Følger af førtidspensionsreformen: Mere privatisering og ulighed

Den asociale reform af fleksjob og førtidspension der blev vedtaget december 2012 under SSFR-regeringen har gjort det stort set umuligt at få en førtidspension. Hvis man bliver langtidssyg eller mister arbejdsevnen permanent, bliver man i stedet overladt til en ydelse på niveau med kontanthjælp i en periode på 5 år før en førtidspension kan komme på tale. Forsikringsselskaberne står klar med ‘den private løsning’ – for dem der har råd.


Kridtbanden i Randers har været på gaden

Fleks- og førtidspensions reformen betyder, at hvis danske familier skal føle sig sikre på at kunne klare sig gennem en længere sygdomsperiode uden at måtte gå fra hus og hjem, er de nødt til at tegne en privat forsikring.

Ca hver femte mand og hver tredje kvinde bliver i løbet af deres arbejdsliv syge, så de mister arbejdsevnen i mere end 3 måneder, viser tal fra Danica Pension. Dette kan med den nye reform fuldstændig slå bunden ud af økonomien.

Samme forsikringsselskab påpeger nu, at danskerne har fået et meget større behov for privat forsikring med de nye regler.

Tidligere tegnede de der havde råd en privat forsikring, der lagt sammen med førtidspensionen dækkede tabt arbejdsfortjeneste, mens de øvrige klarede sig igennem på det beløb pensionen gav.

Nu er ydelsen under det såkaldte ressourceforløb sat ned til kontanthjælpsniveau, hvad der naturligvis vil give drastiske ændringer i dagligdagen.

Her kommer forsikringsselskaberne ind i billedet. Man må nu tegne en endnu dyrere forsikring så man ikke er ‘underforsikret’.

Den udbetalte ydelse fra en eventuel forsikring bliver modregnet i ydelsen fra det offentlige, så hvor forsikringsselskabet tidligere anbefalede en 50 % dækning, skal man nu helt op på 80 % hvis det skal ligne ens tidligere løn.

Ligesom udviklingen indenfor folkepensionen, hvor den del alle har krav på er faldet til rent overlevelsesniveau, mens de private forsikringer bliver mere og mere nødvendige (og påtvungne) er det mest basale sikkerhedsnet, det at man kan klare sig gennem en sygdomsperiode uden at levevilkårene falder helt fra hinanden, nu også opløst.

Politiken d. 24. november gør opmærksom på problemet og konsekvensen er en kraftig reklame for den nye ‘heldækkende’ forsikring, hvor Danica Pension kommer med sine anbefalinger til hvordan man klarer sig igennem et ressourceforløb.

Med en årsløn på f.eks. 300.000 kr. vil forsikringspræmien ligge på 3.000 kr.

Som de øvrige af regeringens ‘reformer’ betyder fleks- og førtidspensions reformen større fattigdom, større ulighed og mere privatisering – hvor de der har råd, betaler for deres eget sikkerhedsnet.

Læs også

Nedskæringsreformerne og regeringens ’sociale 2020-mål’
Netavisen 19. september 2013
Af Dorte Grenaa

Står på gaden med Førtidspensionsreformen: Utrygheds-regeringen i gang igen
Netavisen 10. december 2013

Sundhedsfarlig sygedagpengereform
Netavisen 10. december 2013

Generalangreb på overførselsindkomster
Af Henrik Herløv Lund
Netavisen 23. februar 2013

 

Netavisen 24. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne