APK’s tale ved Natashaa Schuwendts bisættelse

 

Natashaa blev bisat den 18. oktober 2014 og blev mindet ved en smuk højtidelighed med familie, venner og kammerater. Vi bringer her Kristian Dalgaards mindeord på vegne af Arbejderpartiet Kommunisterne


Natashaa Schuwendt 1993 – 2014

Da jeg skulle skrive nogle ord til i dag, på vegne af Arbejderpartiet Kommunisterne og mig selv, kom jeg instinktivt til at tænke på karakteren Ditte Menneskebarn, fra Martin Andersen Nexøs roman.

I romanen er Ditte godheden selv. Hun hjælper altid alle hvor hun kan. Hun er der for søskende, venner, naboer og alle andre – som Natashaa var. Hun er der 100%! som Natashaa ville sige det.

Der er sket meget på de 100 år siden Nexø skrev sin roman. Arbejderkvinden er vokset op i en svær verden, og hun er ikke bare god og blid som Ditte, af hendes godhed er hun også begyndt at slå fra sig og kræve sin egen og andres ret.

Der er flere af jer, der er her i dag, der til demonstrationer og møder vil vide, at der mangler en af os nu, en af de seje.

Til familie og til de der ikke kendte meget til Natashaas politiske virke, vil jeg sige at det for os alle har været glæde at være i Natachas nærhed, og det er et privilegium at have været en del af hendes liv.

I Nexøs roman er Ditte Menneskebarns længste rejse, rejsen på hestekærre fra landet og ind til byen. Natashaa nåede i sommer at opleve Tyrkiet og den internationale ungdomslejr mod fascisme og imperialisme der, og hun knyttede hurtigt mange kontakter og bånd til kammerater fra hele verden.

Dét, sammen med Natashaas nye lejlighed, lignede starten på et nyt kapitel, og starten på nye politiske rejse-eventyr i Natashaas liv.

Da jeg tænkte på romanen om Ditte, og godhedens for tidlige bortgang, var det også fordi, jeg huskede det som, at også Ditte Menneskebarn bliver 21 år.

Jeg huskede forkert. For 100 år siden bliver Ditte Menneskebarn 25 år, inden hun på de sidste sider af romanen går bort under en stjernehimmel, og Nexø i den sidste linje spørger, om Ditte fik rykket hjerter?

I Natachas tilfælde er der ikke noget at stille spørgsmålstegn ved. Hun insisterede stålsat på at rykke mennesker og vandt med sin iver hurtigt hjerterne.

Når vi går herfra i dag, er det ikke uden at have mistet noget smukt. Vi tager også noget smukt med os videre.

Natashaas smil og Natashaas kampånd.


Blomster fra DKU

Se også

Mindeord: Natashaa Schuwendt
4. november 2014

Internationale hilsener til Natashaa
Hør Natashaa på Oktober Radio

Når jeg ser et rødt flag smælde

Netavisen 19. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne