Det spanske regering kræver arbejdsro: Forbyder billeder af uro-politi i aktion

Den spanske kongres godkendte i dag ”Mundkurvsloven” eller “Anti-protestloven”, der forbyder at fotografere eller filme politiet i arbejde. Den sendes nu til afstemning i senatet, hvor den forventes at blive vedtaget – under store protester.


Foto: Revolution News

Spanien har i sidens krisen gennembrud haft en stærk bevægelse mod de EU-styrede nedskæringer, den voldsomme arbejdsløshed, ulighed, privatiseringer og fattigdom. Til det kommende parlamentsvalg ser det nye parti Podemos, der har bygget sig op på denne bevægelse, ud til at kunne blive landets største!

Anti-protest loven

Loven kaldes også for ‘anti-protest loven’, da den i bund og grund gennemføres for at holde protesterende og kæmpende spaniere væk fra gaden. Siden 2009 er antallet af demonstrationer i Spanien steget med mere end 360 procent. I følge myndighederne i Madrid har der i snit været en protest hveranden time hver eneste dag!

Lovens officielle navn er ‘borgernes sikkerhedslov’, og borgerne skal her forstås som politiet. Offentliggørelse af deres ‘arbejdsindsats’ vil ifølge regeringspartiet (Partido Popular) kunne ”bringe politifolkene i fare”!

I følge loven bliver det strafbart at:

”(op)tage, gengive eller redigere billeder, lyd eller samle informationer omhandlende medlemmer af sikkerhedspoliti eller væbnede styrker i tjeneste”.

Det slås fast, at loven også vil gælde på de sociale medier.

Politivold og anvendelse af hårdhændede metoder som tåregas, gummikugler, vandkanoner mm har været flittigt brugt i den spanske klassekamp, som vi ser det over hele verden i disse år. Alle steder bliver politiet og deres særlige kamptropper sat ind for at holde protester og organisering nede for at forsøge at forhindre at protesterne vokser og i sidste ende antaster selve det kapitalistiske system.

Politivolden er i mange tilfælde blevet afsløret og bragt ud til offentligheden og billeder har bl.a. vist, at politiet ikke bærer de lovpligtige skilte, der skal identificere den enkelte.

Med den ny lov satser regeringen på, at kendskab til politivold og metoder kan foregå langt mere skjult og at forbudet vil have en afskrækkende virkning på overhovedet at deltage i demonstrationer og andre masseprotester.

Terrorbekæmpelse i EU

Spanien er blandt de 6 stifterlande bag EU’s særlige politienhed EUROGENDFOR, politikorpset der er skabt som et terrorkorps for ‘nedkæmpelse af civil uro’.

EUROGENDFOR kan sættes ind over hele EU, og i øvrigt over hele verden, hvor samarbejdspartnere måtte ønske det. Det har allerede været i aktion i Afghanistan i samarbejde med NATO, i Haiti i samarbejde med FN og rygtet siger, at det var til stede under de store græske protester mod EU-nedskæringerne.

Med Lissabon traktaten træder en række ændringer i kraft fra årsskiftet. Bl.a. EU’s ‘solidaritetsklausul’, der skaber rammerne for en fælles kombineret militær- og politistyrke indenfor EU til brug for bekæmpelse af uro, protester og oprør.

Endnu en god grund til at vi skal holde fast i Damarks retsundtagelse, som bl.a. burde forhindre at vi underlægges EU’s politistyrker.


Svensk uro-politi rider direkte ind i antifascistisk demonstration i Malmø i august 2014

Hvis denne situation havde fundet sted under en lov som Spaniens Anti-protestlov, havde det kostet en bøde på over 200.000 at tage, bringe eller dele dette billede af brutal og livsfarlig politivold.

Spain: Congress Passes Draconian “Gag Law”
Revolution News 12. december 2014

De nuværende medlemslande i EUROGENDFOR er Frankrig, Portugal, Holland, Italien, Spanien, Rumænien og Polen. Litauen er partner og Tyrkiet observatør.

Læs mere her

Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EU
Netavisen 4. juli 2014

Ridende politi overfalder antifascistisk demo i Malmø: Anklages for uhørt brutalitet
Netavisen 23. august 2014

Netavisen 12. december 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne