Statsministerens nytårstale: Mors faste hånd og en tur i BonBon-Land

 

Helle Thorning-Schmidt har en forklaring på regeringens hårde kurs. I Thornings verdenssyn er statsministeren den lidt skrappe (ansvarlige) voksne, der siger til sine børn: Vi kan ikke bare spise slik og more os. Hvad angår det kedelige og økonomien må vi voksne skride ind med fast hånd, så bliver der også mulighed for en lille tur i BonBon-Land en dag – hvis du er sød.

Det kan du nok forstå, når det bliver forklaret. Så for dit eget bedste – stem på os!

 

I følge statsministerens nytårstale har vi haft en krise – som nu er ovre. Regeringen gjorde ‘det nødvendige’ så økonomien kunne rettes op, selvom det er upopulært hos familien Danmark, der ikke tænker så langt frem. Og på grund af den faste og fornuftige politik går vi nu frem mod nye tider velfærds fremgange – eller en lille smule velfærd.

”Jeg er glad for, at regeringens politik virker. Retningen er klar…og jeg vil i de næste år bruge lidt flere penge på vores fælles velfærd. For ellers slår vores fællesskab revner”.

Helle Thorning Schmidt forsøgte sig i sin nytårstale her med en ny folkelig stil. Hun beskrev mødet med virkelighedens Danmark – børn i børnehaver, unge i problemer og ældre der gør stolegymnastik.

Men det politisk projekt blev ikke mere folkeligt af den grund. Det er fortsættelse af den kapitalistiske offensiv mod arbejderklassen – flere ‘reformer’, opstrammet flygtningepolitik og dansk krigsdeltagelse.

Dagpengene

Helle Thorning fralægger sig ethvert ansvar for de drastiske forringelser af dagpengene, der har betydet at omkring 10 gange så mange er røget ud af systemet som ‘beregnet’.

‘Sikring og tryghed’ hvis man bliver arbejdsløs eller langtidssyg er systematisk forringet under S(SF)R regeringen. Skylden skydes på de andre partier, og bortset fra små midlertidige lappeløsninger gør regeringen intet for at forbedre og rette op på forholdene. Det de kalder en ny dagpengeløsning skubbes til efter et valg, hvor dagpengekommissionen har tænkt længe og grundigt.

Mon ikke det foregår efter den sædvanlige model, som Jesper Tynell har afsløret i sin bog Mørkelygten? Den siddende regering har en politik de vil have vedtaget. Herfra regner de baglæns, så et klogt udvalg eller kommission kommer frem til lige præcis de analyser der lægger op til den ønskede ‘løsning’. Skal det være troværdigt kræver det et længere kommissionsarbejde – og det lever den nuværende dagpengekommission virkelig op til. Regeringen har sat halvandet år af til kommissionens arbejde.

Helle Thorning løftede for en flig af idéen med den nye ‘reform’.

Jeg ønsker et dagpengesystem, hvor færre mister dagpengene. Det giver tryghed til flere. Og derfor håber jeg, at Folketinget efter valget bliver sammensat på en måde, så vi kan få et nyt og bedre dagpengesystem”.

Udtalelsen kunne tyde på at forringelser vil ramme på nye måder, f.eks. gennem lavere satser efter den første arbejdsløshedsperiode eller lignende.

De lovede forbedringer, hvor intet konkret lægges frem, kræver naturligvis også ‘det rigtige kryds’. Hvis alle løfter må droppes, som det skete efter sidste valg, vil det blot skyldes, at for få stemte på Socialdemokraterne.

Danmark i krig

Danmarks krigspolitik fik et lille ord med på vejen i sin mest demagogiske form. Imperialistisk krig bliver i talen omtryllet til ren hjælpsomhed og solidaritet. Vi kan roligt stramme flygtningepolitikken – for vi hjælper jo allerede:

Vi er et lille land. Men vi har en stolt tradition for at hjælpe, hvor der er krig og nød. Vi påtager os et ansvar. Og det kan vi kun gøre, fordi der er danskere, der hver især gør en forskel. Jeg tænker på de soldater, vi fortsat har i Afghanistan. Vores jagerpiloter i luften over Irak. De danske eksperter, der træner kurdiske og irakiske styrker”.

Flygtninge skal arbejde for føden

Her i aften vil jeg sige helt tydeligt: Flygtninge skal ikke gøres til klienter. Hvis du kommer til Danmark, skal du selvfølgelig arbejde”.

Flygtninge skal fremover indgå i den store løntrykkerhær af østarbejdere, bistandsmodtagere, aktiverede og frivillig arbejdskraft.

I regeringens øjne har flygtninge først og fremmest pligter. De skal integrere sig og gå på med krum hals, uanset at deres tilværelse her for manges vedkommende vil være yderst utryg. De kan være traumatiserede, måske skilt fra deres børn og ægtefælle som ikke kan familiesammenføres og opholdet her vil kun være sikret for et år.

Om EU – total tavshed

Helle Thorning Schmidt går videre mod nye nedskærings’reformer’ i 2015 uden vaklen. Det hele sker angiveligt for ‘vores egen skyld’ og til landets bedste. Regeringens upopularitet er i hendes øjne kun udtryk for manglende modenhed i befolkningen.

Hvis man ønsker et samfund med velfærd og solidaritet med mennesker i krig og nød skal man ikke lade sig forlede til at hoppe på Helle Thornings limpind om at ‘styrke regeringen og sætte krydset det rigtige sted’ eller Enhedslistens og SF’s opfordringer om at forstærke presset på Thorning gennem støtte til dette dødfødte projekt. Vi får blot mere af det samme og kampen for et bedre samfund bliver sovset ind i parlamentariske taktikker.

Som APK skriver i sin nytårsudtalelse: Lad os i stedet skabe en bred folkelig enhedsfront mod krise, krig og reaktion og opbygge et folkeligt og revolutionært alternativ til både ’rød’ og blå blok.

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2015
Statsministeriet 1. januar 2015

Læs også

2015: For nye fremgange i arbejderklassens og folkets kamp
Netavisen 1. januar 2015

Netavisen 2. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne