Hvor er debatten om bankunionen?


Af Helge Rørtoft-Madsen

Regeringen skylder svar – den kan ikke blive ved med at gemme sig bag Justitsministeriet. Vi borgere har krav på langt mere folkeoplysning om EU’s bankunion, for det er langtfra sikkert, at den skærmer os mod at betale for fremtidige bank- og finanskriser

EU’s bankunion, der trådte i kraft for eurolandene den 1. november, er et hengemt politisk spørgsmål. Regeringen har antydet, at den vil have Danmark med i unionen, men har ikke meldt klart ud.

Heller ikke Folketingets øvrige partier har udtrykt sig klart om spørgsmålet, og befolkningen er ikke blevet nævneværdigt oplyst om, hvad bankunionen indebærer politisk og økonomisk.

Under forhandlingerne i EU om bankunionen sivede der ikke ret meget ud gennem pressen, og siden har der været en påfaldende politisk tavshed om sagen.

Læs hele Helge Rørtoft-Madsens kronik hos Information

Helge Rørtoft-Madsen er medlem af Folkeafstemningskomite2010 og fhv. koordinator i grundlovssagen om Lissabon-traktaten

Læs også

Rina Ronja Kari: Hvad er regeringens holdning til EU’s bankunion?
Netavisen 3. december

EU’s bankunion rykker: Regeringen lusker stadig
Netavisen 22. september 2013

Netavisen 6. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne