OK 2015: Lavtlønnen skal løftes


I den forløbne ok-periode er lavltønnen yderligere sakket bagud. I næste uge færdigudtages de endelige ok-krav.

Om en uge, den 15.december, bliver overenskomstkravene endelig koordineret for de kommunalt og regionsansatte i det nyoprettede Forhandlingsfællesskabet.

Forhandlings-fællesskabeter oprettet op til OK 15

Det forhandler for i alt 53 medlemsorganisationer med i alt 573.881 medlemmer.

Medlemsorganisationer er organiseret i 4 valggrupper:

De LO-tilsluttede organisationer udgør LO-valgruppen.

De FTF-tilsluttede organisationer udgør FTF-valggruppen.

De Akademikerne tilsluttede organisationer udgør AC-gruppen.

Organisationer, som ikke er medlem af LO, FTF eller Akademikerne placeres som øvrige organisationer

Denne gang skal der hentes et reelt lavtlønsløft. Det har FOA, der omfatter grupperne af lavtlønnede kvinder indenfor ældrepleje, børneområdet og service, på forhånd meldt ud.

Og Epinion har lavet en undersøgelse, der vise, at 69 % af danskerne er enige i, at det er de lavtlønnede der skal løftes ved forårets overenskomstforhandlinger.

Efter de sidste mange års minus-overenskomster og krisepolitik er reallønnen stadig faldende. Og de lavtlønnede har et stort lønefterslæb.

Da lavtlønsområder samtidig er kvindelønsområder, er der et voksende uligeløns spørgsmål oveni.
De voksende lønforskelle mellem højt og lavtlønnede i de forskellige kommunale og regionale sektorer er vokset endnu hurtigere efter de sidste overenskomster, fremhæver FOA.

Økonomen og juristen har i snit fået 3.130 kroner mere i løn de sidste tre år på det offentlige arbejdsmarked. Imens har en social- og sundhedshjælper fået 1.245 kroner – beløb der er før skat og skattelettelser til de højestlønnede.

FOA peger på 2 indlysende årsager til at de lavtlønnede har fået så lidt. Lønstigningerne er ikke i kroner og ører, men i procenter af en henholdsvis høj og lav løn, hvilket yderligere øger lønforskellen. Ved overenskomsten 2013 blev lokallønnen skruet sammen på en sådan måde, at de lavtlønnede nu betaler for, at de højtlønnede kan få mere, gennem den såkaldte reguleringsordning.

Hvorvidt afskaffelse af de to krav kommer gennem Forhandlingsfællesskabets frasorteringsmaskine er nok mindre indlysende. For slet ikke at tale om kravet om et reelt lønløft til de lavtlønnede.

Det er nødvendigt at bryde den gængse klassesamarbejds forestilling om  at der kun findes den sum penge som de offentlige arbejdsgivere og lock-out nedskæringsminister Bjarne Corydon afsætter, som de offentlige ansatte så kan slås med hinanden om.

Der skal langt større beløb til at sikre mod faldende real- og lavtløn og lønrammen skal brydes.
Se også

Uligheden er vokset drastisk
KPnetBlogs 17 november 2014

OK2012 med garanteret reallønsfald: Stil lønkrav!
Netavisen 4. januar 2012

Netavisen 10. december 2014

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne