Saxo Bank: Politikerkøb, korruption og konkurser


Toppolitikere fra blå blok blev fodret med valgkampspenge fra Saxo Bank  uden at oplyse det til myndighederne
Det er ikke bare blå bloks statsministerkandidat, der fifler …Dinosauren: En symbolsk investering fra Saxo Bank

Spekulationsbanken Saxo Bank (der beskriver sig selv som en online investeringsbank)  med direktør Lars Seier Chistensen i skattely i Schweiz og meddirektør Kim Fournais i det danske ho vedsæde i Hellerup voksede eksplosivt under boomet for kasinoøkonomien i 00’erne.

Indtil videre har den klaret sig strålende også efter den oppustede økonomi faldt sammen under ‘finanskrisen’ i 2007-09. Realøkonomien er fortsat i stagnation, og der er nok at lave med spekualtion i valutaer og værdipapirer.

Saxo Bank vil have spekulationsforretninger uden grænser og uden begrænsninger. Derfor gik den iI 2007 for alvor på indkøb blandt danske politikere.

Den finansierede partiet Ny Alliance (senere Liberal Alliance) med 1 million kroner, efter det blev stiftet i august. Op til folketingsvalget i november fik også Det Konservative Folkeparti 200.000 og 9 særligt udvalgte kandidater fra de to daværende VK-regeringspartier 25.000 kr. hver.

Seks af disse undlod ulovligt at oplyse om deres finansiering fra Saxo Bank. Det var fire fungerende og tidligere venstre-ministre: Claus Hjort Frederiksen, Kristian Jensen. Søren Pind og Karen Ellemann.

Venstres finansordfører Peter Christensen opgav sine bidrag til myndighederne. Det gjorde de to konservative Rasmus Jarlov og Charlotte Dyremose også, mens den ligeledes konservative formand for skatteborgerforeningen Kurt Scheelsbeck undlod at indberette den. Endnu en Venstrepolitiker, den tidligere Skyradio-direktør Kasper Krüger, skjulte også støtten..

Venstres ’strateg’ og tidligere finans mmm-minister Claus Hjort Frederiksen konstruerede ligefrem et særligt ’erhvervsforum’ omkring ham selv, hvormed han ville omgå reglerne om partistøtte. ’Normalt’ er det de blå partier selv, der har sådanne erhvervsforummer. Socialdemokraterne er netop i gang med at lave et – til 15.000 kr. for at en erhvervsmand kan træffe Bjarne Corydon eller andre top-socialdemokrater.

Den manglende opgivelse af de økonomiske bidrag fra Saxo Bank er klart ulovlig. Urigtige eller mangelfulde oplysninger til myndighederne om partistøtte skal ifølge partistøtteloven straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder. Men ingen politiker er nogensinde dømt. Og ifølge loven er forældelsesfristen to år – og 2007 er indtil flere valgkampe siden.

Direktørerne i Saxo Bank ville have skattelettelser for de rige og mere finansspekulation for pengene. De to direktørervar medlemmer af Venstre, men Lars Seier Christensen tilsluttede sig allerede i 2008 Liberal Alliance, og Kim  Fournais forlod Venstre året efter i forbindelse med et skatteforlig mellem Fogh-regeringen og Dansk Folkeparti.

 I en kronik i Berlingske Tidende erklærede han dengang:

”Desværre kan vi i dag konstatere, at Danmark definitivt regeres i smålighedens og Jantelovens navn. Det står klart efter offentliggørelsen af skatteomlægningen søndag. Misundelse, manglende konstatering af globaliseringens udfordringer og populisme er nu definitivt det, vi alle som danskere må se os forenet af. Indtil i morges var jeg faktisk mangeårigt medlem af Venstre, men det kan jeg ikke længere moralsk forsvare. Jeg har derfor meldt mig ud af partiet.”

Saxo Bank har siden især satset på Anders Samuelsen, Simon Emil Amnitzbøl, Joachim B. Olsen og den øvrige bande liberalister, der vil have jungleloven og den uhæmmede profitjagt til at fungere i alt uanset omkostninger og ofre. Liberal Alliance støttes også økonomisk af A.P. Møller Mærsk, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, der alle også spiller på de andre partier i blå blok.

Ifølge dansk Wikipedia  har Saxo Bank og dets ledelse forbindelse til partiet Liberal Alliance, netavisen 180grader samt den liberale tænketank CEPOS og dets ’universitet’.

Banken har  optrykt  10.000 eksemplarer af den ‘libertarianske’ amerikanske forfatter Ayn Rands bog Og verden skælvede, en af junglekapitalismens bibler. Bogen blev sendt til politikere, erhvervsfolk, journalister og bankens kunder.

Den har også investeret i professionel cykling. Men Team Saxo Sport hedder i dag Tinkoff-Saxo og ejes af den russiske oligark Oleg Tinkoff.

Lars Seier Christensen klager på sin facebook-side over, “hvor svært det bliver nogensinde at få styr på Danmark”.

”Her er simpelthen for mange selvbestaltede ofre, for mange fjolser, for mange skamløse udnyttere af velfærdsstaten”.

Det er det, Joachim B. OIsen, Samuelsen og Amnitzbøll og de andre betales for at gøre noget ved – så de største udbyttere og udnyttere af ’velfærdstaten’ får frit spil på samfundets og det store flertals bekostning.

I en tale til det såkaldte Trykkefrihedsselskabet i 2010 erklærede Seier Christensen:

”Jeg mener oprigtigt, at om 25-30 år – måske før – vil den danske model være styrtet, og vi vil leve i et benhårdt socialistisk diktatur. Folk som jeg selv vil sandsynligvis have mistet alt, i værste fald være slået ihjel. Ikke af islamistister, men af paniske socialister, der ser verden styrte sammen omkring sig – uden at forstå hvad der sker.”

Samme år flyttede han til Schweiz . . .

Køb af politikere, snyd og manipulationer for at skjule det, ingen straf for at blive grebet i det. Det er realiteten i et stadig mere korrupt system, hvor regeringspolitikerne i begge blokke helst beskæftiger sig med at skære ned på dagpenge og arbejderlønninger og give spekulationen fri.

Indtil de hændervridende beklager, at det gik som det gik med IT Factory og OW Bunker og fortæller, at det er enkeltstående undtagelser, der aldrig kommer til at gentages.

Heller ikke med Saxo Bank.

Se også

Tiljublet svindel

Kommunistisk Politik 24, 2008

28. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne