to kill«.

Snigmord er en velkendt metode i militære konflikter og har også en lang historie og aktuel anvendelse mod politisk protest, mod strejke- og fagforeningsledere og revolutionære kræfter – og ikke kun i Latin­amerika.

Et netop offentliggjort dokument fra den amerikanske hær viser, at den er i gang med at forberede sig på optøjer i stor skala ved at give et ’dødbringende svar’ mod demonstranter.

Dokumentet taler om både snigskytter og direkte brug af skydevåben mod protesterende – og understreger at det skal bruges både i og udenfor ‘det kontinentale USA’ til at få kontrol over ‘urolige og voldelige folkemasser’ og ‘slå optøjer ned og genoprette den offentlige orden’.

Det spanske regeringsparti har vedtaget en stribe love, der kriminaliserer protest, og blandt andet forbyder og straffer at fotografere politi, alle former for civil ulydighed mod myndigheder og begrænser demonstrationsretten.

Loven kaldes i daglig tale for ‘Mundkurvsloven’ eller ‘Anti-protestloven’, og føles som en tilbagevenden til Franco-diktaturet, da den i bund og grund gennemføres for at holde protesterende og kæmpende spaniere væk fra gaden. I følge myndighederne i Madrid har der i snit været en protestdemonstration hver anden time hver eneste dag!

Spanien er blandt de 6 stifterlande bag EU’s særlige politienhed EUROGENDFOR, politikorpset der er skabt som et terrorkorps for ‘nedkæmpelse af civil uro’ og kan sættes ind over hele EU,

Med Lissabon traktatens såkaldte ‘solidaritetsklausul’, er rammerne sat for en fælles kombineret militær- og politistyrke indenfor EU til brug for bekæmpelse af uro, protester og oprør.

I Danmark gør man sig også klar til social uro. I efteråret trænede danske soldater i at nedkæmpe civile opstande og ‘neutralisere’ oprørere. Det tænkte scenarie foregik i Vestjylland. Forsvarsministeriet bekræfter at militæret nu kan blive sat ind mod civile danskere i tilfælde af social uro.

Tænketanken Justitia har på baggrund af en gennemgang af retspolitiske sager i 2014 konkluderet at frihedsrettigheder og retssikkerhed i Danmark er under pres. At 2014 førte Danmark nærmere mod politistaten!

Her peges bl.a. på offentlighedsloven, der indskrænker offentlighedens adgang til aktindsigt, på oprettelsen af Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste med dets vidtgående beføjelser til at foretage overvågning og på inddragelsen af nye sider i masseovervågning, f.ex. med nummerpladeovervågning.

Mens Edward Snowdens lækkede dokumenter afslørede at overvågningen af befolkningerne har nået astronomiske dimensioner, hvor intet er for småt og ingen går ram forbi, så har begivenhederne i 2014 afsløret konjunkturerne af en international politisk dagsorden, der betyder mindre demokrati og meget mere politistat. Der gives »License to kill«.

 

Se også

Krigernation Danmark – Håndslag 4/2014
Netavisen 23. oktober 2014

Netavisen 8. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne