2015: For nye fremgange i arbejderklassens og folkets kamp

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

Barometret for 2015 viser stadig uvejr over verden, storm og orkan, krise, krige og konflikter. Der er gået et kvart århundrede siden kapitalismen erklærede sig som den definitive sejrherre over socialismen, klassekampens død og historiens afslutning. Der har været rigeligt med tid, hvor dette samfundssystem har været globalt enerådende, til at vise, at det har en fremtid at tilbyde menneskene og planeten.

Det har på disse 25 år endegyldigt bevist det stik modsatte: Nemlig at der kun er en fremtid, hvis arbejderklassen og folkene befrier sig for kapitalismen og bygger et nyt samfund uden kapitalister.

De må gøre sig fri af et system, hvis indbyggede modsætninger får det til at gå fra krise til krise, krig til krig, katastrofe til katastrofe, mens milliardærernes rigdomme vokser dramatisk, og arbejderklassen og folkene flås, udplyndres og trykkes ned i skidtet.

Derfor rejses revolutionens og socialismens røde fane igen over kloden. Derfor styrkes de revolutionære kræfter overalt. Derfor vokser den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse i disse år.

Mens imperialistmagterne fortsætter deres krigspolitik, og konfrontationerne mellem stormagterne USA/EU og Rusland og Kina tilspidses, fortsætter og uddybes også den kapitalistiske offensiv mod arbejderklassen. Den er traktatfæstet og sat i system af og i den Europæiske Union.

Magthaverne forbereder sig nu på at slå sociale opstande ned. Soldater i EU-landene, Danmark indbefattet, trænes i at nedkæmpe revolter og protester. De demokratiske rettigheder og retten til protest bliver stadig mere indskrænkede. Krig udadtil og sort reaktion indadtil er den herskende klasses ’løsning’ på kapitalismens uløselige modsætninger og dens stadig dybere krise.

I Danmark forberedes folketingsvalget i 2015. Valgene fejres som ’demokratiets festdage’. Det bliver stadig mere absurd med rettigheder, der sættes på skrump, stadig øget overvågning og borgerkrigsforberedelser. Og indholdet er et valg mellem to kapitalistiske  regeringer af samme slags – blå blok med Luksus-Lars og Dansk Folkeparti eller mere ’rød’ blok med Thorning som statsminister i en periode mere.

Begge blokkene er fedtet ind i EU og bundet af EU’s traktater, begge hopper og springer for at være med i front af USA’s og NATOs krige, begge fører notorisk en politik, der gør millionærer og milliardærer rigere og øger den sociale ulighed, begge åbner sluserne for reaktion og fremmedhad. Forskellene er sekundære.

Det er ikke et virkeligt valg. Et demokratisk valg forudsætter muligheden for at vælge en anden kurs, et alternativ. Alle de opstillede partier støtter enten Løkke eller Thorning. Der er intet alternativ, og ingen virkelig opposition.

Derfor vil Arbejderpartiet Kommunisterne anbefale at der stemmes blankt ved valget.

Vi opfordrer arbejderne og de folkelige bevægelser til at styrke deres kamp og organisering – til at øge modstanden mod kapitalens offensiv, til at kræve kraftig reallønsfremgang ved OK2015, til at styrke kampen mod den danske krigspolitik og medlemskabet af NATO, til at slås for at bevare de danske EU-undtagelser og forstærke bestræbelserne for at komme ud af EU, til at gå til modstand mod racisme, fremmedhad og fremvoksende fascisme.

Der er brug for skabelsen af en bred folkelig enhedsfront mod krise, krig og reaktion og for opbygningen af et folkeligt og revolutionært alternativ til både ’rød’ og blå blok.

Der findes p.t. fire partier i Danmark, som betegner sig som kommunistiske. Tre af dem har deres baggrund i den moderne revisionisme og det sovjetrevisionistiske DKPs strategi for et såkaldt anti-monopolitisk demokrati. Disse tre  – DKP, KPiD og KP – snakker nu igen om at samle sig i et fælles parti. Uanset om en sådan samling bliver til noget eller ej, vil den ikke betyde dannelsen af det stærke revolutionære kommunistiske parti, der er så hårdt brug for i den danske arbejderklasses kamp, men i stedet være en kilde til nye nederlag.

Arbejderpartiet Kommunisterne fortsætter sin kurs for opbygningen af eet stærkt kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund i Danmark. Det kan kun ske  i sammenhæng med og som en del af opbygningen af den kommunistiske verdensbevægelse, som er organiseret i CIPOML – den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.

APK forbereder afholdelsen af sin 6. kongres sidst på foråret 2015 og inviterer alle interesserede revolutionære kræfter til at deltage i kongresprocessen og sætte sig ind i dens oplæg og debatter, som offentliggøres på KPnet og i et særligt Kongrestema som løbende opdateres.

For nye fremgange i arbejderklassens og folkets kamp!

Frem mod APKs 6. kongres  og et stærkt marxistisk-leninistisk kommunistisk parti!


ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE

1. januar 2015

Netavisen 1. januar 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne