Privatisering: Tyveri for milliarder sat i system af EU

DR Dokumentar har netop vist tre programmer, der afslørende beskriver Danmarks udsalg af samfundsværdierne, værdier der systematisk røves gennem både privatisering og skatteunddragelse. Årsagen bag tyveriet kan ikke bare tilskrives uduelige og blinde ministre, men ligger i selve kernen i EU – at flytte penge fra den almindelige befolkning til de multinationale.

EU har systematisk sat udliciteringen på dagsordenen for at sikre maksimal profit for kapitalen på EU’s indre marked. De tilkæmpede velfærdsrettigheder, hvor staten administrerede sundhed, transport, kommunikation, social sikring mm bliver systematisk trukket ud og omdannet til profitmuligheder, mens kontrollen med områderne forsvinder.

Udviklingen fra offentlig til privat – ‘konkurrenceudsættelsen’ – bliver altid pakket ind i begrundelser om ‘effektivitet’ og ‘lavere pris for os alle’, men alle erfaringer viser, at det er løgn. Kvaliteten falder, mens pengene i stedet ryger ned i nogle få og meget store lommer. Hvis kommunen sparer, bliver besparelsen ikke omsat til forbedringer på andre områder.
Kapitalfond skal stå for pleje og omsorg

Et aktuelt eksempel er udliciteringen af pleje og omsorg i Grib Skov Kommune. Her har to svenske firmaer, Alleris og Attendo netop vundet den hidtil største licitation indenfor plejeområdet i Danmark – en opgave til 2,6 milliarder. De har allerede foden indenfor i en række danske kommuner og byder ind i nye kommuner.

I Sverige hvor udlicitering af velfærdsområderne er langt fremme, er det for længst dokumenteret hvad privatiseringen betyder på pleje- og omsorgsfeltet: den betyder bl.a 10 % nedgang i personale, med dårligere service og større pres på de ansatte.

Her gik der hul på bylden i august i år. En større gruppe ansatte i Attendo Care fortalte om deres arbejdsvilkår til Helsingborgs Dagblad.

Kort fortalt er de ansatte under et meget stort pres og plejen under al kritik. Firmaet foretrækker ufaglært, billig arbejdskraft i stedet for folk med uddannelse og erfaring. Fejl bliver ikke indberettet, men der begås mange. De ansatte kunne f.eks fortælle om patienter der ikke fik deres insulin eller ikke fik taget nødvendige blodprøver. Der kan gå lang tid mellem man kommer i bad osv. De indgåede kontrakter om såkaldt ‘min tid’ til de ældre på plejehjemmene er ikke blevet overholdt.

Plejefirmaerne er så godt som aldrig mindre lokale firmaer, men er styret af internationale kapitalfonde, der betragter ældreområdet som et område med et ‘stabilt kapitalflow – en sikker investering’ og profitterne er meget store for ejerne.

Firmaet Aleris byder ind på sundhedsområdet og har bl.a. købt privathospitalet Hamlet. Det er ejet af et investeringsselskab som Wallenberg kapitalen står bag.

Firmaet Attendo er ejet af kapitalfonden IK Investment Partners med hjemmekontor i skattelyet Jersey.

Gribskov Kommune har udbudt plejecentre, botilbud for borgere med handicap, et center for midlertidigt ophold, hjemmesygepleje, levering og produktion af mad samt genoptræning og rehabilitering af borgere og efter udbudsrunden er kun 25 % af pleje og omsorg i kommunen på offentlige hænder.

Aleris driver allerede en del af ældreplejen i Grib Skov Kommune og har altså nu både fået en fornyet kontrakt og en stor udvidelse. På deres hjemmeside skriver Aleris:

”Så får vi lov at blive på Bakkebo og arbejde videre med vores værdier, og fortsætte alle de gode tiltag vi har startet op. Det giver dejlig ro og arbejdsglæde, og det smitter af på vores beboere og pårørende”

Alene princippet bag dette er fuldstændig uacceptabelt. Med få års mellemrum kan der blive vendt op og ned på et bosted for både beboere og personale – ingen ved hvad det nye år bringer! Det afhænger af hvem der giver det billigste bud.
Attendo vinder frem over hele landet

I Helsingør diskutteres netop nu en lignende udlicitering, hvor Attendo forventes at give bud. Et flertal i byrådet har besluttet, at kommunens plejehjem Grønnehaven inklusiv en specialiseret demensafdeling sammen med fritvalgsordningen i hjemmeplejen skulle sendes i ét samlet udbud. Ét samlet udbud giver vinderfirmaet mulighed for at score en stordriftsfordel.

Sagen er blevet behandlet som et lukket punkt på byrådets møder. Både lukketheden og hele idéen om udliciteringen har udløst protester og borgermøder i byen.
‘Nytænkning og innovation’

I Grib Skov Kommune roser borgmesteren den voldsomme udlicitering i kommunen som et udtryk for nytænkning og innovation. Det viser sig endda, at tænkningen var så innovativ at produktionen af udbudsmaterialet var udarbejdet af et privat konsulentfirma (”De 4 Vinde”), hvis ejer var gift med kommunens socialchef!

”Vi skulle måske have været mere opmærksomme, nu er der jo en risiko for at det skygger over de gode resultater” udtaler borgmester Kim Valentin (V).

Den påståede besparelse i Grib Skov Kommune er på 100 millioner, men i det regnestykke lukker man både øjnene for de konkrete forringelser i plejen og for de enorme beløb som firmaerne snyder for i skat.
Skat er en omkostning der stort set undgås

Efter udsendelsen har Attendo protesteret over DR’s dokumentar. Mårten Levander, kommunikationschef i kommunen udtaler:

Vi er meget tilfredse med aktiviteterne i Danmark, som har taget mange år at bygge op. Det danske marked for privat hjemmepleje og omsorg er modnet meget langsomt, så vi har i de første mange år ikke formået at skabe overskud i Danmark. Derfor har vi heller ikke betalt skat,”.

Skatteunddragelsen bliver typisk brugt af firmaerne til at sige: Vi har ikke noget overskud på pleje- og omsorg.

I Sverige er plejefirmaet der har vundet licitationen i Grib Skov Kommune først i år begyndt at betale skat, og kun latterligt lidt Det svenske skattevæsen kører en sag mod firmaet, hvor de forsøger at få betalt en skattegæld for 2013 på 8,5 milliarder. Tidligere lignende skattesager er alle blevet tabt til kapitalfondene.

Plejefirmaet benytter sig af den meget brugte Luxembourg-finte, hvor kapitalfonden opretter et fiktivt firma, der udsteder et lån med ekstra høje renter til firmaet, der gerne vil være fri for at betale skat. Renten ligger måske på 15 %, mens ‘normalrenten’ er 4 %. Rentebetalingen gøres op sammen med overskuddet, der herved trylles væk og går i nul. Mens renteindtægterne i Luxemburg overføres til et skattely i Storbritannien eller USA.
Luxembourg-finten er helt i tråd med EU

I EU bevæger pengene sig frit og i Luxembourg har man skabt et ‘hul’ så profitten kan flyde ud og høstes ubeskåret af de store kapitaler i skattely. Dette er naturligvis hverken en tilfældig opfindelse i Luxembourg eller sket imod EU-systemets vilje.

EU’s nye kommissionsformand Jean Claude Juncker var i sin tid som finansminister og statsminister i Luxembourg ikke kun bekendt med landets særlige plads i EU-systemet men uundgåeligt direkte medansvarlig for dette.

Luxembourg er ikke et lille og ubetydeligt land i EU, men var et af de 6 lande der oprettede både Kul- og Stålunionen – forløberen for EU – og NATO og hele idéen om at flytte pengene fra unionens borgere til finanskapitalens lommer er selve kernen i foretagendet.
Privat plejefirma får massiv kritik
SN 6. august 2014
Danmark sælger ud kan i øjeblikket ses på internettet. Udsalget af bl.a. TDC, Scandlines, Københavns Lufthavn og dets konsekvenser samt Luxembourg som skattely behandles.

Danmark sælger ud
DR Dokumenter 5. november 2014

 

Læs også

Luxembourg: Skandale i skattelyet afslører EU som redskab for de multinationale
7. november 2014

De tyske togførere strejker mod EU-privatiseringer
Netavisen 7. november 2014

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

Netavisen 19. november 2014

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne